Vår overtakelse av verden i god gjenge planen vi følger er en vinner

Vår overtakelse av verden i god gjenge planen vi følger er en vinner

kategori: frihet

De som følger med på det vi gjør er de farligste men de vil snart bli helt isolerte

Vi er de ukjente menn som ingen kjenner, og vi holder på å overta verden og ønsker å styre den fullstendig og betingelsesløst til fordel for dere alle. Bildet over er symbolsk, for det viser vi har arbeidet lenge og i mange generasjoner og de som styrer nå er tidens menn.

Vi vil at alle nå skal se hele planen vår om økonomisk, politisk og militær overtakelse av verden, og sette seg inn i det som skal skje og dra nytte av det.

Det vil bli en perfekt og fredelig verden uten motkrefter av noe slag, og vi vil styre alt slik at ingen trenger ha problemer dersom de følger våre instrukser. Den materielle velstand vil være bedre enn verden noen gang har sett, og vi vil tilby til alle mange muligheter for jobb og underholdning. Det blir en teknologisk perfekt verden, en verden skapt av de mest intelligente, langsiktig tenkende og handlekraftige mennesker som finnes. Når vi har overtatt vil alle bli tatt fullstendig hånd om fra de er født til de dør.

Vi er ukjente for alle nå, men vi har bygget systemet for alle og fører planen mot målet. Vi har inntatt strategiske posisjoner i alle funksjoner over hele verden, og arbeidet med å realisere den store planen vi har utviklet over lang tid nærmer seg fullbyrdelse.

En dag vil alle få se oss, og det er klokt å sette seg inn i hva vi arbeider for. Vår enerådige verdensfyrste vil representere oss i en verden som vil bli fullstendig rolig, samlet og under vår kontroll.

Husk at alle som er våre motstandere blir hensynsløst fjernet, for de forstyrrer utviklingen vi ønsker og har planlagt gjennomføringen av. Dette skal vi gjennomføre uten hensyn til hva andre mener. Alt blir da perfekt for alle.

Her kan man lese og få kunnskap om det som skal komme. Det kan være mange nye prinsipper å sette seg inn i, men det er lett å forstå når det settes i sammenheng og relateres til ens egen situasjon.

Her er dokumentene for samfunnet som kommer

Globale metoder for alle folk er klare

Effektiv politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger

Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder

Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort

Sammenbruddet er nær vi overtar økonomisk maskin drevet av våre slaver

Verdens nasjoner lar oss sette opp verdens super regjering

De superrike jobber for oss resten skal bli fattig masseproletariat

Våre ord følger de mest opphøyde moralske prinsipper på veien til diktaturet.

Neste dokument kommer snart - se her om kort tid

De ukjente menn som styrer alt - de vil vil vise seg fram om kort tid.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: