World Economic Forum WEF agenda er ny korporativ verden

World Economic Forum WEF agenda er ny korporativ verden

kategori: økonomi

De hever seg over alle i en virtuell drømmeverden med de likeste grisene

Nå er det møte i WEF igjen, president Trump gidder ikke stille, og vi er kommet til 2020. Bildet over er fra World Economic Forums møte i 2016 i Klosters Davos, der deltakerne tester ut VR virtuell realitet. Tidligere tema på møtene var kampen mot korrupsjon - fra mørke til lys. Det er over 2000 deltakere som er de utvalgte som kan ta fatt i ting og det er gjort med ett mål: Hvordan øke bedriftenes/bankenes fortjeneste og ha kontroll over det økonomiske systemet.

Det er hele tiden det samme: deltakerne hever seg over alle prosesser i sine samfunn og mener de kan gjøre det bedre. De sier indirekte at de er bedre skikket til å bestemme, til å mene og gjøre enn andre. Det er de selvsagt ikke. Dessuten innebærer prinsippet deres tvang og styring av andre. De er som grisene i Orwells Animal Farm: alle er like, men noen er likere enn andre.

Det var møte i Dubai november 2017: Annual Meeting of the Global Future Councils.

WEF møte januar 2018 - mer av det samme. De største problemene nå er klimaforandringer, terrorisme og motstand (backlash) mot globalisering i en delt framtid.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

nytt_norge_ Sikkerheten blir sterkere for hvert år, og det er lett å forstå: De vil forme verden uten at andre skal delta.

Her er noe de snakket om, ikke se på ordene de bruker, men hva de gjør

Nå ønsket man å stoppe råten i kapitalmarket, fjerne EUR som måleparameter for bankene, og få til en styrking av bankene via prismekanismer. Antallet arbeidsplasser skal ned ved hjelp av roboter, teknologien er i lynrask utvikling og gir store fortjenestemuligheter, og i de markeder som er dårlige og salget går tregt må man legge ned og flytte videre. Fortjenesten må holdes oppe.

Finn link til det årlige møtet i World Economic Forum - her 2017

Les mer: Eventyret om de gale pengebrukertrollene som ville ha ny verdensorden.

Global Shapers Annual Curators Meeting at the World Economic Forum Headquarters in Geneva

Presentert som sveitsisk ideell organisasjon

World Economic Forum framstår i dag som en sveitsisk ideell organisasjon som vil forbedre verden innen næringsliv, politikk og akademia, og henvender seg til lederne på disse områdene over hele verden. WEF vil forme agendaene i hele verden, regionalt og særlig i forhold til utvikling av industri og finans.

Les mer: Verdens nasjoner lar oss sette opp verdens superregjering.

Her er noen av de rikeste stifterne i World Economic Forum: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google.

Les mer: Lokalt næringsliv knuses kynisk over hele verden.

De må ha piggtråd - det er farlig å gjøre slik som World Economic Forum gjør, for folk blir forbanna

Vintermøtet 2017 er over

Det årlige vintermøtet er i Davos, og tradisjonen tro er byen lukket inne i en sterk sikkerhetsring av bevæpnet politi kombinert med fysiske sperringer. Det er bare WEF deltakerne som da har adgang til byen, etter flere år med kraftige demonstrasjoner fra aktivister. Deltakerne klager også over at det er som å gå gjennom en flyplass 5 eller 6 ganger om dagen i en labyrint av metalldetektorer og beføling. Det synes som bruk av sterke sikkerhetstiltak er en ønsket utvikling i slike sammenhenger som dette - vi skal venne oss til det for det blir mer etterhvert - for alle andre også.

Det deltar vel 2500 deltakere på møtet og de fleste er utvalgte. Næringsvirksomhet har vært hovedtema i mange år, men de siste år har helse og miljø kommet med. Det avholdes også omtrent 10 regionale møter over hele verden.

Slik ser stifteren Klaus Schwab ut

Schwab øker stadig sin innflytelse.

Klaus Schwab er født i 1938 i Tyskland, og er ingeniør og økonom av utdannelse. Han er professor i business administrasjon, og har jobbet mye med interessent eller stakeholder problematikk, det vil si hvem har interesse eller eierskap i en sak, og hvordan kan man utvikle og stimulere interessenter eller stakeholders.

Sitat om Schwab: "Any global leader with something to say has already been his guest, since Professor Klaus Schwab has been chairman of the World Economic Forum (WEF) since he founded it in 1971. In 1998, he commissioned Steiner AG to build the WEF headquarters in Cologny. The building captivates through its openness and harmony – two values Schwab feels are, from a political perspective, endangered today."

WEF ble stiftet i 1971, og har hatt flere utforminger før dagens modell ble etablert. De har også vært innom fredsarbeid og konfliktløsning. Nå er det helt utilslørt at en verdensdekkende korporativ praksis skal styrkes - målet er full styring av alle.

World Economic Forum HQ i Genev

WEF deltakerne er misfornøyde med dagens orden

Det hevdes fra aktivister at dette er føringskrefter som samles for å legge sine planer om total dominans. Målet er å samle de mest betydningsfulle (les rike) menneskene i verden for å planlegge hvordan gjeldende politikk og praksis kan endres til beste for deltakerne. Spesielt har temaet finansiering av storindustri vært mye framme, men man har nå fått en dreing av temaene i retning av økologi. Et sentralt tema har vært hvordan man skal skaffe dyktig og ferdig opplært arbeidskraft over hele verden.

Les her om utdannelse: Bedriftene trenger deg ferdiglaget og uten nysgjerrighet.

Aktivister elsker dette møtet

Helt siden starten har aktivister uroet forsamlingen, og Sveits har latt soldater med skarpe skytevåpen holde vakt, og barrikader er bygget. Politiet har nå tilsynelatende full kontroll ved at byen stenges for andre enn møtedeltakerne i møteperioden.

Slik pleier det å være i Klosters: Plenum med amerikansk visepresident på scenen.

Kritikken mot WEF-organisasjonen går på at dette er en globaliseringsorganisasjon som har som uttalt mål å svekke nasjonal og lokal bestemmelsesrett. Det er reist kritikk mot den lukkede formen, og det sies at et forum som dette ikke skal forme verden, det skal foregå i åpne prosesser, men WEF skyr åpen diskurs. Det sendes ikke ut meldinger, men utvalgte foredrag refereres av de utvalgte journalister som er med. Eric Schmidt fra Google hevdet i 2016 år at teknologi vil redusere antallet arbeidsplasser, men en slik påstand synes ikke særlig original.

Norge er tungt og bipartisant inne

I noen år var Børge Brende leder av World Economic Forum WEF, har deltatt i egenskap av utenriksminister sammen med finansminister Jensen og statsminister Solberg. Her kommer han også til å møte Norges forrige utenriksminister Espen Barth Eide som i dag er leder av WEF. Nå blir Brende president for hele greia. Mange norske næringsledere og vårt kronprinspar stiller også opp i denne tunge forsamlingen. Det koster omtrent NOK 200.000 per person å delta.

Ingen lever i "verden", alle bor i et lokalsamfunn

Selv om mange reiser mye er det slik at de fleste har tilhold i et lokalsamfunn. Global tenking har bare vist en klar tendens og det er å utnytte lokale forhold til egen fordel, og globale bedrifter har hatt en lei tendens til å stikke dersom den komparative fordelen forsvinner eller man finner noe enda bedre et annet sted. Ledetråden for WEF er evig grådighet.

Svært sponsingsgilde

WEF har 1000 stifter medlemmer som sponser dem, og dette er typisk globale selskaper som regnes som ledende. Møtedeltakerne tilbys interaksjon, innsyn og utveksling av kunnskap. De vil styrke alle lands konkurransekraft, og måler dette kontinuerlig. De er nå inne i en grønn utvikling, og vil motarbeide korrupsjon.

Hele verden skal inn under paraplyen - her fra Asia.

WEF har 100 strategiske partnere som er blant de ledende selskaper i verden, og som deltar i utviklingen av ideer og strategi. Et ganske nytt element er forum for unge globale ledere som ble innstiftet da Klaus Schwab fikk den israelske Dan David prisen. Her oppmuntres unge globale ledere til å finne områder for global forandring og iverksette global forandring. De har også et nettverk av globale formere global shapers som er unge mennesker med eksepsjonelle kvaliteter som kan forme verden i sitt bilde.

World Economic Forum nevnes ofte i sammenheng med Bilderberg møtene som også er hemmelige og til og med forsøkes holdt skjult. Slike møter og fora passer dårlig med den norske intensjonen om åpenhet og bred deltakelse i prosesser. Valget er mellom verdensdekkende eller lokal, mellom verdensmakten eller om du og dine der dere bor og lever livet skal bestemme alt selv. Valget er lett: selvstendighet og frihet er best - alltid.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

World Economic Forums hjemmeside

WEF REFLECTIONS FROM THE ANNUAL CURATORS MEETING 2015

Bilderberg møtenes hjemmeside

Les også: