De bruker feilaktige prinsipper metoder for helbredelse av sykdom

De bruker feilaktige prinsipper metoder for helbredelse av sykdom

kategori: helse

Utrolig at årsak og virkning ikke kartlegges før behandling i helsevesenet

Skolemedisin, offisiell medisin med sitt fokus på å håndtere symptomer, har sviktet oss fullstendig. Vi lever med et helsevesen der naturens biologiske lover overskygges av feilaktige tanker, prinsipper og praksis. Symptomer alene bestemmer alt. Det er ingen leting etter årsaker til sykdom eller analyser av disse årsakene, og ingen lege har kjennskap til pasientens verden. Ut fra det man ser overfladisk setter man inn ensidige angrep på pasientens ytre symptomer og kaller det "riktig" behandling. Man er til og med så frekk at man kaller det vitenskapelig og skolemedisin, selv om det skjer år etter år for visse sykdommer at omtrent 40% dør etter behandlingen de får. En slik metode skriker etter hjelp til forbedring, og metoden er en skam og en fornærmelse av de syke.

Når vi er syke er det noe galt i kroppen eller sinnet vårt

Sykdom er en melding fra hjernen om at det er skjedd noe unormalt som kroppen må reparere. Graden av hendelse kan være svak eller sterk. Sykdommen kan ha fysisk eller psykisk årsak. Alle frykter sykdom, og spesielt ille er det å få en kreftdiagnose.

Hvorda reparerer man små sår på sjela?

Naturen er klar til å helbrede sykdommen

Men tenk deg at sykdom er en hendelse som naturen legger til rette for i kroppen slik at den selv kan reparere effekten av det som har skjedd, og det uten inngrep og medisiner. Sykdom er meningsfull, og vi må lære oss å forstå hva sykdom og helse er. Medisinindustrien og helsevesenet med sin massive behandling uten vurdering og undersøkelser av sykdommens årsak og kjerne har lurt oss trill rundt, eller de synes det er OK at vi lider og dør for det gir jo penger i kassa deres.

Sykdom er en nøye styrt biologisk prosess

Sykdom er ikke dødelige prosesser som tilfeldigvis rammer oss, de trenger ikke alltid behandles med medisiner eller skjæres eller stråles bort. All sykdom er laget for å hjelpe oss å bli friske igjen og å overleve.

Når sykdom rammer skal man bruke vettet. Det første er å finne ut hva som egentlig plager den syke. Hvilken konflikt det er han/hun har i kroppen eller sinnet sitt. En god lege skal undersøke alle mulige konflikter og årsaker til at man blir syk, og først deretter sette inn tiltak. (Obs. akutte hendelser.)

Det er mulig å bruke hypnose til hebredelse

Finn alltid årsakene til sykdom

Årsakene kan være enkle eller kompliserte, og det må man finne ut av. Det kan være fysiske årsaker eller psykiske, nye eller gamle, og alt må fram før man gjør noe. Finn en lege som forstår denne prosessen og ta også ansvar selv for egen helse. Husk at det offisielle helsevesen er styrt av sine låste rutiner. Ikke frykt noe, men start et arbeid med å finne ut hva som er skjedd og forstå det.

Sykdom har alltid en årsak og virkning vi må forstå

Sykdom er ingen tilfeldig hendelse, det finnes alltid en årsak, og forstår vi biologien bak en sykdom kan vi bli friske. Årsaken til en sykdom er en konflikt, en mangel på normalitet. Naturens biologiske lover styrer alt dette, og har et innbygget program for overlevelse. All sykdom, inklusive kreft, er en normal biologisk prosess.

Sykdommen starter med et fysisk og/eller psykisk sjokk

En sykdom starter når et menneske utsettes for et uventet dramatisk sjokk. Sykdom inkluderer både fysiske og psykisk hendelser, og bunner i en konflikt mellom det man venter og det som skjer. For å være sunn er det nødvendig at det skjulte innholdet i sjokket kroppen har fått klarlegges.

Dårlig hørsel kan gi depresjon og mer.

Naturen har et nøyaktig biologisk program ved sykdom. Behandling bestemmes først når man har fått en sannsynlig forklaring på hva som har påvirket kroppen og forårsaket sykdommen. Da kan man tilpasse behandlingen til kroppens program. Etter det dramatiske sjokket som gir sykdom starter en stressfase, så en helende fase med en kort helende krise. Etter den helende fasen er individets normale rytme på plass igjen.

Finner man hva årsaken til sykdommen er kan man lettere finne riktig behandling. Vet man mye om helse og passer sin egen fysiske og psykiske helse kan man redusere sjansen for sykdom. De offisielle helserådene er ikke korrekte, det er mye vi ikke vet, så pass på selv.

Følg med, vi skal forklare mer om å ta ansvar selv for å holde seg frisk, og hvordan man kan hjelpe kroppen til selv å bidra til å helbrede sykdom.

Linker

Skaff kroppen din mange bakterier - kilovis

Vi må lære mer om vitaminer

Immunterapi for kreft øker forvirringen

Medisinindustrien er helt blanke innen ernæring

Behandling via inkubasjon, psykedelika og egen psyke

Les også: