Verdens rike gale gjør som de vil krigen mot terror ut kynisk ny retning

Verdens rike gale gjør som de vil krigen mot terror ut kynisk ny retning

kategori: økonomi

Vi skal ut av den gale krigen før nordmenn ødelegges

De som styrer verden lyver og lager kunstige kriger som våre politikere later som om det er nødvendig at vi er med på. En konsekvens av dette er at krigen mot verdens befolkning hardner til. Men vi skal ikke være med videre i utviklingen av verdens småkriger som alle er falske flagg operasjoner. Ingen kriger erklæres, deltakerne er ikke definerte, ingen vet om de kjemper eller ikke, alt kan være en medieproduksjon. Vi vil ut av denne galskapen og jobbe for frihet og fred, og all fred er lokal.

Det er en skam at soldater ureflektert, uten motsigelser og uten debatt eller meningsytringer blant folk flest skal stille opp i områder langt borte, og at engasjementet stadig økes. De som vil styre verden har tatt nakketak på folk her. De folkevalgte er med på spillet.

Les mer: Gi finger - Norge mister sin frihet og underlegges NATO som del av planen til de som vil styre verden.

nytt_norge_ Krigsmateriell som eies av fremmede lagres her og vi blir dratt inn i krigsforberedelser. De som vil styre hele verden har planene klare og går bevisst fram.

De som styrer verden vil gjøre oss redde

Alle hemninger og formaliteter i småkrigene i verden er lagt til side, og ingen vet lenger hva som foregår: Hvem er venn og hvem er fiende? Forvirringen er total, og islamske land er nå også med i krigen på begge sider. Man kan se dobbeltspill, og ikke en gang krigen mot det de kaller terror i Afghanistan vet man hva er blitt til, og de sender snart enda flere soldater dit.

Men vær sikker på at de som styrer verden har strategien klar - det finnes store mål og mye ressurser fra mange land for gjennomføring. Forvirring er i visse faser en velsignelse for da blir vi redde og usikre. Alle deltakerne er i posisjon ut fra sine instrukser og jobber for sine mål, og det høye spillet går videre. Vi er ikke på langt nær ferdige, for penger og våpen flyter fritt, og regien er stram.

De som styrer verden har rikelig med ressurser inklusive våre skattepenger, og disse ukjente som vil styre hele verden er de store krigshisserne i verden.

De som styrer verden har diktet opp noe de kaller terror. Terrorberedskap skal bygges opp i alle land inklusive vårt eget, lover gis utvidede rammer så "terrorister" kan tas uten videre (husk å melde fra hvis du ser noe mistenkelig), politiet bevæpnes i retning av en politistat, overvåking økes - alt fordi våre myndigheter ikke gjør jobben sin, men deltar i den planlagte konstruksjonen som "terror" er.

Svart flagg falsk flagg som gjentas og gjentas. De som bærer flaggene er innleide skuespillere, og vi vet ikke hvor bildene er tatt.

Vi har mange vitnesbyrd på falske flagg operasjoner: Bombing i Bagdad, Ankara, Beirut, Paris, flere steder i Afrika. Verdens terrorister (som ikke finnes) har uendelig kapasitet og kompetanse, for alt de gjør er et spill satt i scene av de som styrer verden. Ingen kan vite nøyaktig hva som kommer fra hvem, for alt vi ser er falske flagg operasjoner. Det foregår en kamp om våre hoder for de vil at vi skal tro at vi må ha mer kontroll, helst en kontroll som omfatter hele verden.

Les her at ISIS er skapt på vegne av de som styrer verden: ISIS IS US: The Shocking Truth Behind the Army of Terror

Les mer om at USA er et nyttig redsskap for de som vil styre verden: The case against the former U.S. ambassador John Negroponte to Honduras and Iraq—and Bush intelligence czar.

Vi skal ikke gi opp

La oss ta inn over oss hva doktrinene er og at de lyver for oss, og innrette oss etter det. Vi vet ikke lenger hvem som er med oss eller mot oss. Vi er bare ressursterke idioter som bidrar med det vi blir bedt om. For den alminnelige mann og kvinne er at vi dras inn i dette spillet negativt og vi kan bli ødelagt. La oss normalisere livene våre, og ikke bli dratt inn i denne galskapen.

Her er det fint å være og ingen banker eller skyter på hverandre. Livet er stort sett normalt.

Våre mediers og myndigheters totale svikt og unnfallenhet

Mediene rapporterer krig hver dag slik de er instruert av de som vil styre verden og de er helt samstemte år etter år. De normaliserer krigen og vil styre vår oppmerksomhet mot kaoset og bygge opp vår frykt for framtiden. Med sin mangel på sannhet bidrar de også til å bygge opp en politistat her. Mediene undersøker ingenting selv lenger, de er ikke til stede noe sted, de bruker propagandamaterialet de får tilsendt fra de som vil styre verden kritikkløst.

De lirer av seg fraser de har innstudert for å få oss til å tro på galskapen og bilder fra krigen tas i studio. Småkrigene tar all vår oppmerksomhet og våre egne liv forsvinner i støyen og vi blir totalt distrahert. Alt er finslepet betalt propaganda fra byråer og myndigheter, og sikkerhetstjenesters oppdiktede prosjekter rulles ut. Vi som bor her er dratt inn i flere kriger i en helt annen del av verden, langt hjemmefra, og vi skal forberede oss på at krigen kan komme hit.

Narrebombing i mange år

Verdens mektigste militærnasjoner har bombet i Syria i flere år uten at det har gitt resultater: Alle bomber nå "noen" i Syria, får kjeft fordi de feilaktig bomber ISILs oljebiler, og araberne bomber hverandre. Det var aldri meningen at bombingen skulle føre til noe, det var en måte å skremme oss på. NATO-landet Tyrkia er tatt på fersken i å levere våpen til ISIL, og to tyrkiske journalister er arrestert for å skrive om slik uredelighet.

Med menn på bakken blir det noe annet enn narrebombing. Krigen de viser oss er fiktivt og mediebasert lureri.

Afghanistan er et arbeid som er i gang, Syria, Irak og Iran er alle "works inn progress". Andre land har roller som de er tildelt av de som vil styre verden. Penger og utstyr flyter fritt. Kurderne spiller med, og kan oppi dette finne en løsning for sitt nasjonale problem. Russland er på vakt, og kan dette spillet for de har årevis med erfaring. Hele greia er fantastisk - at våre "ledere" finner seg i dette spillet er enda mer fantastisk.

Vi skal ikke delta i dette spillet

Norge er en liten aktør og bestemmer ingenting, vi er et lite rusk i vinden, og det er en katastrofe at at vi stiller opp med ressurser i det spillet som foregår. Det har ingenting med oss å gjøre og det foregår langt borte. Det er spilt inn som en forutsetning at vi skal engasjere oss enda sterkere, betale mer til de som vil styre verden, og NATO trekker hardt i oss og det kan dra oss inn i en tragisk situasjon.

Tyrkersjefen spiller høyt spill, men også han er styrt. Han ser ikke som om han skjønner det.

Islam er drevet fra av propaganda

Fokus er rettet mot de kunstige organisasjonene ISIL og Al Qaeda, og også en organisasjon kalt Det Muslimske Brorskap er spritet opp slik at de ser truende ut i mediene. Husk at det er bare der de finnes. Alle tre skal i følge manuskriptet ha transnasjonale ambisjoner - en muslimsk verden der de vantroende skal akseptere riktig islam eller dø. En rekke andre grupper finnes også, og alle er oppdiktede. Bildet er uoversiktlig, men frykt og usikkerhet er akkurat det som de som vil styre verden vil ha.

Al Qaeda har nå mer penger enn før selv om de ikke finnes

De som vil styre verden har laget terrorist-armeer før og har praktisk erfaring med det - Irak, Afghanistan, Honduras, Nicaragua og mange flere - men vi skal ikke delta i det spillet - det er ikke vårt spill for hvorfor skal vi være med på det: Ufattelig.

Skuespillere: De sliter internt med seg selv og sine roller I

Få slutt på galskapen

Å grave etter hvem som spiller med hvem og hvor penger og våpen kommer fra fra er uten hensikt - alt skifter etter dagens taktikk, alt er mulig for de gale som vil styre verden og som ikke tar hensyn, men våpen, penger og ressurser flyter fritt nå.

Skuespilleren Obama - mannen vi ga fredsprisen - var ingen god mann for verden, og heller ikke hans medspillere/skuespillere i mange land. Hans etterfølger er også skuespiller, og er perfekt i rollen som en instruert fryktskaper som lar seg styre av lilleputtstaten Nord-Korea.

Vi skal ut av dette før det går galt - vi er normale, kloke mennesker her i dette området. Våre medier som ikke finner sannheten og forteller om den og våre myndigheter som er unnfallende svikter oss som bor her komplett og fullstendig. Det er en skam.

Skuespillere: De sliter internt med seg selv og sine roller II

Les også: