Vaksinestriden fortsetter betent kritikk overses saklighet minker propaganda øker

Vaksinestriden fortsetter betent kritikk overses saklighet minker propaganda øker

kategori: helse

Ta i: Øket personlig aggressiv kritikk kan bringe oss videre

Medisinindustrien er verdens største propagandastyrte industri. De har kontroll over myndighetene i alle land og forbrukeren - du og jeg - er gjort til idioter. Det siste eksemplet er pandemien som begynte 2020/2021 med koronavirusvaksinen der de fikk hjelp av rike investorer. Sann vitenskap om infeksjoner er grovt satt til side.

Les mer: Korona covid-19 falsk pandemi for kontroll - vaksiner og virus brukes til å skremme oss.

I striden om vaksiner er en sak klar: alle ønsker det beste for sine barn. Diskusjonen om vaksine er blitt uryddig og tildels går det over i rene usakligheter. Det er for eksempel helt usaklig å mene at innføring av HPV-vaksine og rotavirusvaksine er gunstig eller nødvendig for grupper av populasjonen i dette landet. Problemet man skal vaksinere bort eksisterer ikke, og det finnes ikke programmer i henhold til kontrollgruppe prinsippet for å måle virkningen av vaksinene i forhold til de som ikke vaksinerer seg. Det hele er et rot-i-hop for at farmaindustrien skal øke inntektene.

I forbindelse med vaksiner snakkes det også om nevrologiske forstyrrelser, svineinfluensavaksinen som ga et ukjent antall barn hjernesykdommen narkolepsi og unormalt lav utvikling av 5-åringer. Skal vi vaksineres i hjel?

Les mer: Si nei til HPV-vaksine. Den er laget for at medisinindustrien skal tjene penger.

Vaksinasjoner i mengdevis over hele kloden tas som en selvfølge.

At vaksiner i det hele tatt er årsaken til nedgangen i visse sykdommer er en påstand uten faktisk grunnlag. Det har aldri vært gjort målinger mot andre grupper uten vaksine etter kontrollgruppeprinsippet. Det er ingen selvfølge at vi får en reduksjon i sykdom ved vaksine og det er heller aldri bevist.

Vaksinasjonsprogrammer kjøres i blinde

Det er laget et vaksinasjonsprogram som i dag ukritisk og slavisk følges. Dette til tross for at samfunnets nivå innen en rekke områder samt sykdomsbildet i dag er et helt annet enn det var da vaksineprogrammet ble innført. Er vaksinasjonsprogrammet virkelig nødvendig så bevis det.

Det tas for gitt at vaksiner virker men kontrollgrupper brukes ikke systematisk.

Les mer: Å vaksinere deg er risikofylt farlig og kan gjøre deg syk for livet. Vaksinasjon trengs ikke, teorien holder ikke.

Vi ønsker alle en sikker begynnelse på våre barns tilværelse

For å begynne litt på nytt så er det en forskjell på immunisering og vaksinering. Vaksinering er å injisere stoff i kroppen som skal kunne immunisere en person mot en spesiell sykdom. Vi må ha mange vaksiner for å dekke alle sykdommene. Dagens vaksiner inneholder en rekke stoffer i tillegg til den egentlige vaksinen.

Vaksiner har ikke høy virkningsgrad, ikke i nærheten av 100 % og vaksinerte personer kan få sykdommen de er vaksinert imot, og de kan bli syke av andre stoffer som finnes i vaksinene. Vaksiner har bivirkninger som det er vanskelig å få skikkelig rede på, blant annet fordi de er individuelle, og fordi de førsøkes holdt skjult eller blir bagatellisert. Det foregår ingen systematisk åpen undersøkelse av slike forhold.

Kø for svineinfluensavaksinering - og hva skjedde om ingen vaksinerte seg.

Debatt om om effekten av alle tilleggene er forvirringstaktikk

Mye av debatten om vaksine handler ikke om selve antistoffene i vaksinen, men alle tilleggs-stoffene, og dette er en ekte forvirringstaktikk. Vaksiner kan inneholde GMO, hormoner fra syke dyr som kuer, griser, kyllinger og aper, viruser som ikke er testet, aluminium, kvikksølv, konserveringsmidler, adjuvanter, emulgatorer og bakterier fra flere steder.

Det foregår ingen systematisk måling av effektene av dette.

Medisinindustrien og helsevesenet er ikke troverdige

Det er ikke mulig å få en logisk debatt om vaksine fordi medisinindustrien ikke er troverdig, og helsevesenet er heller ikke troverdig. Det er mange eksempler på at de forskningsresultater som er lagt fram er selvproduserte av farmaindustrien og feilaktige. Fakta skjules og det foregår feilaktig villedende markedsføring.

Les mer: Å gjøre kreft kronisk er målet, medisinering av kreftpasienter så lenge de lever.

Medisinindustrien, helsevesenet og toåringen er helt like: De hører ikke etter hva folk sier til dem.

Er det sant at vaksiner har redusert sykdom

Sykdomsbildet i de fleste land har endret seg positivt for mange gamle sykdommer. Faktorer som mer og bedre mat, bedre hygiene, gode kloakksystemer, bakteriefritt vann, bedre ernæring, bedre bolig forhold og antibiotika er den virkelig årsaken til nedgangen i sykdom. Det er åpenbart at slike faktorer har bidratt. Meslinger, skarlagensfeber, tyfoid, kikhoste og difteri er alle praktisk talt borte nå som følge av en slik god utvikling.

##Medisinindustrien må rette seg etter vår mening vi setter agendaen selv Men vi har fått en økning i andre sykdomstilstander, og en debatt er om økningen i autisme har med vaksiner å gjøre. Andre hevder at det er den økte bruken av glyfosat i mais og soya produksjonen i mange land som er årsaken til økt autisme. Andre sykdommer som astma, allergier, høyfeber og eksem øker og det gjør også antallet overvektige barn. Vi må undersøke på uavhengig grunnlag hva som virkelig foregår, og finne de mekanismer som er virksomme. Medisindustriens kommersielle trykk og helsevesenets servilitet skaper vond situasjon for alle. Nå får medisinindustriens ville propaganda og forvirringsteknikk herje vilt med oss.

Glyfosat er funnet overalt i øl og vann og jorda.

Ikke la deg tvinge til å vaksinere dine barn få klarhet først

For å komme videre er det flere faktorer som vi må ha info om

Det er en ny tid og vi forstår mye bedre hva medisinindustrien holder på med

Vi kan ikke akseptere fortsatt hjernevasking. Kast ut det gamle og begynn på nytt med å etablere et nytt grunnlag ut fra dagens situasjon.

Propagandaen må ta slutt og sakligheten må entre arenaen. Svartedauen kommer tilbake - skremselspropaganda om virus.

Det er flere områder der sykdommer og andre helseforhold øker, og dette må lede til undersøkelser og tiltak. Vi må være tydelige hvordan vi tenker og gjør om helse, også vaksinasjon. Hvis ikke blir vi uvitende og emosjonelle og gjør som farmaindustrien sier. Et tydelig ønske er målinger av effekt av vaksine sammenlignet med de som ikke er vaksinerte.

Hjernetom mediestyrt propaganda som nå er det siste vi trenger, der alle medier og alle i helsevesenet roper unisont: Vaksine, vaksine...

Hvorfor satses det ikke bevisst på holistisk og forebyggende medisin? Fordi det ikke er "lønnsomt" for bedrifter i medisinindustrien, det er bare alle oss andre det er lønnsomt for.

Tvungen vaksinering er fullstendig uaktuelt

Tvang er uansett totalt uakseptabelt, for det er for mange usikre punkter. Kunnskapsrike mennesker kan håndtere god immunisering fornuftig. Da kan vi velge hva vi personlig og frivillig vil gjøre. Helse Norges informasjon om vaksiner er basert på medisinindustriens grunnlag, og er dårlig og gammeldags. Det er ny tid, ta dere sammen eller bli overflødige. Sporene etter faglig svakhet og korrupsjon (eksempelvis svineinfluensa) svekker tilliten.

Bygg kunnskap om helse

For den enkelte gjelder at egen kunnskap er alt og avgjør alt. Se filmen Vaxxed når den kommer og gjør deg opp din egen informerte gjennomtenkte mening om dens problematikk. Det meste som vil bli sagt om den er ren propaganda fra medisinindustrien,

Å injisere barn automatisk med stoffer vi ikke kan nok om er for dumt. Det verste er at vi injiserer praktisk talt nyfødte barn med stoffer som de ikke gir oss informasjon om.

Våre valgte representanter og deres byråkrati svikter oss totalt i kampen om bedre helse, og lar alt foregå på medisinindustriens premisser. Begynn med å si nei til alt sammen og så tar vi det derfra. Si alltid nei og verden blir bedre.

Nyinjekson

Norsk Pasientskade Erstatning NPE om vaksiner

Ny fokus på vaksiner

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Luksus hus med fortjeneste basert på vaksiner.

Her er problemet vist i et bilde av et hovedkvarter. Dette er en massiv industri med perverse forretningsmodeller og behov for mer og mer inntekter, mer og mer sykdom. Vaksineprogrammer er noe av det beste for dem. Medisin for kroniske sykdommer også. De er ikke til å stole på og de vil ikke oss vel, de vil bare tjene penger.

Les også: