Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv

Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv

kategori: teknologi

Høykapasitets nett over alt legger oss under teknologisk lokk

Vår helse rammes allerede av stråling, og vårt daglige liv blir i økende grad gjort umenneskelig. Dette blir resultatet når mobilindustrien snart gjennomgår en radikal forandring og tar skrittet videre inn i strålingens verden med 5G nett.

5G nettene har høyere frekvenser, meget kort avstand mellom antenner/master og enda kraftigere signalpulser enn 4G nettet. Normal latent stråling i naturen er omtrent 0.001 mikrowatt per kvadratmeter. I tettbygde strøk kan vi se stråling over 10.000 mikrowatt per kvadratmeter, kanskje titalls millioner av mikrowatt per kvadratmeter. Bienes massedød kan henge sammen med slik stråling, og nå skal det bli enda verre.

Les mer: Er stråling dumskap eller massemord? Stråling i dag kan gjøre deg dødssyk om 20 år.

nytt_norge_5G Et skrik av skrekk og gru om 5G realitetene.

Teknologene jubler og overser farene

Vi få forsterket virkelighet AR augmented reality, virtuell virkelighet VR Virtual Reality, smarte byer, mobile levemåter, tingenes internett med milliarder av kommuniserende sensorer, biler med link til nettet, roboter, virtuell tilstedeværelse, e-helse og mye mer. Vi trengs ikke lenger og kan erstattes av roboter som tåler stråling.

Våre oppholdsplasser som er barnehager, skoler, arbeidsplasser, hjem, offentlige steder vil alle være fullt dekket av kraftig stråling i millimeterbåndet. Dette er farlig, vi blir syke og mange dør av stråling.

Les mer: VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde.

Antenner overalt, stråling overalt, gir sykdom og dødsfall.

Det gjelder å følge med i timen

Internett teknologien raser fram, og det er nødvendig å tenke over det som foregår både innen helse og den aktivitet vi skal brødfø oss ved. Det vil innebære store forandringer mot teknologisk dominans i våre liv, en høyere risiko på flere felt og en annen sivilisasjon som er totalforandret fra det vi har nå. Teknologien overtar våre liv, og vi sitter passivt og ser på mens vi blir syke av stråling og kjedsomhet.

Les mer: Mennesket er geni som sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

nytt_norge_mikro Trær, dyr og mennesker skades av strålingen fra antennene.

Leverandørene står i kø for å få sin del av kaka

Flere leverandører, eksempelvis Huawei, Ericsson, Nokia, er engasjert i utvikling av den tekniske basis for utvikling av nettsamfunnet, og alle vi andre bør ha en ide om det som foregår. Det er dramatisk, og det kommersielle presset er skyver alle rimelighetshensyn til side.

Les mer: Holografisk 3D projeksjon snart en virkelighet.

Tilfellet Nokia - vi tar som case Nokia som melder om praktisk 5G utrulling

Nokia har et produkt Air Scale Radio som allerede gjør det lett å sette opp nettverk. Les mer om det her. Det inneholder basestasjoner, nettverk for tilgang, WI-FI og software for å styre det hele. Air Scale Radio er kommersielt tilgjengelig, og dette 5G nettet ble testet med Air Scale som plattform. De sjekket ren siktlinje og innlagte hindringer som vinduer, metallflater, trær og bladverk.

De har under testing et 5G nettverk med hastighet på 5Gbps til faste trådløse forbindelser i 28 GHz området. De har vist at de kan sende 6 stykk 4K videoer samtidig, og i testen oppnådde de hastigheter på 5Gbps med lave koblingstider. De planlegger nå videre testing og vil bruke systemet i mellomstore byområder og landområder der forbindelse kan være vanskelig å få til.

Helautomatisert fabrikkproduksjon med full stråling, snart bare roboter.

De hevder at alle kan få bedre liv og flere muligheter til å tjene penger

En fantastisk framtid holdes opp for oss med dette raske nettet.

nytt_norge_5G Nettet vil finnes med styrke overalt hvor vi oppholder oss og vil skade alle.

Forsterket stråling overalt vil gi betydelige helseskader

Det hevdes at signalstyrken er lav og at stråling i dette frekvensbåndet ikke har noen joniserende effekt som er det som forårsaker sykdommer som kreft. Allemyndigheter hevder at strålingen ikke er skadelig ut fra forskriftene. Faglige diskusjoner om grunnlaget for forskriftene: jonisering kontra bare oppvarming som skadeutløsende settes kontant til side. Det er et faktum at mange mennesker føler ubehag, at skader finnes. Vegetasjon, herunder store trær, viser også påvirkning nær sendere for 5G signaler. Dette må undersøkes nærmere.

Dette er også en langtidseffekt, og konsistente målinger av langtidseffekter over mange tiår er vanskelige. Det er først etter lang tid sannheten vil komme fram, og da kan mange være døde og syke. Førevar prinsippet er satt til side for kommersielle interesser.

Nytt nettbasert samfunn stiger fram

Internetthastigheter på gigabitnivå - flere tusen Mbps og mer - vil gjøre oss skikkelig interaktive innen økonomi, utdannelse og i samfunnet generelt. Med slike store hastigheter blir det mulig å kjøre store kommersielle applikasjoner, kraftige online spill, holografisk video, lage forsterket virkelighet i alle mulige varianter, selvkjørende trafikksystemer, avansert logistikk og produksjon, måling av alt mulig i stor skala, massiv datainnsamling. Men hva skal vi egentlig med alt dette? Må vi hele tiden gå videre og videre - til vi blir overflødige og dreper oss selv.

Finn en plass utenfor teknologiens verden og ta vare på den, utvid den og få flere med deg.

På et tidspunkt i denne utviklingen trenger vi ikke mennesker mer

Alt skal skje via nettet i den helkommersielle verden de vil ha. De skal bruke all sin tid koblet til nettet for det er jobben deres, det er der alle aktivitetene deres på tid borte fra jobb finner sted og det er underholdningen deres. Alt er nett.

Det blir lite igjen til naturlige aktiviteter. Mennesket har tenkt å gjøre livet uutholdelig ensformig, kjedelig og gradvis seg selv overflødig.

Teknologiens forbannelse stiger stadig tydeligere fram: Den gjør oss overflødige og umenneskelige. Det er ennå mulig å ta den naturlige verden tilbake og leve store menneskelige liv.

Linker

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: