VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde

VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde

kategori: teknologi

Begynnelsen på en totalt forandret verden

Oculus Rift er på markedet. Det er et VR hodesett for PC, salget går godt (?), mange ser på dette som en teknologisk nyvinning, et nytt teknologisk mesterstykke. Men svært mange har en snikende uggen følelse for utstyret, og den virkelighetsforståelse som presenteres. Retningen det hele tar er inn i emner som man normalt ikke holder på med, og som avviker fra det vi kaller vanlig snill og god oppførsel. Her kommer på rekke og rad:

Oculus Rift fra Facebook: Stadig utvikling og nyeste model er i salg.

Les mer: Det er økende aksept for at vi er en datasimulering.

Testing av nye teknologiske muligheter

Dette er testing av grenser med et sterkt forbedret nytt teknisk medium, men det er mer enn det. Det er starten på en utvikling mot oppløsning av samfunnet, et samfunn der teknikken tar overhånd og folk forsvinner fra normalt liv. Kanskje er det mange som vil foretrekke å leve i en VR verden for den kan de styre selv. Ønsket om at vi ikke skal la barn få se ekstreme produksjoner er kanskje ikke det viktigste, for her er det voksne folk som sitter i førersetet og har styringen, og de utvikler ekstreme og uansvarlige tanker og ideer som de vil prøve i virkeligheten.

Nå får vi konkret se VR nært oss

De første testerne sier at utstyret ikke er godt nok for bred utbredelse - det er for mange svakheter ennå. Men det er den første helt fordypbare hjemmeutstyret for VR. Det er dyrt, ikke lett å bruke, sosialt isolerende, men det gir glimt av av framtida.

Sony tilpasser nå Playstation til VR, og alle kommer med avansert utstyr.

The Oculus Rift kit: Pakken man får

Vi får praktiske VR apparater - opplever virkelighetsnær virtuell realitet

Forventningene er store, og salget av utstyr og programmer ventes å ta av. Det selges raskt noen millioner, og i løpet av 10 - 20 år eller muligens mindre, vil titalls millioner apparater være på markedet. Store antall mennesker vil senke seg ned i en VR verden, i en virtuell virkelighet.

Samfunnet som vi kjenner det kan bli totalt endret, og spekulasjoner om mulighetene for VR finnes alle steder. Overfladisk sett er det spill or skrekk det fokuseres på, selv om mange bruksområder som undervisning, næringsliv, trening og mer er mulig.

Den virkelige verden og den teknologiske verden kommer stadig nærmere hverandre. Spørsmålet om vi er en datasimulering blir stadig mer aktuelt, for forskjellene mellom vår verden og VR blir mindre og mindre.

Les mer: Oculus Rift viser at vi lever i en datasimulert verden

Disney har laget VR versjon av Jungelboka.

VR kan ødelegge oss

VR virtuell virkelighet er en kraftig teknologi med potensial for omfattende sosial og psykologisk effekt. De psykososiale effektene av en integrert VR berører privat opplevelse, hjem og familie, samt religion og åndelighet, og det kan bli mange kraftige demografiske, teknologiske og kulturelle endringer som følge av VR.

Ta med helheten i utstyr og begreper som hører sammen med VR

Det teknologiske arsenalet ligger klart til å ta fullstendig kontroll over oss alle.

Skremmende effekter er allerede vist - det er veldig nær spilleren.

VR sluker oss hele og integrerer oss

Virtuell realitet VR refererer til en altoppslukende simulering som innebærer høy troverdighet. Begrepet VR er en fengslende, engasjerende og interaktiv opplevelse basert på sanntids 3D-grafiske bilder generert av en datamaskin. Deltakerne ser stereoskopiske eller biokulare bilder, om litt kanskje holografiske bilder, hører på 3D-lyd, og står fritt til å utforske og samhandle innenfor en 3-D verden.

De potensielle sosiale konsekvensene av nye teknologier som genteknologi og cyborgisering er spekulasjoner ennå, men vi står tydelig overfor de samfunnsmessige konsekvensene av VR. Folk tror kanskje de allerede har opplevd VR, gjennom skildringer av VR i TV og på film. Disse teknikkene istand til å endre betydningen av "menneske”, og gi oss innsikt i hva vi er og hvordan vi er laget. VR har potensial til å endre samfunnet ved å endre våre oppfatninger og handlinger. Gjennom VR kan mennesket forsvinne i teknologien.

Neste utviklingstrinn er allerede i gang.

Windows Holographic er Microsofts innspill i de kommende konkurransene i VR. Dette er om hologrammer og "augmented reality" forstørret virkelighet. Alt er bygget sammen og integrert og man kan herje rundt i rommet der man er og ha på seg "grensenitt dippedutter" og delta i det som foregår i programmet.

Les mer: Holografisk 3D projeksjon snart en virkelighet. Den optiske visuelle teknikken holografi kommer nå.

Datakraften vokser kraftig og komponentene i VR er

Eksempelvis vil bruk av materialvitenskap med nanoteknologi i den virtuelle verden gjøre det mulig å simulere teksturer på huden med høy troverdighet. VR programvare vil utvikles kraftig framover med detaljer som gruppediskusjoner, folkemengder, simulering av følelser i virtuelle figurer, bedring i geometri og personlighetstrekk. Naturelementer som vind, temperatur, nedbør, lukt og mer kommer.

Mer skremmende er kanskje best for å trekke ny oppmerksomhet.

Utviklingen av kunstig intelligens (AI) og personers intelligens, karaktertrekk, personligheter og atferd vil ha fokus på bruk av alle sanser. En lett drakt eller visir ordning som omfatter datateknologi og nanoteknologi i klærne kan bæres av VR-systemets brukere. Simulering av nerver og tankefunksjoner blir mulig. Samlet sett vil vi se at det teknologiske grensesnittet mellom bruker og virtuelt miljø vil være svært subtilt, etterhvert nærmest umerkelig .

Prisene vil falle dramatisk og teknologien vil gradvis bli tilgjengelig i brukbare versjoner for alle. Raffinerte versjoner vil koste mer.

Sømløs brukeropplevelse som på film og i virkelighet

Personen vil oppleve lite som indikerer at opplevelsen er en simulering og ikke virkelighet. VR opplevelsen vil i praksis være lik virkeligheten. Sømløs eller helt virkelighetstro VR har vært brukt i mange filmer og TV-serier: The Next Generation, WildPalms, VR5, The Thirteenth Floor, The Matrix.

Virkningen av VR i samfunnet innen privat opplevelse, hjem og familie, religion vil være stor når det går opp for folk hva som er mulig.

Sjefen for Facebook tester, se input devicene han har, og mer blir det.

Privat opplevelse i VR setting

Dette er hva man gjør når ingen andre eller bare intime kjente er med. I et VR miljø kan man ha fritt avløp for alle primære instinkter, drifter og lyster. I samfunnet i dag sublimeres mesteparten av disse primale driftene, og stadig å kunne "sprenge livskiten ut av ting" i en VR verden vil kunne endre vårt samfunn.

Aggressive impulser og utagering av voldelige eller aggressive scenarier i den virtuelle verden har mottoet: “Det er ingen problem som ikke kan løses ved vold”.

Seksuelle impulser

Det er sannsynlig at folk vil bruke VR å oppfylle seksuelle behov, spesielt når haptiske tilbakekoblingsmekanismer blir mer utviklet.

Damene og mennene kommer til deg i VR og de er med på alt innen programmeringens grenser.

Programmet kan være:

Tenk på dette scenariet

Erfaringene fra familierelasjoner i The Sims som er "det bestselgende dataspillet noensinne" er at folk ønsker å prøve ut alternative simulerte liv og lage nye relasjoner.

En enkelt person, Per eller Kari Nordmann, avslutter arbeidet for dagen og er hjemme. "Hjemme" har også et personlig VR system. Gjennom dette systemet lever Nordmann i et herskapshus, med marmor trapper, badstue, et basseng i olympisk størrelse, privat helipad og andre herligheter. I dette herskapshuset bor ikke bare Nordmann, men også en attraktiv, omsorgsfull partner, som kan eksistere som en kunstig intelligens konstruksjon. Kanskje det er barn i tillegg, en hel familie eller storfamilie. Familie og venner kommer innom på besøk, kanskje basert på distribuerte VR nettverk som gjør det mulig for Nordmanns virkelige venner å samhandle i sanntid, eller kanskje basert på AI konstruerte personer. Familieliv, rekreasjon og opplevelser - nesten alle aspekter av menneskers liv, inntak av næring og eliminering av avfallsprodukter kan simuleres gjennom VR.

Det kan tenkes at færre vil gifte seg og forme familieenheter når de kan gå inn i en slik verden. Ens virtuelle barn kan programmeres til å være konsekvent høflige og vennlige, og noen andre virtuelle personer skifter for eksempel bleier.

Playstation kommer også - hele familien gripes.

Muligheten til å besøke en slik virtuell verden kan være fristende for mange mennesker. I det lange løp kan kontinuerlig eksponering i en slik virtuell verden lage urealistiske forventninger til mennesker i den virkelige verden. Hyppig inngang i en VR verden kan tillate en å flykte fra oppgaver i det voksne liv i stedet for å delta i dem. En slik innlevelse kan gjøre folk mindre villige, eller mindre i stand til å delta i den virkelige verdens ekteskap og familier og de frustrasjoner som ofte følger med.

Nedgang i fødselstall kan følge, og det vil ha store konsekvenser for samfunnet. En utvikling uten stabile familieenheter uten barn vil endre en allerede uoversiktlig situasjon. Ser vi positivt på det kan en mulig flukt fra virkeligheten brukes til å avreagere og personen kan da håndtere frustrasjoner i den virkelige verden bedre.

Religion og livssyn

Mange mennesker liker å involvere seg med sitt trossamfunn på en virtuell måte. Man kan lage sine egne guder, seremonier og ritualer, og til og med sin egen menighet. En kan gjennomføre alle ritualer når en vil: barnedåp, bryllup eller begravelse, øve seg på skilsmisse og de samfunnsmessige konsekvensene av dette er ukjente.

Man kan lage sin egen religion, og gjennomføre den som man vil. Åndelig eksperimentering kan gjennomføres med en egen tradisjon, og fylle den med ritualer, symbol, og virtuelle co-tilbedere som kan være enten avatarene til virkelige mennesker, eller personer konstruert av kunstig intelligens. Det kan bli konkurranse mellom kirkesamfunn om tilhengere.

En VR kirke er flott og kan brukes til alt.

Medienes inntog

Mediene vil raskt ta VR teknologi i bruk når den er vel etablert og alle dimensjoner av VR vil gradvis fylles med deres produksjoner for å påvirke oss. Det vil skje forsiktig og nesten umerkelig for det er godt laget, og konsekvensen er ytterligere utbygging av kontrollmekanismene, påvirkningene og passiviseringen av oss alle.

De negative effektene av VR-teknologi er tydeligere enn de positive

Vi står overfor en dramatisk økning i et teknologisk underholdningstilbud som vil endre samfunnet vårt, og skyve oss inn i en teknologisk fantasiverden uten ende og begrensning. VR er en kraftig, transformativ teknologi som har potensial for massive psykososiale konsekvenser.

Følg med, det tar noen år enda, men den unaturlige teknologiske menneskeskapte verden er enda nærmere. Vi kan lett greie oss helt uten dette. Kanskje sannheten er at vi nå får vite at vi er en data-animansjon: Begge verdener er som VR verdenen, vår reelle verden er jo den samme som det vi ser i VR. Hvor du velger å være blir opp til den enkelte. Nå er det nytt og spennende, og det kan bli enda mer spennende, kanskje altfor spennende ettersom teknologien forbedres.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Alle er med

Alle er ureflekterte mennesker, hvorfor blir de hele tiden med på den nye teknologien som fører oss bort fra livet? Er det virkelige livet så kjipt?

Les også: