Tyngdekraften gravitasjon en illusjon eksisterer fins ikke

Tyngdekraften gravitasjon en illusjon eksisterer fins ikke

kategori: natur

Tyngdekraften er teoretisk og har aldri blitt bevist men brukes til å forklare det meste

Gravitasjonens eller tyngdekraftens far Newton undret seg over hvorfor eplet falt, og flere og flere undrer seg fremdeles. Tyngdekraften brukes i dag til å forklare langt mer enn hvorfor ting faller:

Tyngdekraften holder altså hele atmosfæren limt til jordas spinn, og hindrer ting fra å sveve opp i verdensrommet, men samtidig kan en liten flue eller frøet fra en blomst ta av og sveve fritt helt uten problemer? Den er både kjempesterk og veldig svak samtidig? Og man kan ikke bevise eksperimentelt at den faktisk fins? Hvorfor kan vi ikke måle noen tiltrekning mellom ikke-magnetiske objekter her nede på jorden?

Her er det noe som ikke stemmer. Kan vi forklare det vi observerer uten å ty til usynlige, magiske krefter?

Ingenting tyder på at det de sier er sant

Siden alt i atmosfæren følger jordas spinn, er det da slik at når vi kommer inn i atmosfæren, der det er luft, vil oppleve en plutselig, massiv vind som følge av jordas spinn? På hvilken distanse skjer dette helt nøyaktig? Regn, røyk, fyrverkeri og høytflyvende objekter viser ingen tegn på at det fins hastighetsforskjeller på lagene i atmosfæren som følger jordas spinn.

Når vi er vektløse er vi heller ikke del av jordas spinn, men månen, som visstnok er maks 384 000 km unna, holdes i perfekt bane uten avvik år etter år på grunn av denne samme tyngdekraften. Månen ser heller ikke ut til å være påvirket av solas mye større gravitasjonskraft i den heliosentriske modellen, det er ren magi. Gravitasjonskreftene virker, men ikke alltid?

Hvis tyngdekraftens sentrum er i midten av jorda, burde man kunne vise at den blir sterkere jo dypere man graver. Dette har ikke blitt vist og det er heller ingen som vet hvordan jorda ser ut under overflaten. Den burde også blitt svakere og svakere jo høyere opp man går, slik at man gradvis blir mer og mer vektløs til man forlater jordas tyngdekraftfelt, men en slik avstand er ikke kjent, og offisielt får vi høre at ting høyere opp i atmosfæren må bevege seg fortere og fortere i spinn med jorda.

Hvis jorden er en ball måtte fly ha justert nedover konstant for å ikke fly ut i verdensrommet, og flydd i sving konstant for å justere for spinn hvis det flyr nordover eller sørover. Siden jorden visstnok spinner østover i 1600 km/t ville flydistansene vært forskjellig tur og retur. Takket være tyngdekraften så trenger vi ikke tenke på noe av det der.

Vi trenger ikke tyngdekraften i den geosentriske modellen

Hva som er opp og ned er i den heliosentriske modellen bestemt av tyngdekraften, og sies å være årsaken til at folk kan stå opp ned på motsatt side av ballen. I virkeligheten fins det et ekte opp og ned, der ting med større tetthet faller ned gjennom ting med mindre tetthet, og flyter opp i motsatt tilfelle. Jord-overflaten er flat, og alle står på samme plan. Opp er opp, og ned er ned. Enkelt.

Vi blir fortalt at ting faller gjennom luften fordi jordas sentrum, som også er "tyngdekraftens sentrum", trekker tingene ned mot seg. Jordoverflaten stanser tingene fra å falle gjennom fordi den har "atomer" med negativt ladede "elektroner" som frastøter elektronene i atomene til tingen som faller, og vi observerer at tingen stopper i jordoverflaten, eller at du kan gå på gulvet i stuen din uten å falle gjennom, eller ikke klarer å gå gjennom veggen.

Faste stoffer, væsker, gasser og flyteevne

Vi blir fortalt at vann er en "væske", men luft er en "gass". Jordas overflate består av "faste stoffer". Forskjellen på disse er molekylenes flyktighet og tetthet. Gasser har en mindre tetthet enn væsker, men faste stoffer har en fast molekylstruktur som ikke er flyktig. Gasser kan bli til væsker og omvendt ved å justere temperaturen til mediet.

I virkeligheten er alt egentlig det samme. Faste stoffer kan smeltes og bli til væsker og gasser hvis man varmer det opp tilstrekkelig, flytende metaller er eksempler på dette. Når man varmer opp noe, blir tettheten til molekylene mindre og molekylstrukturene mer flyktig. H2O kan være fast (is), flytende (vann) eller gass (vanndamp), bestemt av temperaturen.

Årsaken til at vi ser vanndamp stige opp er at tettheten til mediet den befinner seg i, luft, er høyere enn tettheten til vanndampen. Hvis tettheten til vanndampen er den samme som luften blander den seg med luften, og hvis temperaturen synker, går dampen over til å være vann igjen og faller ned til bakken fordi vann har større tetthet enn luft.

Et objekt faller gjennom luften fordi det har større tetthet enn lufta.

Denne relative tettheten, det at noe synker eller stiger i et medium, kalles flyteevne. Dette er lett å observere i noe flytende, men nøyaktig det samme skjer i luft. Årsaken til at lufta er tettest nede på bakken, og tynnere høyere oppe, er enkelt og greit fordi tett luft synker ned gjennom tynnere luft.

Alle stoffer er det samme, men kan ha forskjellige egenskaper ettersom hvilken tetthet det har. Denne tettheten kan justeres med temperatur og bestemmer stoffets flyteevne, altså om den stiger eller synker i forhold til mediet det befinner seg i.

Tetthet og flyteevne er årsaken til at ting faller eller stiger

Igjen, når noe faller gjennom luften er dette fordi tingen har en større gjennomsnittlig tetthet enn luften selv, og har dårlig flyte-evne i mediet den befinner seg i. Når tingen krasjer i bakken, er dette fordi bakkens tetthet er større enn tingens tetthet. En ballong stiger fordi gassen i ballongen har mindre tetthet enn luften. Farten til objektet spiller også inn og er med på å bestemme flyte-evnen, ting som beveger seg fortere vil ha mer kraft. Poenget er å vise at vi kan forklare det vi observerer uten hjelp av tyngdekraften.

Gravitasjonskraften trenger vi ikke for å forklare det vi erfarer.

Vitenskapen sliter med å komme videre

Gravitasjon er ikke kompatibel med kvantefysikk, og kvantematematikken bryter sammen når gravitasjon tas med - fysikerne har et problem som de snart må ta konsekvensen av.

De leter nå for tiden febrilsk etter forklaringer via gravitasjonsbølger som de nå mener å ha påvist, og disse bølgene skal komme fra svarte hull som kolliderer og stjerner som eksploderer. Har de re-introdusert eteren under et annet navn bare? Nok en gang helte-forklarer de seg selv uten å kunne forklare hva de skal bruke det til eller hva som er det langsiktige målet.

Dette er umulig å tro på og det er på tide å bruke tid og penger på nye ideer. Hva med å først bevise at jorden ikke er flat først? Og så at det faktisk fins et verdensrom? Uansett hva du måtte tro, så har ikke noe av dette blitt bevist, og absolutt alt i heliosentrisk teori er basert på fantasi. Årsaken til at de ikke kommer noen vei er at de prøver å bevise noe som ikke fins.

Gravitasjon eller tyngdekraft er ikke forklart

Bing Bang teorien, eller hva de kaller det nå, om at noe før et tidspunkt ikke finnes og plutselig oppstår ut av det blå, er et blindspor og helt ulogisk. Teoriene som utvikles ut fra denne grunnteorien spriker mer og mer, og begreper som tid og rom er uklare og har store begrensninger. Selvfølgelig er det noen eller noe som har designet og bygd universet.

https://youtu.be/W_axethcwKs Gravitasjonskraftens historie. Det er vanskelig å forsvare noe som ikke kan bevises.

Mørk energi er en kraft vi ikke forstår, bare at den skal virke mot tyngdekraften, og den skal være en type energi som ikke stråler, som er jevnt fordelt og fyller universet. Mørk materie er likeledes en gåte og kan ikke gi oss svar. Det samme er det med antakelsen om at universet utvider seg. Fortvilet ender man opp med noe som heter vakumenergi som er igjen når alt er tomt men ikke helt, og er ment å fylle noen av de logiske hullene som mangler i dette lappverket man har laget.

Mørk energi, mørk materie, vakumenergi og utvidelsen av kosmos kan ikke forklares med den dominerende tenkingen, og fremstår som intet annet enn fri fantasi. Fortvilte prester av vitenskapens religion kan ikke lenger tas seriøst. De er intet annet enn gale, og har begravd seg ned i et dypt hull av løgn, lureri og falsk stolthet.

Han er illusjonist og opphever tyngdekraften

Håpløse eksperimenter foregår år etter år

Man driver med partikkelkollisjoner i CERN, underjordiske observasjoner i Chicagoland-akseleratoren og teleskop-titting fra Antarktis i fortvilte forsøk på å komme videre. I mangel av kontakt med virkeligheten lager man så datamodeller og tar bilder av simuleringer i modellen - men alt er forvirring, og det alminnelige publikum flirer nå av hele greia - vi er ikke så dumme at vi tror på noe av dette.

Kvantefysikk som det tok omtrent 20 år å utvikle kan man legge til side, string theory tok omtrent 40 år og ingenting har skjedd for vi er på feil spor. Et paradigmeskifte kan komme om 10-15 år, og vi kan begynne med å erkjenne at gravitasjon ikke eksisterer og ta det derifra. Det er mange store navn i vitenskapen som nå febrilsk fortsetter, men det er allerede for sent. Nye tanker er allerede på vei.

La oss begynne med at gravitasjon ikke eksisterer og se hva vi finner ut.

Les også: