Tingenes internett gir mulighet for detaljert datainnsamling om alt

Tingenes internett gir mulighet for detaljert datainnsamling om alt

kategori: teknologi

Respektløse myndigheter firmaer turer fram undergraver vår identitet

Begeistringen over tingenes internett er stor, vyene om framtida er stor og det blir store forretningsmuligheter. Men det er på tide å si: "Ta det rolig, jeg blir bare med på det jeg selv vil av dette".

Tingenes internett er datamaskiner som samler informasjon av seg selv. De henter informasjonen fra sensorer i miljøet omkring. Alle miljøer vil komme til å ha tett i tett med sensorer. De kan fange alle slags signaler som tale, bevegelse, musikk, film, bilder, måle alle verdier som temperatur, lydstyrke, avstander, fuktighet, innhold av gasser og partikler, antall personer, ta tiden - alt man kan tenke seg kan måles slik at datamaskinen kan registrere det.

Dette blir en data feed som kan gå sømløst inn i maskinenenes software for behandling i henhold til de algoritmer, analyseprogrammer, presentasjoner som er lagret der. Mest av alt: de som eier eller kjøper dataene kan i dag gjøre hva de vil med dem, for eksempel overvåke deg eller pushe reklame.

Data må samles, renskes, integreres, kjøres, analyseres og brukes. Dine data er inni der.

Les mer: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid.

Ny mer automatisert teknikk

I det 20. århundre, i 1990-årene, fikk datamaskiner bare data fra mennesker, typisk personer som brukte tastatur. I dag i det 21. århundre, er tale og sensorer tatt i bruk. Det er allerede mange sensorer plassert i miljøene - for eksempel overvåkingskameraer - og det har derfor blitt mulig for datamaskiner, og derved maskiner, å se verden rundt seg selv. En ny tid er i emning - alle maskinene og alle tingene samarbeider om å sette sammen data om verden slik at de kan analysere den, forstå den og sende meldinger til andre maskiner eller mennesker som kan bruke denne informasjonen. Analysene kan brukes til å styre alt som skjer i samfunnet.

En vanlig smarttelefon har omtrent 10 sensorer - den vet hvor den er, den vet hvilken retning den kommer fra og går til, den vet om den er i bevegelse, den vet hva temperaturen er, den vet hva barometertrykket er. Du trenger ikke å fortelle den noen av disse tingene. Det gjør at den har en rekke bruksområder.

En infrarød sensor kan kobles på telefonen og gi data.

UBER som eksempel

Et tingenes internett program, som mange mennesker ikke engang tenker på som et tingenes internett program er Uber, og turen med bilen er en delingstjeneste. Uber kan ikke fungere hvis folk ikke har smarttelefoner som vet hvor de befinner seg. Internett er viktig i Uber bestillingen, fordi smarttelefonen vet hvor du er, om det er noen som er villige til å kjøre en tur for deg, deres smarttelefon vet hvor de er, og at informasjonen går inn på internett. Hos Uber har de programvare som finner nærmeste sjåfør for deg og får deg dit du vil. Dette er et veldig enkelt eksempel på hvordan tingenes internett leverer verdi. Men UBER har brukt informasjonen de samler til andre ting enn de opplyser om.

Praktisk bruk til nytte er mulig

Tingenes internett kan løse mange praktiske saker. Et eksempel er forsyningskjeder for å få varer og tjenester fram til kunder. Her kan man plassere små microchips i alle produkter slik at man vet hvor de er og kan styre dem dit de skal.

Tingenes internett utfolder seg nå raskt, utviklingen tar fart, og vi ser viktigheten av å ha datamaskiner som kan samle sin egen informasjon automatisk og legge dataene sømløst inn i maskinene for behandling. Alt holder på å falle på plass.

En ting som folk bruker hver dag - og ikke lenger engang tenker på - er GPS. Det er nesten vanskelig å huske hvordan vi pleide å komme oss rundt uten å ha et kart i bilen som var interaktivt og som visste hvor vi var. Vi har tatt det for gitt, men det er et eksempel på at datamaskin-sensing er noe for seg selv - en stor mulighet for bruk åpner seg på mange andre områder.

Dybdekamera gir mye data om sted og rom.

5G nettet setter fart i sakene

Vi har sett hvor verdifullt det kan være å å ha automatisert sensing. Nå kommer 5G nettene og bruken kan virkelig ta av. Et høykapasitetsnett som dekker alle kriker og kroker i samfunnet gjør dette mulig for første gang.

Men noen ting har ikke gått så fort. Det var spådd at RFID eller radiofrekvensidentifikasjonsmerker skulle vært plassert i alle forbrukerprodukter nå. De finnes i enkelte produkter, blir brukt i noen programmer, men forbruksvare-industrien har vært trege til å ta i bruk denne teknologien. Det er ikke av tekniske eller økonomiske grunner, men det er politiske grunner. Folk vil vite hva som skjer, hvem som betaler og hvem som får data på denne måten. De vil bremse ting ned, for dette er ikke ønskelig, det gir uttrygghet. Vi ser en sunn reaksjon.

De som vil styre oss har god tid

Men tingenes internett er egentlig en 100-årig prosjekt, og vi er omtrent i det 20. året. Ser vi fram til at folk har fått avstand til mulige problemer vil vi se en progresjon, og det er sikkert at tingenes internett vil fortsette å vokse.

Den neste store, synlige transformasjon som alle vil legge merke til vil være i transport. Vi kommer til å se en rask utplassering av selvkjørende biler, både personbiler og nyttekjøretøy i de neste 20 årene. Vi har et spennende par tiår foran oss.

Barns data skal bare vises til de barna selv vil.

Hvordan skal vi håndtere alle dataene: Du bestemmer over dine data

Tingenes internett er om sensorer og input. Når hver smarttelefon har omtrent ti sensorer, og det er ca 10 milliarder smarttelefoner i verden, så det er 100 milliarder sensorer - det betyr mye data.

Dataanalyse og sortering er egentlig det mest interessante aspektet av tingenes internett. Vi trenger mer og mer programvare som vil analysere disse dataene, ved hjelp av en teknologi som noen kaller kunstig intelligens eller bare maskinlæring.

Den enkelte av oss ønsker ikke maskinlæring, at myndigheter og bedrifter stjeler data om oss og bruker dem uten godkjennelse. Stopp dem ved å si nei til deres produkter og tjenester eller godkjenn de deler som passer deg. Ikke bruk tjenestene deres, press fram ny politikk som aktivist.

Start en prosess mot større bevissthet om data og datanett

Dette er kanskje som å rope i skogen, for nesten ingen hører oss, men kanskje noen bryr seg og vi får i gang en bevegelse fram mot godkjent bruk av individuelle data - godkjent av den enkelte selvfølgelig. Egen identitet og frihet er viktig, mulig og best av alt.

Les også: