Tilbakestående etterretning: Hva brukes PST til

Tilbakestående etterretning: Hva brukes PST til

kategori: frihet

Det er så trist at de er med på spillet

Den forrige lederen i PST røpet noen detaljer om hva PST holder på med og måtte gå av. Vi vet ikke hva "våre hjelpere i PST" holder på med og vi vet ikke hvem de jobber for. Det er skapt et skille mellom oss - folket - og våre tjenere - PST. Alle tenkende mennesker synes dette er feil. Vi burde få mye mer informasjon om det som virkelig foregår. I stedet vil PST gå videre og ha tilgang til stordata - massiv overvåking av oss alle - en innrømmelse av at de ikke vet noe og er hjelpeløse, og at det ligger en større plan bak, nemlig overvåkingssamfunnet der vi skal kontrolleres. Mulighetene med bruk av et stort informasjonskollektiv er store, og samarbeid om informasjon er ofte nyttig.

Les mer: Fabrikkert terror vi trekkes inn i verdensdekkende terrorisme andre bestemmer over oss.

Sjefen for masseovervåking av oss alle - fullmaktsfri selvfølgelig.

Masseovervåking er en ide om en mekanisme for å styre all informasjon over hele verden. Den skal være fullstendig, kontinuerlig og uten rettsordre. Ut fra det vi vet i dag, kan PST skaffe seg alt de trenger av data for overvåking fra Facebook, og Facebook er også en villig selger med mange analyseverktøy.

Det er problemer her og vi kan ikke fortsette slik

Vi opplever at våre ledere, presidenter, forsvarsministre og Natosjefen feilinformerer, for eksempel om Irak som ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, men som likevel ble rammet. I Irak fortsetter striden i ly av en massiv propaganda kampanje. Vi blir sannsynligvis feilinformert igjen, og vi vet ikke hva som foregår og hva som er sant. Alt er kontrollert og medietilpasset, ingen har sjekket noe, og tilliten er borte.

Les mer: Nei til militarisering av politiet i norsk SWAT.

Det er lett å forutsi at militært personell herfra skal til Irak for risikoen for terrorangrep på oss er stor, sier PST. Hva foregår egentlig i Irak, er det også en falsk flagg operasjon? Hva blir det neste vi skal være med på? Syria og deretter Iran? Vi skal plassere soldater og våpen opp mot den russiske grense - vår nabo i øst som det er naturlig å ha et godt forhold til.

En mann med skjegg kan være en av oss og kan sjekkes ut. Å se og høre selv er bedre enn å studere data fra andre.

Vi vet alle i dag at 911 var en falsk flagg operasjon satt i verk av våre allierte. Dokumentasjonen er nå overveldende. Alt var fingert, videoen med flyene som ikke var der, sprengningen av 3 bygninger med taktiske bomber. Tenk for eksempel på bygning 7 som ikke ble rammet av noe som helst og likevel falt pulverisert i bakken. De gjør hva de vil og gjør narr av oss. Det er en selvfølge at våre egne myndigheter har kjennskap til dette. De gjør også narr av oss.

Les mer: Statlig terror i falske flagg operasjoner var og er vanlig.

Nye løgnhistorier

Det malaysiske flyet som ble skutt ned ved Ukraina ble skutt ned av et jagerfly med 30 mm maskinkanon hevder eksperter. Det hevdes hardnakket at flyet ble skutt ned med et missil, men dette har ingen villet bekrefte. At dette gjort av russere eller etter påtrykk fra Russland er en komplett ulogisk tanke. De eneste som hadde propagandamessig interesse av at flyet ble tatt ned er våre allierte. Hva gjorde de og hvorfor har mediene sluttet å undersøke og ikke avsluttet saken? Er det våre ledere som feilinformerer igjen?

Det malaysiske flyet ble skutt ned av et jagerfly med miltraljøse.

Idag foregår skjulte fabrikkerte prosesser

Det hele er gått for langt, og det er uakseptabelt at våre ledere og myndigheter lyver og driver med agendaer uten forbindelse med de – folket - som de representerer. I dag forteller politiet ingen hva de holder på med, de bare mumler om Irak. Dette er en villet prosess, for da kan man spille ut agendaer av mange slag. For tiden er det terror som er i vinden etter åpenbart påtrykk fra andre. Hva som egentlig foregår er helt i mørket for folk i området vårt.

Les mer: Media holder oss for narr og lagede hendelser kalles nyheter.

Åpen kilde, åpen informasjon, åpen etterretning

Lukket etterretning som vi har lager samfunns- og sikkerhetsproblemer. Temaet åpen etterretning er omtalt av mange som del av en ny åpen kilde kultur. Begrepet open source er kjent fra dataverdenen, man viser fram koden sin til alle, og kan la alle som vil, gjøre endringer og tillegg, eller bruke koden som de vil. Svært ofte blir det gode resultater av dette arbeidet. Åpen kilde begrepet tenkes nå brukt i en utvidet sammenheng i arbeidet mot kriminalitet eller såkalt etterretning, engelsk intelligence. I vårt område har vi PST som er helt fjern og lukket, og derved ubrukelig.

Ett av Facebooks datasentre i verden. De har snart full overvåkingsprofil på deg, og du lar det skje. PST er kunde allerede.

De vet ikke nok, eller de har en plan vi ikke skal vite om

PST eller etterretningsvesenet blir slik de jobber nå hele tiden spilt ut over sidelinja for de vet ikke hva som foregår. De jobber feil for de jobber ikke sammen med alle oss andre som er de som vet noe om alt. Når vi samler og deler informasjonen slik at alle vet er det ingen hemmeligheter mere og ingen blir overrasket fordi alle kjenner sannheten.

Ut fra det vi ser er det en stor mangel på originalitet og lokal tilhørighet i det lille som legges fram – det finnes tydelig en felles ytre plan med felles materiale som vårt område er en del av. Uavhengig egen etterretning ser ikke ut til å være ønsket. PST får tydeligvis beskjed - ordre - om informasjon, og all vestlig etterretning er åpenbart tvangskoordinert.

Militære på gatene er et alvorlig svakhetstegn. Er etterretningen for dårlig blir det slik. Det blir også slik når vi deltar i et konstruert narrespill.

Allvitende etterretning delt med alle gir ro

Men vi skal ikke gi opp. Tanken er at hvis alle inklusive PST og andre politietater får vite alt hele tiden vil risikoen bli tydelig, aktørene vil vise seg fram og man kommer inn på et tidlig stadium.

Vi skal alle tilby det vi vet, og informasjon som en begrenset etterretningsorganisasjon ikke greier eller vil fange opp blir tatt med. Når alle er med, får vi transparens, sannhet og tillit. Politiet blir det de skal være - våre tjenere - og de kjenner risiko, lar oss få vite hva som er på gang, rydder opp, og vi lever i et trygt område. Målet er alltid å legge ned politiet når vi har oppnådd trygghet.

I dag driver politiet selektiv informasjonsinnhenting og som vi alle vet blir dette for smalt. De vil ikke fange opp kompleksiteten i samfunnet. Vår etterretning er nå så tilbakestående - eller så styrt - at vi fikk et hendelse som 22/7 Breivik som var en katastrofe, framstilte våre svakheter i et grelt lys og gjorde oss redde for framtida.

Det er helt klart vi trenger uavhengig bred etterretning for å leve trygt. Vi kan få krig, naturkatastrofer, forurensing, epidemier, cyberwar, ødeleggelser av mange slag og sosial oppløsning. Dagens ensidige fokus på terror er farlig og uprofesjonell.

Nettverksutfordringen

Utvikles et nettverk som kobler sammen all informasjon, inklusiv selvstendig informasjon, fra alle inklusive myndigheter og bedrifter og tar bort muligheten til å drive med noe i hemmelighet ville vi være på vei mot et effektivt og virkningsfullt system som tjener alle. Det vil bli selvstendig og uavhengig av myndigheter, storbedrifter, informasjonsrådgivere, mediespinn og enheter som oppfører seg slik at de motarbeider oss.

Det dreier seg om skyggeulver innbilte ulver lagede ulver.

Spiller vi bare et spill, eller skal vi følge med på det som skjer selv og drive egen etterretning. Kan hende våre "venner" spiller dobbelt og mot oss.

I en verden med stadig skiftende informasjon må vi ha et ustrukturert eller hybrid nettverk slik at ingen kan dominere, hverken enkeltpersoner, myndigheter eller firmaer. Slik bred fleksibel informasjonsdeling uten at myndigheter og firmaer kan gripe inn er målet som gir transparens, sannhet og tillit over alle grenser og begrensninger. Ingen enkel person eller organisasjon skal styre dette, og ingen enkel person, organisasjon eller land kan kjenne den hele og fulle sannhet. Nå er sannheten laget etterhvert for å støtte en plan vi ikke kjenner, bare aner.

Skape bredde

Korrupsjon forekomme nå fordi myndigheter og bedrifter ikke bryr seg om objektiv sannhet, men vil søke å maksimere politisk gevinst eller profitt selv om det går ut over mange.

Å drive selektiv uetisk og uvitende etterretning for spesielle formål mot eksempelvis terror og muhammedanere er ikke bærekraftig. Vi - folket - kan få dette bort ved å være åpne, kritiske, dele, delta og avsløre de personer, myndigheter og bedrifter som driver med hemmeligheter.

Oven fra og ned eller nedenifra og opp

Vi trenger ikke egen etterretning hvis de ikke gjør jobben sin, men bare dilter etter instrukser fra andre. Svikt i etterretning er kulturell og systemisk, det er en prosess-svikt uten at enkelthendelser skal få hele skylden. Kommando og kontroll ovenfra kan ikke makte å prosessere informasjonen vi trenger, men en distribuert lokalbasert aktivitet kan. Samarbeid og konsensus er metoden.

Vi sliter med tåkelegging, forbudt kunnskap, tapt eller gjemt historikk, konstruert samtykke, manglende informasjon, propaganda, hemmelig styring, løgner servert hele samfunnet og et skolesystem basert på passivisering og fordumming.

Ny gylden regel: Ditt ansvar og dine tiltak

Du begynner arbeidet med å påta deg personlig ansvar for rollen som informasjonsrådgiver for deg selv og alle i ditt nærmiljø. Vær kritisk til alt, forlang transparens, sannhet fra alle mennesker, organisasjoner og myndigheter. Dette kan bli informasjonsamfunnets nye gyldne regel: All informasjon blir transparent, åpen og tilgjengelig for alle på alle språk hele tiden, og åpne kilder kan skapes og gi trygghet.

Alt er et spill nå, og uroen brer seg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: