Artikler > Økonomi

FARE: Ta styring på strømutgiftene skaff egen strøm spar mer

Av Einar Eldøy 27.10.2022

Tenk nytt spar penger med fokus på din egen strømsituasjon

Nå trenger vi alle en privat strømstrategi for hus og hjem. Vi er nå tvunget til å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon, ta et tak selv. Egen produksjon i byen, på landet, i området du bor, huset, hytta, nabolaget, sameie, borettslaget, til/fra elbilen er en god ide. Det er flere muligheter til å lage sin egen strøm. Staten gir støtte til nye moderne metoder.

Redusert energibruk og egenprodusert kraft kan gi betydelige innsparinger i strømkostnadene. Riktig timing av bruken av strøm kan ha bra betydning. Innsparinger på 10 - 20 - 30% er kanskje mulige. La det gå sport i det og se hva du kan få til.

Her er forslag til tiltak og muligheter

 • Få deg et mindre sted å bo om mulig - så alvorlig er dette faktisk, bruk kollektiv transport, reduser bruken av den elektriske bilen, planlegg mer hva du skal bruke energi til, slå av strømmen om mulig, sitt i mørket om det er mulig.

 • Ta kontroll over strømmen ved å tilpasse strømforbruket. Det er mange små og enkle tiltak som hjelper. Når bruker du mest strøm, hva går strømmen går til og hvordan utvikler strømprisen seg. Bruk strøm når prisen er lav. Se om strømleverandøren din har en app til nytte.

 • Sett opp små vindmøller i hagen, på tomta, på taket - mikrovindmøller, husvindmøller. Dette er vindmøller med radius en halv til 3-4 meter radius. Nominell effekt er på 1-10 Kw. Her kontakter man kommunen om regler og muligheter. Batterier må til.

 • Bli mer energieffektiv: bruk LED-pærer, termostater, isolasjon, varmepumper, mer bevissthet, mer planlegging av lysbruk og varmebruk, følg med.

 • Sjekk prislistene fra kraftselskapene - finnes det tider på døgnet som er billigere enn andre? Er noen leverandører billigere enn andre?

 • Skaff deg strømaggregat til å ha i hagen eller på tomta, bensindreven er vanlig, dieseldreven er mulig. Sjekk priser med kapasiteter fra 1 kW til 10 KW eller mer. Kvalitet: utstyr, tank-kapasitet, lydnivå, koblinger osv. Mange leverandører. Diesel er mye mindre brannfarlig enn bensin, og man kan lagre mer diesel på egen tomt, ekstern tank for lengre driftstid på aggregatet.

 • Senk temperaturen i huset om natta og når du ikke er hjemme med termostat og timer. Internettstyrte elektriske ovner finnes, og detaljstyring er mulig. Det krever at man lærer seg å bruke disse systemene, og de begynner å bli bra nå.

 • Solceller blir mer og mer aktuelle, effektiviteten går stadig opp og prisen går ned. Kombinert med batterier kan solceller bli en fin investering. Å levere strøm til nettet kan gi inntekter.

 • I mange land med mye sol er vannvarmere på taket en løsning, ikke så populært her, kun til sommerbruk. Det er paneler som tar i mot solstråling og varmer vann. Her er flere forskjellige løsninger og koblinger man kan bruke. Vannet brukes mest til dusj og koblet med termostat og strøm for videre oppvarming kan det gi innsparinger. Peiser med vannkappe finnes.

 • Luft til luft varmevekslere er godt kjent, både til kjøling og oppvarming. Ta kontakt med en leverandør og få et tilbud.

 • Varmepumper utnytter temperatur forskjeller i luft, jorda, fjellet eller sjøen. De varierer mye i pris, også i forhold til energiomdannelse og varighet. De mest brukte er luft-til-luft, men man kan også legge kabler i bakken omtrent en meter ned, i sjøen på grunt vann, i fjell med dype borehull. Varmepumpeportalen kan hjelpe deg med dette.

 • Det finnes også ovner og peiser med vannkappe som kan brukes til å varme vann til dusj og golvoppvarming.

 • Ta med vedovn og peis også - bli bevisst på mulighetene, regn ut hva det koster og om det er noe å spare på vedfyring. Egen ved er gull verdt. Vedfyring er populært nå, men prisene er blitt høye om du må kjøpe.

 • Batterier kan være nyttige for lagring om dagen til senere bruk. Batteriet i elbilen kan kobles inn i systemet ditt med å levere til nettet når du ikke bruker den, eller lades på prismessig gunstige tidspumkt. Det finnes software som optimaliserer bruken av batterier, og finner god strømpris, riktig tid og styrer lading og bruk.

 • OBS Muligheter for tilskudd: Enova kan hjelpe med økonomien i energitiltak både på hytta og hjemme. Sjekk reglene og se om du passer inn og kan få støtte.

 • Det er mange flere muligheter litt lenger fram i tid. Bølgekraft, havstrømskraft, saltvannskraft og tidevannskraft er på utviklingsstadiet. Med rett geografi der du bor kan det være aktuelt å se på mulighetene.

 • Bli atomkraft-aktivist: Kjernekraft er i rivende utvikling og burde komme i Norge også. La oss få i gang et STATATOM for Norge med atomkraft!

Gå gjerne sammen med andre

Sameier, hytteforeninger og borettslag bør vurdere noen av disse tiltakene. Boring etter bergvarme har gitt gode resultater i flere sameier. Søk råd hos fagfolk, lag overslag over kostnader og besparelser. Det er mange som har god effekt av egne tiltak. Bli en strømprodusent og få penger i lommeboka. Få deg en strømkilde.

Nå trenger vi alle kjapt en energi- eller strømstrategi for hus og hjem. Følg med i landets kraftpolitikk, for det blir store forandringer her.

Linker

Varmepumpeportalen: Få tilbud på varmepumper

Solenergiforeningen: STØTT SOLENERGIUTVIKLINGEN!

Enova støtter mennesker som går foran og tester ut ny teknologi

STRØMLØS: VINDKRAFT PÅ NORSKE HYTTER ER KOMMET FOR Å BLI

Photo by Pixabay