Trusselvurdering cyberwar rene antagelser

Trusselvurdering cyberwar rene antagelser

kategori: frihet

Informasjon til innbyggerne mangler fullstendig

Cyberkrig utløser behov for soldater og utstyr. Mediene påstår at Russland hacket seg inn på amerikanske datasystemer og hjalp Trump til å vinne valget. En journalist vil vite hva som konkret har skjedd, og han viser til at alle har rett til å vite hva som har skjedd, og forlanger detaljer. Men CIA, FBI, Department of Homeland Security og The Office of the Director of National Intelligence er alle helt tause og har ingen informasjon. Slik er det her og: vi får ingen detaljer, bare store ord. Cyberwar er den tause krigen, og for alle praktiske formål eksisterer den ikke.

Les mer: Regjeringens rapport om digitalt grenseforsvar: De vil lytte på alle uten grunn og mening - dette er digitalt rør og skremselspropaganda.

Kommersielle interesser søker å tjene penger på en slik påstått økning i aktivitet på dette området, og vil skyve sikkerhetskravene fram til vi har nådd grensen for sensurering og skjult informasjon.

Norse Corporation er et datasikkerhetsfirma som følger med på verdens spionprogrammer og skadeprogrammer, og de har har laget illustrasjonen over - sannsynligvis for å skaffe seg selv forretning. Se link til hjemmesiden deres her. De sier selv: "REAL-TIME VISIBILITY INTO GLOBAL CYBER ATTACKS from the world's largest dedicated threat intelligence network."

Generalene leter febrilsk etter flere personer å drepe

Skal vi kunne drepe en hacker? Det er ingen grunn til å kalle dette krig for hackere dreper ikke noen. Kall det sikkerhetsarbeid og spar oss for oppdiktede konflikter mellom Russland, USA, Kina og andre land.

Konkretisering og overordnet strategi om trusler, farer og hvem som truer oss finnes ikke, risikoanalysen er PR preget av å sikre budsjettet. Det antas en rekke ting, spesielt at Kina og Russland driver cyberwar med store ressurser, og at det finnes ubeskrevne og skjulte organisasjoner som har store dataressurser, som jobber i dekning og som kan drive cyberterror mot oss over vår nasjons grense.

Positiv tilnærming er å sørge for riktige data under alle egne operasjoner og hindre andre i å forstyre deg: Men hva holder de egentlig på med?

FireEye: Les om at amerikansk sikkerhetsfirma identifiserer kinesisk hacking gruppe. God reklame for firmaet og penger i kassa.

I Norge er det nå minst tusen ansatte i forsvaret som jobber med cyberforsvar. Alt er antakelsesbasert og svært diffust. Hva det egentlig er som foregår opplyser ingen konkret om, og det er grunn til anta at Norge også driver cyberwar. Denne "krigen" er nå gjort til en kontinuerlig prosess uten fronter, med en god porsjon etterretning og med aktører vi ikke kjenner eller får se.

Vi skal bruke "utviklingspolitiske virkemidler" for å skape fred i verden

Flere hundre millioner kroner settes inn i dette arbeidet for å "gi bedre stabilitet i verden". Generelle uttalelser uten substans gir grunnlag for kraftig øket pengebruk, og ingen av oss får vite hva pengene brukes til. Cyberwar er den nye retningen i arbeidet for fred, og en usynlig krig med usynlige aktører er under utvikling rundt oss.

De kler seg i militæruniformer og simulerer krig, lager liksom angrep og stopper dem. Det er alt så langt.

Alle datasystemer kan hackes og vi er selv flinkest

Sikkerheten i altfor mange nettbaserte systemer er dårlig. Det antas at det nå finnes en mulighet for at "terrorister" tar ned nettet slik at hele samfunnet stopper. Hvis alt henger sammen uten seksjonering og grensesnitt kan alt stoppes.

Et nytt område kalt cyberwar er under utvikling i dette tåkelandet. De overordnede nasjonale strategier mangler, det er ingen offentlig debatt om saken, spesielt når det gjelder informasjon om virkelige handlinger. Innbyggerne i området her er ikke involvert og informasjon om hva som egentlig skjer mangler totalt. Vi blir bedt om å akseptere løse påstander uten innhold, og vår frihet innskrenkes stadig uten begrunnelse med henvisning til dette narrespillet.

Vi er selv den store trusselen

De overlegent største ressursene er det vi selv og våre partnere som har, og det er vi som er den reelle trusselen mot resten av verden.

Aktørene hos oss selv er mange: Nislab, Nettverksforsvaret, Politiets data- og materielltjeneste, Kripos, Oppland Fylkeskommune, Forsvarets Høgskole, Datatilsynet, Forsvarets Ingeniørhøgskole og Politihøgskolen, og hemmeligholdet bare øker. Samfunnet fylles opp med institusjoner som har stor avstand til sine egne innbygger, og hemmeligholdet bare øker.

Hvem vi samarbeider med og hvem våre fiender er, hva de gjør og hva konsekvensene er, holdes nå fullstendig skjult for oss.

Her leker de at ISIS kommer for å ta dem. Hvilken datakompetanse besitter ISIS.

Linker

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

NISLAB: NISlab - Norwegian Information Security Laboratory

Les også: