Staten våre myndigheter svikter oss EMF elektromagnetisk stråling skal skade oss

Staten våre myndigheter svikter oss EMF elektromagnetisk stråling skal skade oss

kategori: teknologi

Elektromagnetisk stråling oppfyller staten myndighetenes planer

Våre myndigheter i staten vil at vi skal ha mer stråling enn nødvendig for da øker helseproblemene og de kan gripe inn med flere påbud, mer kontroll. Samtidig får utbyggingen av det teknologiske samfunn et push i den retningen de vil. De bygger det hele bevisst og enkelt opp i henhold til planen om total kontroll, teknologisk dominans og redusert befolkning. Helsedirektoratet tror de er flinkeste gutt i klassen når de forbyr legene å erklære folk syke av stråling. Staten og myndighetenes plan er skinnende klar og tydelig for alle som vil se.

I mer enn 60 år har det vært tilsynelatende direkte uenighet internasjonalt om farene ved høyfrekvent elektromagnetisk stråling, men alle må ta inn over seg at dette er et iscenesatt spill. For enda lenger siden skjønte man ikke at røntgenstråler var farlige for menneskekroppen, og folk jobbet med stråling rett på seg med død og sykdom som resultat. I dag er beskyttelse et formelt krav, men det er lett å se at de som bestråles er en gruppe som er sterkt utsatt for direkte og indirekte sykdommer. At legene tror man blir frisk av bestråling er jo ren fantasi. Tannlegene bruker daglig røntgen og effektene har aldri vært sjekket ut, men vær trygg - tannlegene selv og deres pasienter er en åpenbar risikogruppe. Slik skal det være. Dette er OK, våre statlige myndigheter går inn for slik tenking og praksis.

Tannlege røntgen stråling knyttes til hjernekreft.

Noen få land er utenfor kontrollregimet foreløpig

I mange land - Østerrike, Tyskland, Frankrike - har de tatt saken om EMF stråling i sin egen hånd ut fra en tro på at befolkningen skal være sunn og frisk. Wifi i skolene er forbudt fordi man ser helsefare forbundet med bruken. Nå topper det seg her hos oss, og det er dyp uenighet om faregrensene for stråling, en teknikalitet som bare de blåøyde tror har noe å si, og at de "riktige" tall vinner fram etterhvert. Slik er ikke planen.

Les mer: Er stråling dumskap eller massemord? Stråling i dag kan gjøre deg dødssyk om 20 år.

Statlige myndigheter følger igjen beskjedene de har fått: Innfør smartmålere ellers blir det bråk

Hvorfor skal vi ha nettbaserte farlige SMART-målere over hele verden når dette kan løses på mange andre måter. Hvem er det som presser fram farlige løsninger og hvorfor gjør de det i alle land? Det hele dreier seg egentlig om utbygging av et overvåkingssystem og iverksetting av en metode for å skape helseplager og uro i befolkningen via teknologi. Oppgaven med å få det gjennomført er lagt til de statlige myndigheter.

Massiv stråling fra 5G nettet i alle kroker kommer nå og skal føre oss inn i teknotåka.

De tvinger dette utstyret på oss uten at det er anledning til å velge alternativer, selv når det finnes flere slike. Det er en skandale som avslører planen deres at man velger tvangsløsninger som stemmer overens med planen om helseplager, overvåking og etterhvert befolkningsreduksjon.

Les mer: Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv. Høykapasitets nett over alt legger oss under teknologisk lokk

De innbiller oss at dette er nødvendig og at vi ikke blir syke

Essensen i saken presenteres som en faglig uenighet om kroppsvevet og beinstrukturen må oppvarmes før skade kan inntre eller om langsiktig svak påvirkning fra strålingen er skadelig. De selvoppnevnte internasjonale autoritetene hevder at det ikke finnes fare uten oppvarming, og de norske statlige myndighetene jatter med. Det må de nødvendigvis, for ellers oppfyller de ikke stillingsinstruksen og får sparken og blir erstattet med folk som kan makte gjennomføringen.

Det er selvsagt gode saklige argumenter for at dagens stråling er skadelig, og det er jo nettopp det som er meningen. Å finne riktige verdier der skade inntreffer, og selvfølgelig anvendelse av skal “føre-var” prinsippet er kun et spill for galleriet.

Stråling og overvåking ingen god kombinasjon, men staten myndighetene vil ha det slik.

Vi lever snart i en stråletåke som vil sløve oss ned og gjøre mange syke

Det er meningen at det skal være slik. Når vi er konstant utsatt for høyfrekvent stråling fra modemer, mobiltelefoner, smartmålere, antenner og mye, mye mer har statens myndigheter løst sin oppgave, og vi er plaget og vil ikke orke å bråke noe særlig. Bak det hele ser vi ny teknologi vokse fram med enda mer stråling. Det er helt tydelig hva som skal skje.

5G nett er under utrulling, og det stopper selvsagt ikke der. Tingenes internett vil føre til konstant stråling i alle miljøer vi ferdes - døgnet rundt, og er egentlig en skrekkvisjon, men den er ønsket av de statlige myndigheter. De gjør dette for det er i henhold til instruksen deres.

Konsekvensene er klare: påvirkningen på menneskers helse er allerede tydelig, og dyr og planter blir skadet. Bier og veps, småfugler kan snart være borte for godt. Det kan bli et sant helvete for mange, kanskje oss alle dersom vi ikke klargjør situasjonen. Men husk at det er slik de vil ha det: Død natur, mennesker med helseplager og teknologi overalt. Veien mot målet er tydelig staket ut, og staten med sine myndigheter leverer varene.

Total myndighetssvikt og det er bevisst

Det som er ille for oss som lever etter gamle normer, er at staten og myndigheter og leverandørindustrien er våre motstandere i kampen for å finne sannheten og skape klarhet. Det er en skandale, men det kan vi ikke gjøre noe med. Vi er dømt til å tape kampen mot stråling. Den er en viktig pillar i framtidas kontrollerte samfunn.

Leverandørene inklusive nettselskapene som har ansvar for det praktiske er lydige til punkt og prikke.Det skulle bare mangle, de får god betaling, og hvis de gjør det mange vil får de trøbbel. I alle land er det nå bråk om saken, for folk ser hva som er riktig og samtidig hva som skjer.

Nå er hele frekvensspekteret tatt med, og også lavfrekvent elektromagnetisk stråling av typen industri- og hus-strøm kan være skadelig. Det har vi visst lenge, men på det området er kampen tapt forlengst.

Ved radioaktiv stråling ingen oppvarming, bare påvirkning.

Staten myndighetene er agenter som følger instruksen

En svært negativ faktor er at våre myndigheter som skal beskytte oss sitter her som agenter, har ingen faglig selvstendige undersøkelser og konklusjoner, men viser bare hardnakket til fremmede personer og organer der vi ikke har innflytelse. Det er en skandale. I mange land foregår det selvstendig forskning på området, men ikke her. Dette framstår nå som en gigantisk unnlatelse, men viser tydelig at staten våre myndigheter er instruerte i saken og kan ikke gjøre annet enn det de gjør. Tro aldri på noe annet.

Kjernen i denne saken er at økonomiske og militære interesser ser seg tjent med kraftig stråling, for det er best for dem. Et annet punkt som teller er at destabilisering av samfunnet med sykdom og problemer er en aktivitet som er ønsket av staten myndighetene. Dette er et punkt som ikke skal oversees. Overvåkingsmuligheten er sentral for mange, og SMART målerne er klart gode på det området. Man kan lett skaffe data om aktivitet og koble disse mot andre data. På grunn av slike forhold vil ikke denne saken bli løst slik som idealistene ønsker, for strålingen skal fortsette.

Det er mange som har engasjert seg i saken, for det er tydelig at staten myndighetene følger en plan de har fått utlevert og som skal følges. Det blir aldri noe annet enn det som staten myndighetene vil . Det er ikke håp om en faglig riktig løsning. Men det som skjer med debatter og innlegg er bevisst bruk av disse idealistene for å vise at man tar jo hensyn til andre meninger. Dette er i kjent propagandastil. Gradvis vil idealistene bli realister, og når tida går forsvinner de naturlig.

Stråling fra lav/høyspent nett er ikke nok klarlagt, og blir det heller aldri.

Hjelp deg selv best mulig for helse og overlevelse

Man er derfor overlatt til seg selv, og det beste er å sette seg inn i hvordan man skal beskytte seg.

Her noen råd om beskyttelse mot stråling:

Statens myndigheter vil ha kontrollen over oss

Du vil trenge beskyttelse - sett deg inn i saken - det er din egen helse det dreier seg om - støtt gjerne aktivistene, men det hjelper ikke en bit. For statens myndigheter dreier det seg ikke om saklige beslutninger, men å drive fram dominansen som gir dem full kontroll over oss alle.

Nettselskapene toer sine hender og har ingen mening: Intellektuelt svakt, men i henhold til instruksen.

Linker med utfyllende stoff

EMF Konsulenten: Her kan du laste ned gratis veileder om EMF beskyttelse

Folkets Strålevern

Foreningen for El-overfølsomme

Einar Flydal: Jeg har noe på hjertet

Les også: