Tidens arkitektur moderne kolonialisme

Tidens arkitektur moderne kolonialisme

kategori: teknologi

Arkitektene setter lokale ideer til side

Verdens arkitekter er opptatt av internasjonalisering og konkurranse om oppdrag overalt, de vil delta i alt som foregår. Vi ser de samme tegningene og ideene brukt overalt, for det er bare noen få stjerner som hevder seg. Byenes glassfasader dominerer over hele verden i store, såkalt stilige og mektige byggverk. Alt er likt, de samme materialer brukes uansett tid og sted, eksisterende arkitektur og lokale forhold som vind og vær. Hva menneskene som bor der mener er det ingen som bryr seg om.

Arkitekten og matematikeren Christopher Alexander mener derimot at gode nabolag der folk kan leve fritt og som de vil er målet. Han sier at moderne byggeri er økonomisk kolonialisme.

Dødt og det samme overalt, men nå vil de ha trær inn og det blir fint, men ikke nok.

De som bor her bestemmer - alle steder

Alexander vil at de som skal bo et sted skal bestemme hvordan det skal se ut der. Målet er tilhørighet, steder for helse og velvære og steder der folk vil leve livet sitt, leke, tenke, være sammen og arbeide.

Christopher Alexander byggeprosjekt nøye tilpasset det som finnes

Interesse for eget nabolag

Økologi er et annet område som krever mye av tidens arkitektur. Se rundt deg og se det nye og det gamle og se om du finner det du vil ha. Har stedet du bor virkelig styrke ut fra disse om økologi, tilhørighet, sunnhet?

Brukerne av bygninger og de som bor i et strøk vet mer om hva de trenger enn arkitekter og fremmede utbyggere. Alexander vil gi folk et mønster-språk så de kan lære seg å uttrykke hva de vil ha. Han overser derfor internasjonale arkitekters tanker og ideer, og er mannen bak "New Urbanist Movement" som vil gi vanlige mennesker kontroll over utviklingen av de områdene der de bor.

Finne mønsteret, helheten og utvikle derfra, lokal, levelig, økologisk.

Tidløse måter å bygge på

Det finnes en tidløs måte å utvikle et område på. Den passer med bygningene som allerede finnes, folkene som er der, naturen, miljøet og vil gjøre at folk føler seg vakre, tilstede og levende. Bygningene har en stil som passer med trærne, terrenget og ansiktene til de som bor der.

Gamle byer og tettsteder er vakre

Mange middelalderbyer er vakre og harmoniske. Det er fordi de ble bygget i henhold til lokale skikker som krever spesifikke løsninger og utforminger i byggestil, farger, høyder, veier, hvordan solen faller, bruk etc., men frigjør arkitekten i forhold til den byggesaken det gjelder.

Japanske Higashino fikk en sal som passet perfekt og oppfylte alle moderne krav.

Moderne metode software basert

Alexander har jobbet med å utvikle et mønsterspråk for bygging, og det er en metode der man kan samle kollektiv kunnskap for å bruke det i nye arbeider.

Nye hus tilpasset tid og sted og de som bor her.

Hjelp arkitektene

Arkitekter og byplanleggere har god bruk for din hjelp til å se hva som finnes der du bor, utvikle det og tilpasse det nye slik at du føler deg vel der og at du kan leve trygt og godt der. La oss hjelpe dem.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les om de spontane "pocket neighbourhoods" der alt er dypt naturlig og menneskelig.

Ny urbanisme bevegelsen - levende bymiljøer.

nytt_norge_ Moderne versjoner av gammel byggeskikk kan utvikles og integreres, føles kjent og vi er hjemme der.

Les også: