Vi som er mange skal ikke adlyde de få

Vi som er mange skal ikke adlyde de få

kategori: frihet

Lær deg å si nei først og få det som du vil

En person kan representere de mange, og individet er alltid utgangspunktet. Alle individer skal alltid ha en grunnleggende egen rett og mulighet for en selvstendig avgjørelse. Krav om absolutt lydighet støttet av tvang er veien til ødeleggelse for individ og samfunn. Hvis en person ansatt i en institusjon som de som har makt har laget hevder at man skal gjøre som hun sier, har man en naturlig rett til å protestere og be seg unntatt. Å tvinge en er det samme som bøllene i gata eller på skolen gjør, og de gamle lærere som slo en med stokk hvis man støyet, og det må avvises.

Les mer: Lover og regler er en fantasi.

Representasjon som brukes som et middel for å overkjøre den enkelte er uakseptabel. Den ene mot de mange er problematisk i et flertalls styrt område.

Les mer: Når alt er frivillig er ingen herre og ingen er slave.

Det er respektløst å tro at vi er med på alt som bestemmes av andre

Samfunnet er et samlebegrep for de representanter vi har valgt og de organer og institusjoner som representererer oss. Det dreier seg ofte om små grupper i forhold til den store hele befolkningen, og de har ingen overordnet rett over oss, og kan aldri få det. Samfunnet med sine institusjoner og representanter er våre tjenere, vi skal ikke følge blindt det de sier, og vi skal ha en undersøkende og protesterende grunnholdning til alt som kommer fra andre. Samfunnets ansatte rundt omkring er våre hjelpere og vi kan ignorere slike hjelpere hvis det er det beste for oss.

Finne sin egen plass er målet, kanskje leve "off grid" om man vil det. Respekter individets rett til å mene noe annet enn flertallet.

Vi gjør oss selv ufrie ved å godta noe uten egen vurdering

Når samfunnet gjennom sine institusjoner og praksis begynner å kreve så mye at det blir en belastning for oss og medfører innskrenkninger i vår frihet, må samfunnets inngrep i våre liv reduseres. Dagens uhemmede lovmakeri, inngåelse av overnasjonale avtaler med sterke begrensninger, utvidelse av politimyndighet i form av bøtelegging og sanksjonsmulighet har brakt oss inn i et slikt område. Det er til og med tale om utvidet overvåking av alle, såkalt masseovervåking, som våre tjenere de samfunnsansatte skal gjennomføre mot de som bor her, og som har gitt dem i jobbene deres.

At flertallet tar over livet ditt er fundamentalt feil

Flertalls-styring er et sykt begrep, og det er av ukjente grunner bestemt at det skal være slik at alle bøyer seg for flertallet. Denne flertallsretten er tatt ut av tynn luft, den er en fundamental misforståelse, og vi kan alle protestere mot flertallsretten. Den naturlige rett i en gruppe mennesker er å reservere seg dersom en vil noe annet enn flertallet.

Når flertallsretten brukes til å etablere et samfunn med institusjoner og praksis som sier at alle individer skal adlyde reservasjonsløst, er alle naturlige prinsipper brutt.

Samfunnet skal ikke baseres på kamp om alle ting. Individets selvstendighet og rettigheter må alltid gå foran gruppens rettigheter, for frivillighet styrer alt.

Individets soleklare rett er selvstendighet basert på frivillighet

Den enkelte har en naturlig rett til selv å bestemme alt, det er ikke andres rett å diktere og tvinge andre. Alle kan anmodes om å være med, en kan søke konsensus og vil de ikke så blir det slik.

Individets rett består alltid som det grunnleggende blant mennesker. Et rettferdig samfunn kan ikke baseres på at de som har et ønske om ikke å delta skal tvinges med kriminalisering, stigmatisering og vold.

Et godt samfunn er basert på enkle og forståelige prinsipper som gjelder for alle. Å mene og gjøre hva man selv vil er det viktigste av alt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: