Verdensbankene styrer alt

Verdensbankene styrer alt

kategori: økonomi

Kritikken mot dagens økonomiske tenkning øker

Det finnes arbeidsvillige mennesker i alle land, ressursene til å produsere finnes, men de sier det mangler penger. Arbeidsvillige mennesker i mange land sliter med å skaffe seg noe å gjøre. De sier etterspørselen er for liten, bedriftene får ikke solgt varene sine, det mangler penger, og arbeidsledigheten er høy. Skattene må økes og enda mindre blir solgt. Om pengemengden økes blir det inflasjon.

Les mer: Sentral styring av pengesystemet unødvendig.

Pengsesystemets kollaps eller finner man på enda flere kunstige grep .

Vi har økonomier med en uforståelig nær null rentepolitikk eller ZIRP Zero Interest Rate Policy. I den internasjonale økonomien tas det grep av typen quantitative easing QE eller regelrett trykking av penger.

Så hvem lager disse pengene når vi må stimulere? Hvem sin økonomi er det man stimulerer? Er det vanlige folks interesser som skal prioriteres eller er det bankenes? Hva er det som foregår?

Det er nå en gryende forståelse av hvorfor vi har en økonomisk krise i verden. Vanlige menneskers behov er satt til side og økonomisk politikk er blitt en faktor styrt av finansielle behov.

Les mer: Ellen Brown på SeekingAlpha: Our Money Exists Only at the Will and Pleasure of Banks.

nytt_norge_arbeid_penger Det er ingen grunn til at folk skal gå ledige når ressursene og behovene finnes. Mangel på penger er et spill fra finansmydighetene og bankenes side.

Det er ikke noen som lenger forstår det som foregår. QE quantitative easing var en gang ment å være ny kreditt laget av den nasjonale lokale sentralbanken. Hensikten var å støtte produktive formål i en virkelig fysisk økonomi der man produserer varer og tjenester for mennesker. Nå ser vi at bankene eller deres herrer har laget et monstrum som bare tjener deres hensikter.

Penger er nå bare en juridisk avtale mellom partene. De har ingen form for støtte i verdier av noe slag. Hvem styrer pengemengden, inflasjonen, aktiviteten og annet nå, og hvilke kriterier legger de til grunn? Den økonomiske verden er skjult for oss.

Les mer: Dårlige tider ikke noe problem for Hitler og Tyskland - de meldte seg bare ut og jobbet.

Les også: