Univers eller multivers vi lever i en styrt verden

Univers eller multivers vi lever i en styrt verden

kategori: natur

Ingen kunnskap om verden annet enn hva man selv opplever

Det mest bemerkelsesverdige med vår verden er at vi eksisterer i det hele tatt. Menneskets liv er offisielt basert på en ren spekulasjon. Vi vet offisielt ikke sikkert hva vi er, og vår opprinnelse er offisielt ukjent.

Les mer: Det finnes ikke noe univers.

De av oss som ikke allerede vet at vi er en data-animasjon skal derfor fortsette å spørre "hva er det", "hvordan det" og "hvorfor det". Vi andre skal jobbe med innholdet i og opprinnelsen til vår dataanimasjon.

Les mer: Vi lever i en dataanimasjon og alle skaper sin egen verden.

Maskinene genererer oss fra kode

Indoktrinering over lang tid

Vi indoktrineres til å tro at vår opplevde verden er et univers som er lokalisert på en rund jordkule, den spinner rundt sin egen akse, går i bane rundt sola og hele systemet farer gjennom kosmos med stor hastighet. Her foregår alt vi opplever, og det foregår utenfor vår egen kropp.

Verden er menneskapt antropisk og du er selv skaperen i en dataanimasjon

Verden er basert på et antropisk prinsipp som betyr at verden slik vi ser den er beskrevet med menneskelig intelligens og de redskaper vi har for observasjon. Helt spesifikt er den verden man lever i et resultat av ens egne sanser.

Alt er bestemt av fysiske konstanter (trykk, temperatur, farger etc.) som ligger innenfor snevre områder. En slik konstant er G eller tyngdekraftens akselerasjon som man ennå ikke har klart å måle nøyaktig og som ikke finnes fordi den er en spekulasjon.

Les mer: Tyngdekraften gravitasjon er en illusjon og eksisterer ikke.

Denne store nøyaktigheten i alle parametre eller målbare verdier leder naturlig til at systemet vi lever i er en teknisk konstruksjon. Vi kan med stor sikkerhet si at vi er en dataanimasjon.

Ett univers eller multivers

Indoktrineringen sier at det finnes ett univers og at Big Bang var starten på vårt univers. Men kan vi ha ett Big Bang kan vi ha mange slike smell, og en kan tenke seg at alle slike Big Bang har vært starten på ett eller kanskje flere univers. Kanskje det myldrer av univers der ute, og det er i så fall et antropisk multivers vi har.

Big Bang stor tomhet

Lær uttrykket multivers - for det kan finnes et multivers med mange mulige verdener. En liten forandring i en av parametrene, og man kan skifte univers.

Alt er helt spekulativt og man ser feil vei i forsøkene på å komme videre

Moderne vitenskapsteori har møtt veggen og kommer ikke videre med Big Bang linjen av spekulasjoner. Derfor er nye og enda mer spekulative ideer lansert, nemlig at det finnes mange parallelle univers elller kosmos selv om det faktiske grunnlaget for dette er lik null.

Det er introdusert begreper som mørk energi, sorte hull og ormehull, mange typer anomalier, blant annet gravitasjons anomalier der uforklarlige forhold dukker opp.

Produktutvikling for spill

Produsenter av spill elsker slike spekulasjoner og bygger det inn i sine nye bestselgende spill - tilbud som for eksempel "Road to the Multiverse". Det samme er det med filmer der parallelle verdener gir gode og innfløkte historier. Matrix i flere utgaver er et eksempel, 13th Floor et annet. Her finnes univers av et hvert slag, ett hvor hunder er herrer og menneskene er kjæledyr.

Slik blir du født - mer og mer kode legges til

Universene i multivers er alle forskjellige

Teorien om multivers sier at det finnes et uendelig antall universer som eksisterer sammen med vårt univers i parallelle dimensjoner, og at det finnes hull i det universet der en er som kan lede en inn i andre univers.

Alle lever i sin egen verden i en dataanimasjon

Fysikere, astronomer og kosmologer henger seg på spekulasjonene og mener vi kan ha en mulighet til å finne et nytt kosmologisk paradigme. Det hele er fortvilet spekulasjon, og bør avsluttes.

Det vi kan se som mer reelt og kan gi forklaring på alt vi lurer på er at vi lever i en dataanimasjon der alle egentlig lever i sin egen verden - som de skaper selv ved å leve i øyeblikket. Når man aksepterer at vi er en dataanimasjon, og sjekker ut temaet nøye vil alle ting falle på plass.

De vitenskapelige prosesser har vært forbeholdt de få, og de er gjort uforståelige. Vitenskap er å innrømme det vi ikke vet, og arbeide med å stille vår nysgjerrighet. Vi skal alle være utforskere og pionerer drevet av nysgjerrighet.

Aksepter at man er en dataanimasjon, jobb videre derfra og få det bekreftet. Da gjenstår bare å finne ut hvem det er som programmerer en og hvilke intensjoner de har.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Mer og mer kode til man blir en "virkelig" person

Les også: