Våre ord følger de mest opphøyde moralske prinsipper på veien til diktaturet

Våre ord følger de mest opphøyde moralske prinsipper på veien til diktaturet

kategori: frihet

Vi arbeider skjult blant dem vi skal underkue for godt

Vi må væpne oss selv med alle våpnene som kan bli brukt mot oss, også de formelle som finnes i skrift og tale. Vi må kjenne alle uttrykk i lovene fullt ut i sin nøyaktighet og kompleksitet så vi ikke avsier dommer som er utenfor sedvaner og normer og framstår som urettferdige eller urimelige. Det er viktig at alle beslutninger som fremmes gjennom sitt ordbruk framstår som de mest opphøyde moralske prinsipper i lovs form.

Vi er de beste administratorer

Vår administrasjon skal omgi seg med mennesker som ser og forstår alle krefter i sivilisasjonen og er i stand til å arbeide blant dem. Vi vil omgi oss med de som publiserer innhold av alle slag, jurister som arbeider i felten, administratorer som forhandler avtaler, men mest av alt personer med superutdannelsen fra våre spesielle skoler.

Alle dommer må være riktige for vi følger de høyeste moralske prinsipper.

Disse personene vil ha kunnskap om om alle hemmeligheter i de sosiale strukturer, og de vil kjenne alle viktige ord og talemåter. De vil vite og forstå hva mennesker tenker og gjør, og dermed kjenne den menneskelig natur dypt. De vil ha kunnskap om alle menneskets følsomme strenger de kan spille på, og som er hva sinnet deres inneholder, deres holdninger, tendenser, svakheter, brister og kvaliteter.

Disse talentfulle assistentene for vår autoritet blir ikke hentet blant de vi snakker om, for deres byråkrati gjennomfører sitt administrative arbeid uten å sette seg inn i hva mål og mening er, og hvorfor ting gjøres. De signerer bare dokumentene uten å lese dem enten for penger eller av ambisjon.

Alt styres av pengeøkonomiens enorme styrke

Vi skal omgi vår super-regjering med en verden full av økonomer. Økonomisk kunnskap er hovedfaget i lærdommen til våre egne folk, og rundt oss igjen vil vi ha en hel konstellasjon av bankfolk, industrialister, kapitalister og millionærer. Viktigst av alt er millionærer, for i bunn og grunn vil alt bli bestemt av mengden av penger, tall og økonomiske kalkyler.

Det skal regne med penger over alle som er grådige nok.

For en tid, til vi ikke lenger løper risiko ved å gi ansvarlige stillinger til våre annenrangs brødre og kjente, skal vi gi stillinger til personer som vil oppleve en avgrunn dersom de ikke adlyder våre instrukser. De vil da bli anklaget som kriminelle eller forsvinne, og slik vil de forsvare våre interesser til siste pust.

Vi innretter oss helt etter menneskenes psyke

Oppmerksomhet må rettes mot karakteren til folket i de enkelte land, for vi må alle steder gå spesifikt fram helt til alle er omutdannet til vårt mønster. I løpet av merkelig kort tid vil alle ha forandret seg og sluttet seg til rekkene av de som allerede er underkuet av oss og finne sin plass i masseproletariatet.

De liberale slagord om frihet, likhet og brorskap skal forandres av oss og gjøre ukjennelige. De blir til tomme uttrykk for idealisme og blir til retten til frihet, plikten forbundet med likhet og idealet om brorskap. De facto har vi allerede fjernet all styring unntatt vår egen. De jure finnes ennå mange lover, men de er proforma og kan anvendes når det passer oss. For eksempel er antisemittisme av uvurderlig nytte ved saker som berører våre annenrangs brødre.

Vi er utenfor alle lover i handling, men ikke i ord, og vi vinner fram.

Vi arbeider energisk og målrettet for et diktatur

Vi har ingen begrensninger i vår aktivitet, og vår super-regjering er utenfor alle lover og beskrives ved et energisk og kraftfullt ord: Diktatur. Vår samvittighet er ren og i rollen som ansvarlige lovgivere skal vi foreta domsvurderinger og straffeutmålinger, vi skal slå ihjel og vi skal skåne for vi er i fronten sammen med vår leder diktatoren som leder alt.

Vi styrer med viljestyrke, og våpnene vi bruker er deres grenseløse ambisjoner, brennende grådighet, ubarmhjertig hevn, hat og ondskap. Det er fra oss alt dette altoppslukende kommer. Vi har gjennom dette i vår tjeneste personer av alle slag og meninger, og vi har gitt dem en oppgave og det er å bryte ned all autoritet og orden. Derfor sliter alle stater med seg selv, og vi gir dem ikke fred før de åpent anerkjenner vår super-regjering med sin underdanighet.

Alle samfunn er fraksjonerte og kaotiske

Alle tanker om et politisk fellesskap i alle stater er falt sammen, alle muligheter for internt samarbeid er effektiv fjernet, og splittede fraksjoner kjemper en håpløs kamp videre. Men de kan ikke finansiere sin kamp for vi styrer alle pengene. Folket søker etter en hjelpende styrer som bare vi kan gi dem. De vil aldri få en slik styrer for vi skal konsekvent lede dem mot vårt mål og gi innspill til stadig nye fraksjoner. Vi skal holde kontakt med mobben gjennom noen av våre brødre, instruere dem og få dem dit vi vil. De vil ikke vite at det er oss de har kontakt med før tiden er inne.

Endeløse forhandlinger er dagens orden, og de vet ikke hvem de forhandler med eller hvorfor.

Vår metode forvirrer og binder ungdommen og gjør dem til tafatte voksne

Alle skoler og andre institusjoner følger våre metoder for vi styrer all administrasjon og alle prosedyrer. Det viktigste for samfunnet er utdannelse av alle slag som presenteres som grunnlaget for fri eksistens og et fritt samfunn. Vårt mesterstykke er at vi har lurt, forvirret og ødelagt de unge ved å lære dem falske prinsipper for alt. Over alt har vi laget vurderinger og tolkninger fulle av motsigelser og løse ender, men vi beskriver alltid resultatene for dem som storslagne. Det er nå umulig å få en helhet ut av det sammensurium av tanker, handlinger, lover og regler som finnes, og derfor er alle engasjerte i å forhandle om alt hele tiden, og oppnår aldri framgang i sine saker.

Trusselen om den ultimate terrorhandling finnes

Det kan tenkes at de kan reise seg mot oss med våpen i hånd hvis de gjetter hva som skal skje, men vi har planlagt den ultimate terrorhandling ved en slik eventualitet. Vi vil da blåse opp i luften alle deres organisasjoner og arkiv, anlegg og institusjoner. Det er bedre at vår plan settes i verk slik vi vil for da vil alle hensyn bli koordinert, og alle får det bra i en kontrollert verden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Overtakelsen av verden er i god gjenge. Planen vi følger er en vinner.

Les også: