Utvid mulighetshorisonten for livet hele tiden

Utvid mulighetshorisonten for livet hele tiden

kategori: frihet

Bevisst fokusert jobbing en fantastisk metode

Å sikte seg inn mot livets mål er vanskelig, for det er mange krefter, både indre og ytre, som virker inn på ens liv. Revisjon og nytenking på visse tidspunkter av året kan være bra - eksempelvis ved nyttår med nye nyttårsløfter - men kontinuerlig jobbing med så enkle og sterke prinsipper som mulig er også bra.

Det er klokt å lage en egen kontinuerlig metode for fokusering som er privat, personlig og sterk, og som man utvikler etter hvert og holder fast ved. Her er noen ideer.

Vær selvstendig fullt og helt

Andres inflytelse er stort sett skadelig, for ingen kjenner en godt nok. Det er ikke lett å unngå slik påvirkning, men ha det som mål. Får andre bestemme blir det lett forvirring og fiasko.

Les mer: Det superviktigste i livet ditt er innsyn i styrende krefter. Du er den eneste som er slik som deg

Følg ditt eget sterkeste ønske - det virkelig viktige i livets perspektiv

Verden er full av andres gode råd og oppfatninger om hva man skal gjøre. Det beste er å ha ett brennende ønske, bare ett.

nytt_norge_utvide_horisont Tornefulle veier finnes, tross tornene, plukk dem bort, finn andre løsninger. Hold fokus.

Drøm om alt som skaper glede

Fra drømmene velger man det viktigste temaet og herfra det sterkeste ønsket - det ene sterkeste.

Les mer: Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag. Bruk sinnets egne mekanismer til å bli glad.

Sjekk egen virkelighet kontinuerlig

Ta en realitetssjekk ganske ofte. Ting forandrer seg, og årsak og virkning er ofte vanskelig å bestemme.

Tenk på hva som er mulig

Fantasier er givende, og ens flyktige tanker er virkelighetens verksted.

Å føre veien fram varer hele livet, sørg for at du gjør turen spennende

Les mer: Tenk egenutfordring: Gi deg selv muligheter gjennom utfordringer

Søk sannhet og vær aldri nedsettende eller kritisk

Utviklende og byggende talemåter og uttrykk er klokt, for hjernen følger med på alt som sies og maler videre på det.

Ha et klart bilde av hva egen suksess er

Fortellingen om ens liv er en historie som er i gang, og den kan styres dit man vil, når ønsket er sterkt nok.

Frykt skaper energi, gå bevisst inn i fryktområdene

Lev slik at frykten kommer, bli redd og få så orden på frykten. Frykt er naturlig, alle frykter, bruk frykten positivt.

Sjekk ut forskjellen på grenser, begrensninger, åpne og lukkede dører

Grenser er ofte innbilte, og de kan oversees. De andre må det jobbes med.

Bruk energien på det som virkelig teller

All energi er begrenset. Vær helt sikker på hva det sterkeste ønsket er. Bruk energien bare der.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er. Virkeligheten manes fram fra tankene dine

Les også: