Verdens kjemisk biologiske våpen utenfor kontroll

Verdens kjemisk biologiske våpen utenfor kontroll

kategori: teknologi

Det finnes hensynsløse hemmelige våpen

Kjemiske og biologiske våpen er "glemte" i vår hverdag og i vårt våpen- og krigs-bilde,. Vær sikker - de finnes lagret og klare til bruk og de utvikles videre. Det handler om virus, bakterier og giftige stoffer i fast form eller som gasser. De kan spres luftveien, ved menneskekontakt, gjennom vann, tilsettes mat, de har langsom virkning eller de kan være ekstremt raske og drepe folk innen minutter. De kveler mennesker, lager store sår, ødelegger blodet eller nervesystemet, ofte via store epidemier.

Spredning av sykdom i form av virus, for eksempel en helt ny koronavirus som er en genmodifisert "ny" virus, er mye omtalt, men umulig å finne konkrete bevis for. Tenk tanken og gjør forberedelser for å stå i mot - vi lever i en lukket verden der ingenting er sikkert lenger.

Teknologi på ville veier

Det jobbes for å bli kvitt kjemisk biologiske våpen, det gjennomføres flere tusen inspeksjoner fra organisasjonene som skal håndheve avtalene BTWC Biological and Toxin Weapons Convention, OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, og mange land blir stoppet. Offisielt er det mange medlemmer, men de store nasjonene regnes som tvilsomme deltakere. Det finnes mange laboratorier i mange land som forsker på mulighetene: USA, China (2 i Wuhan), Russland, Storbritannia.

Men de store land er utenfor avtalene, de gjør som de vil gjennom hemmelige programmer, og omgåelser av avtalene de har signert. USA har signert avtale om ikke å bruke slike våpen, men forbeholder seg retten til gjengjeldelses aksjoner hvis de blir angrepet. Inspeksjonene er sikkert reelle nok, men altfor mange spiller ikke på lag: de har kjemisk biologiske våpen klare til bruk og de "forsker" på mer.

Det er bevist at sprøyting foregår.

Det sprøytes ut stoffer i atmosfæren

Chemtrails kan være hemmelige kjemisk biologiske våpen i form av aerosoler som brukes mot oss. Her kan du lese om at chemtrails blir offisielt her nå. I praksis kan man legge hva som helst inn i utslipp fra fly, også stoffer som skal skade oss - enten gradvis eller med en gang. Chemtrails vet vi ikke sikkert hva inneholder, ingen er villige til å si noe, og offisielt er det ingen som måler innholdet i disse utslippene som vi alle kan se.

Det er offisielt at man i San Fransisco, USA på 50-tallet sprøytet ut stoffer fra fly og skip for å teste spredningen og virkningen på befolkningen. Storbritannia har også (hatt) sine programmer.

Glem terroristene og finn ut hva alle nasjonene og firmaene holder på med

Mediene forteller oss at terrorister har slike våpen, men sannheten er at det er de ressurssterke store nasjonene/firmaene som er flinkest med slike stoffer. Syria har gått med på å fjerne og ødelegge sine kjemiske våpen, ifølge OPCW. Irak ble beskyldt for å bruke slike våpen, men det rant ut i sanden.

Hemmelige biologiske våpen kan skremme vannet av oss. Få dem opp i lyset, ødelegg dem og ikke lag nye.

I alle kriger brukes biologisk kjemiske våpen, alle har det

De historiske perserne, tyskerne og amerikanerne skal alle ha brukt biologiske våpen i den andre verdenskrigen. Et omtalt eksempel er såkalt sennepsgass. Skremmende bilder av skadde mennesker er lette å finne.

Det finnes en konvensjon om biologiske våpen som ikke fungerer, og som over 30 land ikke har signert. I dag vet vi ikke hva som foregår, vi lever i en lukket verden og det eneste som er sikkert er at det brukes store beløp på forskning og utvikling av usannsynlig syk teknologi.

Drakter for beskyttelse mot biologisk fare.

Her er noe av det de holder på med

Alle de store nasjonene har hatt og har kjemisk biologiske forskningsprogrammer, og det finnes kompetanse i alle land på dette. De har også produsert mengder av mange våpen som ligger klar til bruk.

Det ble framsatt anklager om amerikansk bruk under Koreakrigen. I USA har en rekke ansatte ved mange organisasjoner gått hardt ut mot denne forskningen, og den har forårsaket flere mye omtalte dødsfall og skader blant utviklerne.

Stoffene er mange: antrax, tularemia, bruccella, marburg, kopper, Q-feber, hestevirus, botulisme, div. stafylokok avledede varianter og minst 20 andre varianter er det forsket på.

Russere og amerikanerere "klarer ikke" å ødelegge sine kjemiske våpen fort nok - her et russisk lager

Galskapen fortsetter og kan bare stoppes ved vår økede oppmerksomhet

Det foregår en kamp om våre hoder, les her at krig er avledning, for alt er kamp om massenes hoder.. Øket oppmerksomhet er alt vi kan gi saken. Er mange med som aktivister, kan vi se at det skjer forbedringer.

De som driver med slik utvikling og produksjon er intet mindre enn gale. Hva med eksempler som spraying av LSD over oss så vi går inn i en psykedelisk tilstand og er ute av stand til å stå i mot, bevisst genmanipulering via vaksiner, innføring av nye eller kjente sykdommer. Utviklingen presses stadig videre, og det er best å få det stoppet fortest mulig via sterkt øket oppmerksomhet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

I Irak fant man ingenting: Her kan du lese om biologiske våpen: spredning av bakterier, virus, sykdommer, giftige stoffer

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

Forskning på biologiske våpen er i full sving.

Store lagre av sennepsgass er helt normalt og følgende frasemakeri er helt normalt:

"Sennepsgass og lignende der amerikanerne tar tak i sine egne lagre: Toksisk kjemi arbeidere ved Blue Grass Army Depot utfører en nøyaktig inspeksjon av kjemiske våpen. Hyppig kontroll av våpnene sørger for god sikkerhet for arbeidere, miljøet og samfunnet".

Men hva med oss som skal sprøytes med dette svineriet?

Les også: