Vasker NOK 35 milliarder i Bitcoin: Alvoret om digitale penger er begynt

Vasker NOK 35 milliarder i Bitcoin: Alvoret om digitale penger er begynt

kategori: økonomi

Blir bitcoin stengt eller er det slik at det satses på bitcoin

Lær deg et nytt uttrykk i den virtuelle verden, og det er "colored coin" farget mynt. Det er en gruppe metoder som knytter objekter i den virkelige verden med adresser til bitcoin nettverket. Eksempler er hus, aksjer, obligasjoner, intellektuell eiendom som patenter, musikk, filmer, malerier.

Les mer: Bitcoin i storm spennende digita kryptovalutautvikling

Sentrale elementer i digitale kryptovalutaer er anonyme transaksjoner, egen kontroll med alle data og transaksjoner, real-time transaksjoner, lave kostnader, stabil forutsigbar verdi og ingen sentral påvirkning der ingen myndighet vet hva som skjer.

Det er ikke det som skjer nå: Banker og andre finansielle institusjoner bruker deler av kryptoteknologien, særlig blokkjede, til å forsterke sin egen posisjon.

Bitcoin har fått global skala, og mange bedrifter tilbyr betaling med bitcoin. Det var ventet nå at bankene vil prøve å hindre videre vekst i bitcoinsystemet, men mange er i gang med utviklingsarbeid, men basert på blokkjede blockchain. I Canada var bankene i ferd med å stenge kontoer for bedrifter som også bruker bitcoin uten at det fikk noe omfang. Mange spørsmål må besvares før bitcoin blir et praktisk alternativ, og kanskje vi aldri får se den fulle versjon av bitcoin i alminnelig bruk.

Svenske ChromaWay arbeider med en Smart Contract Platform som gjør det mulig å digitalisere og representere arbeidsflyt på sikker, anonym og effektiv måte. Her er blokkjede et sentralt element. Omsetning og oversikt over eiendomstransaksjoner er et viktig tema for ChromaWay og deres kunder.

Les mer: Fang de kryptokriminelle og la oss andre være i fred

Kryptovaluta: Blokkjede blockchain er et digitalt håndtrykk og viser framveksten av tillit mellom partene i nettverket

Kriminalitet er et påskudd for å hindre utviklingen

Amerikanske myndigheter påstod at Mt. Gox, som var verdens største bitcoinbørs og vekslingssted, brøt loven og satte i gang etterforskning for hvitvasking av penger. Mt. Gox saken er under konkursbehandling nå. Eksperter viser til en episode i 2009 da E-Gold ble stengt for lignende overtredelser. De samarbeider med myndighetene i 17 land, og det er ogå snakk om å stenge enda et vekslingssted, Liberty Reserve, som kalles en god bank for den kriminelle underverden. Liberty Reserve fungerer slik at man bare oppgir en mail adresse, blir kunde og så kan man konvertere euros eller dollar til Liberty Reserve Dollars eller Liberty Reserve Euros og overføre pengene dit man vil uten papirspor. De anklagede sendte penger forbundet med kreditt kort bedrageri, identitetstyverier og narkotika trafficking.

Pengevasking er ikke det viktigste

Pengevasking foregår helt sikkert her også, men det er et sidespor

Det opplyses at myndighetene kan overvåke kommunikasjonen mellom partene.

Opplysningsplikten er et byråkratisk krumspring

Å ikke overholde opplysningsplikten - som krever at man følger med på hva kundene gjør - er ulovlig i de fleste land - i Norge er grensen kr. 5000. Å assistere i kriminell virksomhet er enda mer alvorlig. Liberty Reserve hadde kundenavn som Russian Hackers noe som indikerer hva som foregikk. Det er uklart om myndighetene har nok bevis eller om dette er et taktisk utspill eller et varsel til aktørene om at myndighetene følger med. Flere av anklagene ble droppet i 2009.

Det dreier seg om å fortsette kjøret med myndighetskontroll, men hva skjer med de opprinnelige intensjonene om kryptovaluta.

Liberty Reserves grunnlegger Arthur Budovsky har vært en aktiv mann i forbindelse med internasjonale pengetransaksjoner til Malaysia, Russland, Nigeria, Kypros, Hong kong og Australia. Liberty Reserve var populært for å veksle bitcoin, men stengingen skulle ikke virke inn på spredningen av de kontroversielle digitale valutaene. Mange konkurrenter, inkludert Dwolla, har lisens til å sende digitale valutaer.

Kamp om frihet i vid forstand

Hva dette egentlig dreier seg om får vi se etterhvert, men digitale valutaer er i full gang. En ny variant kalt Perfect Money er kommet på banen, og det finnes nå mange titall varianter av digitale valutaer der mange er rene Ponzi opplegg. Følg med, pass på for aktiviteten med krypto valuta foregår ikke helt åpent. Det var vel heller aldri meningen.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Fritt oversatt og supplert fra Quarz: Påstand om at bitcoin er for globale kriminelle

Bitcoin Magazine

Mt. Gox er nå nedlagt og konkursbehandling pågår

Perfect Money

Hackers bruker andre digitale valutaer

Det satses på bitcoin

When is the government going to shut down Bitcoin.

Les også: