Tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn nytt begrep med fremgang

Tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn nytt begrep med fremgang

kategori: frihet

Intensjonene våre er basis for livet og kan realiseres

Den nye tid presser på, nå med gode tanker og handlinger. I Hellas har man bygget opp en liten by kalt Telaithrion som er et tilsiktet eller intensjonsbasert samfunn. Et slikt samfunn er basert på det felles og samlende grunnlaget til de som bor der, og denne byen er en av mange steder som nå deltar i bevegelsen samfunn med intensjoner. De vil leve i praksis slik de tenker, og de slutter seg sammen. Økolandsbyer omfattes av begrepet, og flere typer samfunn slutter seg til. Organisasjonen Fellowship for Intentional Communities er dannet for å styrke arbeidet rundt konseptet.

De likesinnede gjør det de vil

I de tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn lever mennesker som er likesinnede og har felles mål. De kan dele et stykke land sammen, de har ofte regler om hvordan jorda kan brukes, og kameratskapet og effektiviteten med denne livsstilen er spennende.

Velkommen til fellesskapet for tilsiktede samfunn.

Fellesskap er en viktig byggeblokk i en kooperativ og naturbasert verden

Et tilsiktet samfunn er oftest et planlagt boligområde med nøye utforming. Fra starten vil det ha en høy grad av sosial utjevning og samarbeid. Medlemmene av det tilsiktede samfunnet har vanligvis en felles sosial, politisk, økonomisk, religiøs eller åndelig visjon og følger ofte en livsstil som kan kalles alternativ og ofte bygger på felles etikk og mål.

The Fellowship of Intentional Communities vil akselerere utviklingen av slike tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn, forsterke effekten i storsamfunnet, og fremme denne trenden ellers i samfunnet fram mot samarbeid, bærekraft og sosial rettferdighet. De tar seg av samarbeid, konferanser, er pådriver for hvordan denne typen levende ordninger fungerer. De har et nettsted med oversikter over slike fellesskap samt et magasin - sjekk det ut selv.

Spørsmål om sosial trygghet, helse, arbeid, frihet kommer også opp

Eksempel: Kari er på utkikk etter et sted å ha som hjem for seg og sin sønn - finnes en ordning som vil appellere til henne og som vil ta i mot henne? Dette handler også om å ha tillit til samfunnet en lever i.

Vi skal sikre at alle i vårt samfunn blir tatt hånd om på en måte som er tilfredsstillende for dem og samtidig bærekraftig. Et godt fellesskap er en viktig byggestein i en kooperativ og bærekraftig verden.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er. Virkeligheten manes fram fra tankene dine.

Tenker ut hva de vil og så setter de det ut i livet. Det er ikke bare drømmer.

Noen eksempler på tilsiktede samfunn

Økolandsbyer er det mest kjente eksemplet, og de vokser i omfang over store deler av verden. Vi kan nevne at to står på lista til FIC, eksempelvis Vallersund Gård i Trøndelag. Ko-husing er mange steder kalt bofellesskap, men utvikler seg nå i mange retninger. Studenter praktiserer gjerne bofellesskap, men det viser seg vanskelig å føre videre etter studietiden når forhold etableres. Les her om sterke ønsker om bofellesskap.

Landdeling er i sterk vekst her i landet, og det kan man lese mer om her.

Inntektsdeling i grupper er på eksperimentstadiet, og i slike samfunn deler de alle eller deler av inntektene seg i mellom. Testing av mange modeller er i gang. Dette er et stort brudd på vanlig tankegang og vil kreve modning.

Åndelige samfunn har oftest en spirituell eller religiøs dragning som er fokusert, og henvisning til munker og kloster ligger nær.

Invitasjon til intensjonsbasert samfunn bringer pionerånden tilbake i Tennessee, USA. Mange vil være med, for dagens samfunn må endres.

Sjekk nettstedet FIC og se hva du finner

Finn lokalsamfunn i katalogen, les og få inspirasjon og lærdom i fellesskapets magasin, og utforske bøker og videoer i bokhandelen. FIC vil til til neste nivå, og vil ha din hjelp til å akselerere utviklingen av de tilsiktede eller intensjonsbaserte lokalsamfunn. De er basert på samarbeid, bærekraft og sosial rettferdighet. Hvilke intensjoner har du?

Nye tanker om samfunnet presser på nå.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Welcome to the Fellowship for Intentional Communities.

The FEC is a union of Egalitarian Communities which have joined together in our common struggle to create a lifestyle based on Equality, Cooperation, and Harmony with the Earth.

Les også: