Verden er bygget opp av lokalsamfunn

Verden er bygget opp av lokalsamfunn

kategori: natur

Globalisering et tomt moteord for alt er lokalt i landbruket

Vi tror at mat dyrket her hos oss er et mirakel med framtid. Selvforsyningsgraden for mat skal selvfølgelig være høy her vi bor. Å importere mat vi kan produsere selv er feil praksis, og det er risikofylt. Det er også sosialt nedbrytende ved at våre lokalsamfunn svekkes.

Betydningen av selvforsyning, forståelse av egen sårbarhet og selvstendigheten som følger av å greie seg selv er viktige momenter. La oss jobbe fram at å greie seg selv i landbruket er best.

Globalisering er å underlegge seg andre og miste friheten

Globalisering er ikke løsningen i landbruket. Forståelsen for at vi skal legge vekt på lokale forhold er økende, for de betyr alt. Alt er forskjellig hvor man enn befinner seg på Jorda: Jordsmonnet, klima, hva folk liker, dyr som har gode forhold, planter som er tilpasset over lang tid, hvor mye avling man kan få, hvor store arealer man har, hvilke frø man har. De som bor et sted vet alt dette, og kan produsere optimalt.

Det er klart at mat kan produseres billig mange steder, spesielt med storskalaproduksjon, kraftig finansiering, subsidiering, spesielle handelsavtaler og spisset markedsføring. Men i det lange løp er vi alle her best tjent med å lage vår egen mat som vi kjenner og er trygge på. Selvsagt skal vi være åpne for nye smaker og råstoffer, eksotiske retter med insekter, maneter og annet kan ha en viss interesse, men basiskosten skal vi ha som mål å produsere selv. Lokalt er det gode mantraet.

Moreller fra Lærdal er tilpasset jorda i dalen, folket i dalen og markedet. Dyrk og tenk lokalt, selg til de som vil ha når volumet er stort nok.

Les mer om at man selv, den lille bonden og gartneren bestemmer bruken av frø i biologisk mangfold.

De tok vare på og utviklet kunnskapen om egne lokale frø.

Terrasser i Guilin Kina er en helt lokal metode, og spesielt tilpasset alt som finnes der. Slik har de gjort det i tusener av år.

Lokalt er alt man skal tenke på

Å legge vekt på et steds spesifikke økologiske visdom og tekniske praksis gir gode resultater. Det handler om lokal kultur, klima, metoder, beiteforhold for dyr, fiske i sjø og vann, lokale planter og frø, jordsmonn og kompetanse. Mottoet er å stå på i kampen om lokal produksjon, finne gode lokale løsninger for kjøttproduksjon, fiske, bruke økologiske metoder og så alle typer frø du vil.

De som bor på et sted vet hva som går an, hvilke dyr og planter som greier seg og om overraskelser som kan komme. De kjenner lokale forhold inn og ut, vet hva dyr og planter trenger, hva de gir og hvordan de skal behandles. De tar kort sagt vare på det som virker. Lokal kunnskap gir styrke og mangfold, og fyller stedets egne behov. Glem ordet globalt for det bare forstyrrer og skaper negative tanker i lokalmiljøene.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Vår egen metode er den beste her omkring.

Les mer: Økologi er naturens metode.

Se rundt deg og finn styrken i dine lokale miljøer, og finn og støtt de folkene som kan det som fungerer best der.

Ny kunnskap for alternativt landbruk

Hvis du vil kan du lese våre anbefalte artikler her

Les også: