Tokyo utvikler urban økologi

Tokyo utvikler urban økologi

kategori: natur

Drømmen om urbane økosystemer lever

Japanerne har gamle tegninger som viser at Tokyo var grønn og innbydende. Siden den gang har de hatt flere store branner og viktigst av alt har pengeorientert moderne byutvikling resultert i en trist og steril by, som er totalt businessorientert og nesten uten grønne lunger. De mennesker som levde der, som etterhvert er blitt til omtrent 13 millioner, hadde det ikke komfortabelt, og deres ånd var ikke tatt med i utviklingen av byen.

Les mer her om økologiske byer

Men det holder på å endre seg til det bedre nå, og byen blir stadig grønnere og den åndelige veksten er også med.

Drømmen er grønne veier

Tokyos grønne plan gir en grønn by

En gang hadde byen en åpen vannlinje, rikt med grønne vekster og det ble dyrket mat i byområdet. Tokyo har nå i omtrent 10 år hatt en grønn plan som de bruker for å utvikle byen sin i grønn retning. Fritt oversatt heter planen Grønt Tokyo - gjenskaping av Tokyos rike grønnhet.

Mat på takene i byen er en stor trend, alle vil ha lokale vekster, selv i byene.

Resultatene begynner å vise seg - grønn by er på vei

Store byer kjent som miljømessige hotspots der temperaturen er vesentlig høyere enn i områdene rundt, og en rekke miljøfaktorer som forurensninger, avløp, avrenning krever massive tiltak. En dreining i retning av mer grønne planter overalt - på bakken, vegger og tak vil gi god hjelp til å reparere dette. Maskene som japanerne bærer kan kanskje legges bort etterhvert når grønnere by og andre miljøtiltak blir iverksatt.

Plantene og jorda de står i hjelper også til å jevne ut avrenning av vann fra nedbør.

Kan vi dyrke mat i byer

Dyrking av mat på tak og grønne flater er kommet i gang, og man venter en kraftig utvikling etterhvert som innbyggerne oppmuntres til å engasjere seg via de resultatene de ser og en kommunal opplysningskampanje.

Som en følge av prosjektet grønn by er det nå i gang organisert honninginnsamling i shoppingstrøket Ginza der bikuber er plassert på mange tak.

Bier på takene i Ginza

Havnebassengene, sjøer og elver renses og sikres, og elvebreddene plantes til med grønne vekster, og fiskebestandene bygges møysommelig opp igjen. Fiskefangst er kommet i gang igjen basert på naturlige bestander.

Fisking inne i Tokyo

Planens hovedpunkter

Hyggeligere og mer komfortabel by

Det er innbyggernes ånd som hviler over det hele og det er de som er sentrale i utviklingen. Liker de dette blir det en suksess. Så langt er interessen stor, og man ser nå stadig flere muligheter. Flere finansieringsordninger er kommet i stand, og økonomiske lokkemidler er etablert, og crowfunding er kommet inn som en mulighet ved at man vil etablere en donasjonskultur for interessante prosjekter.

Les her om crowdfunding av ting du er interessert i

Alt jordbruksland skal beholdes, det er etablert grønne programmer for alle offentlige plasser, antallet parker skal økes.

Det oppmuntres til samarbeid mellom de som har prosjekter slik at de knytter sammen prosjektene slik at store sammenhengende arealer blir grønne. Starte, utvide, holde ved like er temaer som det arbeides med.

De unge er med

I barnehager og skoler er det i gang arbeid med å gjøre skoleplassene grønne. Elevene liker dette, de sier det er mer behagelig enn asfalt, og det gjør ikke så vondt når de faller. Det plantes også hager inklusive mathager på skolene slik at elevene kan lære å dyrke og spise sin egen mat.

Skolegård til mat

Tokyos grønne prosjekt

Tokyo er i gang og det blir spennende å følge veien videre. Norske byer har også grønne prosjekter, men i mindre skala. Også her er privat innsats kjernen i arbeidet, så bli en grønn initiatitiv-taker og lag noe nær deg.

Gode byer med plass til innbyggernes ånd og som samtidig er behagelige for kroppen høres ut som en fin målsetting.

Drømmebyen grønn Tokyo

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les her om Tokyos grønne prosjekt

Vår egen hovedstad skal bli grønn.

Les også: