Våre liv fulle av sensuelle data til nytte og glede

Våre liv fulle av sensuelle data til nytte og glede

kategori: natur

Kjenn dine data kjenn deg selv

Moden nyhøstet fiken er den mest sensuelle frukt, noter hva du syns om å spise den, hvor, og vips har du data om deg selv. Man kan lykkes med et prosjekt, blir glad og får ny energi, og data om en selv er skapt. Slike data kan brukes til nytte.

Livet er en sensuell åpenbaring, og det er vi i ferd med å glemme, men i alle fall er mennesket dypest sett et sanselig vesen. Vi holder på å gjøre oss selv til teknologiske databaserte maskinmennesker, og den primære dimensjon som vi opplever med sansene våre forsvinner, gjøres om til kalde maskin-analyserbare maskindata og blir sekundære i livene våre. Men ha som mål å bli mer sensuell - vær obs på følelsene dine og nyt dem.

Personlige data kan være til stor nytte dersom vi klarer å gjøre dem menneskelige, forståelige og sensuelle, gi dem sammenheng med livet og sette dem inn i meningsfylte historier om livet vårt. Vi er alle del av en stor skapelse, en verden vi knapt kjenner, og det sensuelle er en gledegivende dimensjon.

Hvor ofte man ler er fint å ha rede på, viktige menneskedata.

Maskindata er reduserte smale data

Maskindata inneholder bare presist definerte begrep som start, stopp, sett inn, kjør, neste - disse dataene er flate og unyanserte. De er nyttige i noen sammenhenger, men har klare begrensninger. Et menneske trenger andre databegreper, med bredere og fleksibelt innhold, som speiler menneskelivet bedre og gir mening om hva som skjer og hva som er mulig i fortsettelsen. Med brede og dype data kan vi kanskje komme nærmere menneskets ånd og hva realitet er.

Samfunnet baseres på store datamengder for maskinanalyse

Klarer vi å bruke dataene til å øke vår menneskelighet, å leve bedre og få et mer selvstendig liv er vi på riktig vei. Fokus i samfunnet er i økende grad på store datamengder - big data - som er en vare som vi trenger datamaskiner for å kunne analysere, forstå og bruke. Alle disse dataene er aggregerte og upersonlige gjennomsnittsdata som ikke gjelder på det personlige nivå. De er slett ikke individualiserte.

Jo mer data som samles opp og analyseres jo mer teknologisk blir verden og jo mer utfordrende blir det å gjøre verden menneskelig og personlig individuell. Generelle data blir aldri personlige.

En rev jeg så: Tegninger kan være enkle eller detaljerte, gode som notat.

Menneskets sanser og følelser er utgangspunktet

La oss ta utgangspunkt i syn, hørsel, tale og se om vi kan forstå oss selv bedre med slike sensuelle begrep.

Lag et notat, en tegning eller ta et foto av det du opplever. Følg med på hvor ofte du sier hei, takk, hva ler du av, hvor ofte må du bestemme deg, om du møter motstand eller ikke får det til, om du har kjent en herlig smak eller duft. Alt dette kan bli data som som gir oversikt over menneskeligheten din, og bestem selv hva som skal være med i datasettet ditt.

Lære å huske seg selv

Å gjøre slik dokumentasjon er kunsten å legge merke til ting og å huske seg selv. Å tegne, notere, fotografere, lage video, gjøre et lydopptak kan bli et daglig ritual for å forstå seg selv, legge merke til hvor man er, hva man gjør og om man holder fokus på det man gjør. Det kan også være å lage undersøkende notater for å forstå sammenhenger bedre: sett deg inn i en sak, snakk med noen, søk på nettet, len deg tilbake og tenk, gå ut og gjør det du vil.

Ved å ta notater hvor du enn er, er å få hjelp til å huske seg selv, legge merke til hvor man er, hva man gjør og at man er der.

Organisasjon av det ytre gir indre ro

Gjørelister er viktige datagrunnlag og trenger stadig reorganisering. Lag et system for viktighet og tidsfrister. Noter hva som virkelig skjer med sakene, hva er effektiviteten din, gleden og resultatene. Lag for eksempel et merkesystem med streker og symboler for å få innsikt i hva du får til, oversikt over din oppførsel og dine verdier, hvor ofte du oppnår glede, hva det betyr å lykkes. Bruk av tags er en måte å strukturere notatene: titler, grupper, stikkord, begrep, og prøv å se sammenhengene.

Sykler man så er det fint å ha et bilde å se på etterpå, og telle data om sykkelturer man tok, hvor, hva og om andre deltok.

Lag nyttige data gjennom aktivitet. For å skape kreative ideer og holde ideer friske kan en søke og finne inspirasjon fra mange kilder. Ikke begrens deg, gå inn i mange områder, gjerne ukjente og utfordrende områder. Finn nye og ukjente data og sett dem sammen, og skap nye data for livet ditt. For å visualisere bedre bruk begreper fra geometri, naturkunnskap, matematikk og fysikk.

Bruk gjerne et data system for å samle og synkronisere notatene fra fotoapparat, telefon, pad til maskin, til skyen og samle interessante linker.

Data om deg selv er nyttig, elegant, menneskelig, morsomt

Legg merke til og del personlige data om hverdagslivet med deg selv og andre, gjør slike data nyttige og skap forbindelse til deg selv og andre på en dypere måte. Ta en gjennomgang av dataene av og til, og lær deg selv bedre å kjenne.

Menneskelige data basert på egne notater er ens egne, individuelle, de er dine venner og hjelper deg - glem big data for de handler om gjennomsnittet og det er ikke deg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Gjør det enkelt - enkelhet kan hjelpe deg.

Les også: