Vi trenger ikke tvungen enhetsskole

Vi trenger ikke tvungen enhetsskole

kategori: frihet

Skolevirkeligheten er stygg

Bildet over viser en gammel og tilsynelatende pen skole under oppussing. Det er mange slike skoler rundt om i verden. Utseendet skjuler dype problemer som er felles i nesten alle land. Skolen ser ut som et fengsel og oppleves som et fengsel, og alt er vår felles skyld. Barn læres opp til å bli nyttige arbeidere og storkonsumenter, og når de går ut fra skolen som er et fengsel går de inn i et nytt fengsel i arbeidslivet.

I skolen sorteres barna for framtidig nytte i samfunnet: «Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole og i videregående opplæring er en vurdering av elevens kompetanse ut fra de kompetansemålene som er satt i læreplanen for det enkelte fag.» Individets behov er sekundære.

Les mer: Skolen er indoktrinering, les her om hvordan den egentlig fungerer.

1877 Oslo: Begynnelsen til slaveriet var bedrifter av alle slag, industri, kontor og mer - de var som et velstands-eventyr og er nå et fengsel.

Kravet om ny skole fra politikerene er et spill uten betydning

Ved de såkalte "valgene" blir skole noen ganger tatt opp som et viktig tema. Samlingsropet nye ideer og bedre løsninger er lansert, muligheter for alle og kunnskap for framtida er alltid gode slagord. Nye samlingsrop og slagord trengs, for skolen av i dag ødelegger barn i hundretusentall og skaper menneskelige tapere. Skolesystemet trenger dype endringer og vi snakker om en revolusjon.

Les mer: Revolusjon er veien - begynn med å si nei.

Barna i skolen deres blir utdannet vitenskapelig etter den konseptuelle metode og for samfunnets formål og blir personlig ødelagt i prosessen.

Skolemodeller laget med dyp hensikt, og de hemmer den enkeltes utvikling

Jesuitter og preussere har preget systemet i dag, og denne konseptuelle modellen har delt opp menneskeheten og gjort dem til spesialiserte arbeidere innen sitt lille område. Undervisning var tidligere forbeholdt makteliten, jurister, presteskapet og nyttige funksjonærer. Historisk sett er undervisning for alle av ny dato, og fra ca. 1850 kom grunnskoler i Europa og Nord-Amerika, omtrent samtidig i mange land i Asia, og ble en "menneskerett" i 1948. Denne skolen produserer nå en endeløs strøm av spesialiserte mennesker som ikke forstår hva andre mennesker holder på med fordi deres kunnskaper er så smale at det grenser til ubrukelighet og resulterer i et smalt og sårbart liv.

Les mer: Hjemmeskole er opplæring for livet.

Vi styres alle mot et mål bestemt av andre

Men idealet er knust og en tydelig agenda er under utvikling der skolen er et verktøy for å passivisere oss i en tilstand av bra materiell standard, nok kunnskap til å utføre en jobb og rikelig med underholdning og adspredelse etter arbeidstiden. Grunnskole og videregående skoler er i trøbbel, og universitetsmodellen vi bruker er den samme som merkelig nok har spredd seg til hele verden. Den er blitt en kunnskapsmessig katastrofe med silotenking, båser og kunnskapsbegrensninger i stor stil. Alle modellene er modne for skraphaugen.

Jesuittskole: Jesuittenes eldgamle prinsipper styrer oss fremdeles og de ville at alle skulle bli katolikker. Nå er målet med skolen å lære oss å være kontrollerte, men metoden er den samme.

Skolen indoktrinerer deg

Skolen er helt i styrt over hodet på den enkelte, deres egne nyttige idioter politikerne og alle vi andre følger lydig med. Skolen er bygget på en fellesskapstanke og sterk spesialisering som dekker alt og er grunnen til at det nå er gått galt. At utviklingen er den samme i alle land gir grunn til ettertanke og viser styrt koordinering.

Enhetsskole er det store ordet de samler oss om for da kan dei få alle dit storsamfunnet vil. De kan gjøre alle til det samfunnet skal ha, nemlig nyttige arbeidere av alle slag og konsumenter i et masseproduserende system.

Skolen lærer elevene å bli lydige, lære det de skal for å kunne arbeide, huske det, ta i mot beskjeder og gjøre det som samfunnet trenger. Noen velges ut gjennom klassifiseringene i systemet med karakterer og tester til å bli ledere og spesialister. Meningene til elevene må ikke være spesielle for det kan sette hele modellen i fare og alle som vil noe annet må passe seg for hva de sier og gjør. Hele deres modell er avhengig at eleven blir en standardisert arbeider og forbruker. De må være konkurransedyktige i det globale markedet, og derfor må mange ha tung spesialkunnskap i mange fag slik at vi kan konkurrere og helst slå andre land i økonomi.

Ikke konkurrér, men lev: Konkurranse i alle forhold er stressende og helt unødvendig.

For å få fokus bort fra det som virkelig foregår har de klassedeling, testing av resultater, rangering av elever, klasser, skoler, lærere og karakterer for å gradere og skaffe styringsdata. Det hele er et meningsløst jag.

Staten tar barna

Skoleplikten i grunnskolen er blitt lengre og lengre. I 1994 fikkk de en lovendring som pålegger barn skole fra de er 6 år og i 10 år framover. De har en opplæringslov fra 1998 som har vokst fram gjennom mange revisjoner, og den inneholder en læreplan dei skal bruke alle sammen.

Det er i dag ca. 650.000 elever i grunnskolen. Ca. 85% av alle barn er i barnehagen fra 1-2 års alder, antagelig omtrent 250.000 barn, og disse kan lett inkluderes i tvungen skole og læreplanene.

Tenk hva du kan klare å lære deg selv - eller med noe hjelp fra en du velger selv

De har også en skolefritidsordning fra 1-4 klasse for barn som ikke har noe sted å gå etter skolen. På grunn av skiftordninger for foreldre er temaet overnatting i barnehage og utvidet skolefritidsordning kommet opp som et tema til samtale. Foreldrenes rolle er stadig redusert, og utviklingen peker i retning av et stadig sterkere engasjement fra de som styrer oss. Uten tvungen skole ville de ikke hatt den styrke de har fått.

Barnas og familienes beste er suverent satt til side i det som nå er modellen som rulles ut og strammes til.

Forferdelig kjedelig og pensum er ikke bra - ta med et kosedyr du også, eller best av alt stikk av.

De som styrer oss har alt klart for seg, men ikke for deg

Pengene til skolene kommer fra penger de har tatt fra oss og er helt sentralisert ned til minste detalj.

I skolen deres skal barn lære muntlighet, lese, skrive, regne, bruke digitale verktøy, og de kan velge noen språk å lære. De skal på leirskole en gang i løpet av grunnskolen. Det som styrer undervisningen er samfunnets behov via institusjonene til de som styrer oss, bedrifter og organisasjoner og det de trenger av menneskelige ferdigvarer.

Deretter bygges rollen som konsument opp slik at man deltar i etterspørselen etter varer og tjenester fullt ut. Man søker hele tiden mer effektive undervisningsopplegg slik at nytten for samfunnet er stort. Mange små samfunn mister sine skoler og tappes miljømessig på grunn av krav til effektivitet.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Motkrefter finnes og oppmuntres

Det er stort og vanskelig å prøve å endre et slikt massivt system. Private skoler har en andel på ca. 5% i Oslo, ned til 0% i Sogn og Fjordane. I USA og Storbritannia er hjemmeundervisning kommet som et svar på den massive ensretting de ser der, og også i vårt område finnes det tilløp med anslagsvis 500 barn som får hjemmeundervisning. Flere og flere hevder nå at en revolusjon må til og at barnas og familienes interesser må settes først.

Regimet styrker seg, reglene blir flere og kanskje blir det piggtråd en dag.

Utdanningssamfunnet kan bli positivt.

Vi må nå lage et utdanningssamfunn for oss selv. I et utdanningssamfunn er det slik at du lærer så du kan utdanne andre og pensum er det du trenger for å leve et liv i fordypelse, et bredt og godt liv. Relevansen av utdanningen må stå høyt på lista, og det viktige er at barn skal bli produsenter i stedet for konsumenter og spillere i stedet for tilskuere.

Vi må spørre oss selv hva skal barn vite, hva kan de håpe på, hva skal de gjøre og hvilken rolle mennesket har. Barn må lære at de har evner og den naturlige plikten til å lære, underholde og instruere seg selv er deres egen, og at de skal lære seg selv å kjenne. All læring må oppmuntre ungdommens beste egenskaper som er nysgjerrrighet, eventyrlyst, utholdenhet, overraskelser og gleden ved ny innsikt.

Livets pensum

Vi trenger ikke dagens skole som standardiserer barn og ødelegger utviklingen deres. Vi kan starte med å ta tilbake foreldrerollen, få de som styrer oss ut av barns liv, vurdere hjemmeskole for våre barn, ikke ta testene men finne egen vei, bygge opp familien igjen, la barna ta fri fra skolen så ofte de vil, støtte barnas søken og eventyrlyst, gi livet deres innhold, møte barna hjemme, kreve selvstendighet og voksen oppførsel så tidlig som mulig, la dem greie seg selv, la dem bestemme sitt livs pensum selv og gi dem støtte hele veien.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Trosser skolen: Oslo kommune har som første kommune i landet satt en nullgrense for elevenes feriepermisjoner. Tidligere fulgte kommunen praksisen i resten av landet. Den er at barna får innvilget inntil ti dager permisjon per år.

Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede. Repet snøres sammen for alle.

La barna leke når de vil og ellers gjøre som de vil, og lær dem å lære selv.

Les også: