Vær sterk i troen på deg selv

Vær sterk i troen på deg selv

kategori: frihet

Tenk, snakk og handle for deg selv og det du tror på

Flere steder i verden er det tradisjon å gå på gatene og tale for sin sak. I Londons Hyde Park er tradisjonene ennå levende. Der hadde man i sin tid små kasser man sto på - soap boxes - når man talte. Jo høyere man talte, jo mer man tok i, jo mer interesserte ble tilhørerne.

Autoritetstroen vi er lært opp til er i ferd med å ta slutt etter som negative hendelser rulles ut, feil og egeninteresse blottlegges hos "autoritetene", samt at samfunnskritiske og våkne medier ikke finnes lenger. Pressen ble en gang kalt vaktbikkje og kunne ha selvstendig påvirkning og innflytelse. Men slik er det ikke lenger, for mediene er under full kontroll av de som vil styre oss.

All autoritet ligger nå hos en selv, og alt man kan stole på kommer fra en selv.

Flere og flere tar i bruk de nye mulighetene for å si fra om sin situasjon og hva de vil. Sentralt er nettkommunikasjon for å publisere og finne støtte, og egen kunnskap bærer alt. Det er som å begynne på skolen igjen, bare det at nå er man selv helt sjef og kan jobbe med det man brenner for, og ha en god mulighet til å publisere og dele med andre.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Har man tanker, ideer, fotos, musikk, videoer man vil publisere er en nettside løsningen.

Det er ikke lett å få oppmerksomhet, men med gode tanker og god praksis kan man komme i gang. Nettet kan også brukes til å skaffe kunnskap for en selv og til å dele med andre. Uansett er det spennende å lære og finne ut nye ting.

Ut på gata med ropert er en god lokal løsning. Går man ut ofte blir man kjendis, og flere kommer for å høre på.

Å skaffe egen kunnskap er strevsomt for du må bruke tid og intelligens, men det er vel verdt arbeidet. Nå er det mange som er søkere og finner svar, mulighetene er store og antallet øker fort. Frihet venter. Vær sterk i troen på deg selv.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les mer om å bli fri person.

Krever samfunnet for mye?

Motsett deg konsekvent at andre styrer deg og du kan bli suveren.

Les også: