Vi vet ikke hva som skjer oppmerksomheten vår er styrt

Vi vet ikke hva som skjer oppmerksomheten vår er styrt

kategori: frihet

Vår oppfattelse av verden styres av ytre påvirkning, hjernen har blinde områder

Menneskene skjønner ikke hva de ser og ikke ser. Dette kan utnyttes bevisst, for de fleste har ikke lært seg hjernens begrensede virkemåte. Alle tror de kan ta egne selvstendige avgjørelser, være logiske og tvers igjennom fornuftige, se alt som er foran dem, huske ting som er viktige, være klar over hva de kan og ikke kan, og se årsak og virkning i det som skjer. Slik er det bare for de bevisste, og de er ikke mange. Kanskje du er en av dem.

Les mer om at personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Den ene har skjønt hva som er riktig, og står på med det riktige. Vegetar, vegan er styrt bevisst levemåte, uselvstendig bruk av hjernen.

Hva med keto?

Bare de som kjenner seg selv ser sannheten

Disse begrensingene kan lede til vanskelige situasjoner, men ved å kjenne seg selv øker sjansen for å se og forstå. Å kjenne seg selv er meget vanskelig, for vi blir påvirket kontinuerlig og bevisst i vårt samfunn. Vi lever våre liv og tror vi vet hvordan vår hjerne virker, men vi har egentlig ikke peiling. Husk at andres bevisste handlinger kan gi store utslag for det man oppfatter som sannhet.

Les mer om at mennesket er geni som kaster bort mulighetene, sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger. Men vi kan vekke oss selv til å finne høyere bevissthetstilstander.

Viktige områder for forståelse av oss selv og vår opplevde verden

Les mer om hvordan PR-firmaene søker din tillit.

Påvirkningen begynner straks man er født og fortsetter hele livet.

Verden vi ser er virkeligheten

Med oppmerksomheten rettet mot en visuell verden, eksempelvis skjermnyheter, TV, filmer, porno, spill og andre medier ser man bare det. Andre emner som er viktige blir avvist med irritasjon og unngått. Bruken av logisk tenking er på denne måten sterkt redusert.

Med massiv påvirkning bygges verdensbildet opp, og verden blir akkurat slik påvirkningen er. Denne påvirkningen er gradvis bygget opp over mange år av mange aktører med bevisste politiske eller økonomiske interesser. Hva som er virkelig sant og hva som er løgn forsvinner helt for påvirkningen styrer alt.

Les mer om at de ønsker du skal forsvinne som individ og bli en i massen. Presset mot deg er umerkelig, steinhardt, elegant, selvforsterkende.

De forvirrer med vilje, og man må være sterk og bevisst for å komme forbi det.

Eksempler på feilaktig påvirkning

Hold alles oppmerksomhet borte fra virkeligheten med sterk påvirkning.

Illusjonene er mange

Mennesket lever med innlærte illusjoner, og slike illusjoner som skapes for oss blir vår virkelighet. Denne påvirkningen skaper sannheten selv om det kan være en løgn som er skapt for å forlede oss. Samtidig avledes vår oppmerksomhet bevisst fra dyp sannhet gjennom underholdning og distraksjoner. Vår oppmerksomhet bindes opp til disse fortellingene. De som kommer fra utsiden og kommer med uventet og annerledes informasjon, selv når den klart er riktig, blir møtt med avvisning og irritasjon.

Samfunnsbildet skapes foran oss av andre enn oss selv

Det er sent på dag, men arbeidet er ikke ferdig før nå - overtid må til.

Den samlede påvirkningen er stor

Det er mulig å gjennomføre påvirkningen fordi vår hjerne har sterke begrensninger i de kognitive evnene. Er påvirkningen sterk nok, ser vi det og tror på det. Hjernene våre blir fulle av intuisjonene som skapes og de automatiske tankene påvirkningene har bygget opp. Holdes temaet borte glemmer vi det helt, og blir irriterte på dem som nevner et slikt glemt tema.

Påvirkningen kan brytes når man bruker egen viljestyrke

Alt dette kan føre til katastrofe, men ved å forstå mekanismen bak hjernens begrensninger, og akseptere at vi har svakheter i våre evner kan vi komme videre.

Adressér svakhetene, fokusér, se hva som skjer, finn ut hva som virkelig er sant, venn deg til stadig å ha uvante og nye tanker som en normal del av ditt liv, bygg opp egen kunnskap. Lær om årsak og virkning, og utvikle din egen vurderingsevne. Oppgaven er stor, men mulig å løse, og en evig kilde til glede og forundring.

Les også: