Valgkamp er om massenes gunst

Valgkamp er om massenes gunst

kategori: frihet

Valget er et tomt spill

Vinneren er alltid kåret på forhånd, særinteressegrupper og lobbyister får herje vilt i de politiske miljøer. Parolen vår er: Ikke stem ved noe valg, vi har aldri hatt noe demokrati, og det hele er et styrt skuespill. Velgerne - du - er ikke individer, men med i de mye omtalte massene, folkemassen, de som ikke har identitet og egne meninger og som kan manipuleres. Der er velgerne - du.

Men interessegruppene legger seg i startgropa før hvert valg, og gir penger til sine politiske favorittpartier som kan ordne gunstige lover, avtaler og bevilgninger. Det er det samme år etter år, og spillet har fått en stivnet form. På bakrommet snakker de store sammen, valg eller ikke, og avgjør alt. Partiene velger alle ut emner som det råkjøres på, og ubalansen er laget for å sette folks følelser i sving og dempe eller fjerne logisk tenking.

Les mer: Det "politiske systemet" er utenfor folkets kontroll.

Nye taktikker tas i bruk av politikere. Arbeiderpartiet i Oslo brukte økte skatter - innføring av eiendomsskatt - for å hale stemmer, Beppe Grillo i Italia er komiker og presidentkandidaten Mitt Romney fra USA skulle på forhånd late som om han hadde vunnet valget. Nye skatter skal dra inn enda mer velgere.

Ingenting tyder på at han egentlig bryr seg om oss, men de har flott valgstrategi for å vinne valget, og etterpå gjør de det som passer dem. Det de gjør skjer av politisk nødvendighet, populært kalt politisk hestehandel.

I Norge kommer utspillene tett om HPV-vaksine for gutter, alkohol, skatteøkninger, hasjrøyking, valg av behandlingssted, støtte til landbruket, skole og veier. Valgkampen er et spill annet hvert år, og det er kampen om deg eller hvor langt de politiske partier kan gå i sin forstillelse overfor velgerne. Etter alle valg klikker nemlig de harde realiteter inn, for da ser man hva de faktisk gjør.

Les mer: Virkeligheten er at få personer i uformelt nettverk bestemmer alt i samfunnet.

Strategisk tilbud for å bli valgt

Moderne såkalte demokratier er slik at tilbud fra partiene gir stemmer ved valg. Hva de virkelig gjør når de er valgt er en annen historie. PR byråene jobber hardt med propaganda og taktikk, mediene pøser ut den informasjonen PR byråene har tilrettelagt om de politiske tilbudene på beste PR-vis. Profesjonalitet i form og innhold gjør at det er vanskelig å stå imot, og alle lar seg rive med.

Les mer: Gjør som du vil for demokratiet er bare en dekorasjon.

Plusser og minusser Plusser og minusser før og etter valg er aldri det samme for det er mange hensyn å ta i det virkelige liv som begynner kort etter valget.

Interessen for valg er borte

Men valgdeltakelsen synker, og mest hos de yngste der den er under 60%, og i enkelte bydeler i de større byene er den nede på 30-tallet. Et tegn er at nye velgere fra 16 - 17 år er bra med, men det vil ikke vare når de skjønner hva slags system vi har. Flere alternativer vurderes nå i mange land: direkte demokrati, rådsprinsipper, folkeforsamlinger dannet som et tversnitt av befolkningen, sterk reduksjon eller total avskaffelse av statens innflytelse og kontroll av interessegrupper.

Les mer: Vår form for demokrati er i sin natur et slavesystem og en grunnleggende misforståelse.

Homofili_ingen_sak_for_flertallsavgjørelser Homofili er ingen sak for flertallsavgjørelser: Politikere og andre skal ikke bry seg om personlige ting. Gi folk fred til å gjøre som de vil.

Les mer: Kommuner i Norge tvinges sammen folkestyrets sanne skremmende ansikt trer fram.

Demokratiet som det eksisterer i dag må fjernes og startes på nytt. Vi skal ha en annen definisjon av ordet. Det viktigste er vår frihet, og å få slutt på flertallsdiktaturet og å la de som vil noe annet enn flertallet også kunne leve sitt liv som de vil. Å bygge på det vi har tar oss bare dypere inn i slaveriet, og det vil til slutt ikke bli noen vei ut. Hvem er det disse nissene som sitter på tinget tror de er?

Les mer: Vår form for demokrati er i sin natur et slavesystem og i sin form en avansert kontrollmetode.

Les også: