Veien til suksess er bevisst sleip styring av kommunikasjon

Veien til suksess er bevisst sleip styring av kommunikasjon

kategori: frihet

Forstå kommunikasjon med ledende info sleiphet forvirring dobbelsnakk

Det er ofte valg her i landet: det er kamp og krig om velgernes gunst. Det dreier seg i økende grad om partienes kommunikasjon. De som taper i valg beskyldes for ikke å ha lykkes med sin kommunikasjon, de har ikke nådd fram til velgerne. Kommunikasjon er alt, innhold er ingenting.

Kommunikasjon er et styrt spill på høyt nivå

Det er dypest sett et uetisk og feigt spill der mange hensyn skal legges inn. Jesuittenes gamle slagord om at hensikten eller målet helliger midlene gjelder: Si hva som helst hvis det fører fram. Kanskje de skal forsinke en sak så timingen blir bedre, eller snakke om noe annet så saken ikke kommer opp. Kanskje de skal drite ut et annet menneske, eller skjule hva de egentlig holder på med.

Samfunnet er styrt via lover, avtaler, koalisjoner, politiske bytter, lobbying, maktspill, høystbydendes framgang, medienes gjentakelser, press og propaganda, noen som snakker sammen og alt er understøttet av PR byråenes såkalte kommunikasjon.

Se godt etter kvinne og barn eller noe annet, det er ikke alltid lett å se hva der er.

Offentlige aktører innen alle områder som media, politikere, PR-folk, talsmenn av alle slag, er alle bevisst sleipe og svarer ikke klart på spørsmål, men kommer ofte med utspill i et strategisk spill. Tiden for klar tale er over - det blir bare trøbbel av det. Det viktigste er å skjule hva man har tenkt å gjøre til det er gjort, og etterpå snakke bort det man har gjort.

Skal en vinne fram trengs øvelse i et regelsett for framgang

Her er noen noen av triksene som brukes - knep kalles det blant vanlige mennesker.

Skjulte meldinger ser man etter en stund, men mye meldinger farer mangt forbi.

Snakk aldri om det ingen har sett eller hørt noe. Kjenner du deg igjen?

Putin er som alle andre sleip, men ikke verre enn våre egne politikere. Han er bare en skuespiller i såpeoperaen på TV, og gjør det han får beskjed om.

Slik er det - sett i gang og se hva de holder på med, men det beste er å holde seg unna spillet deres.

Politikere sier bare hva de tror du vil høre, og så gjør de noe helt annet etterpå. De er profesjonelle løgnere, bokstavelig talt, og de lurer deg trill rundt hvis du ikke følger med.

Les også: