Thorium-biler ren energi

Thorium-biler ren energi

kategori: teknologi

Lett å forstå, mulig å gjøre

Thorium er et grunnstoff som er oppkalt etter den norrøne guden Tor, og er et av de mest energitette materialer som er kjent. Det har potensiale til å drive biler og bidra til produksjon av energi generelt, og da som ren og sikker energi. Thorium finnes i mengder, også i Norge. Det landet som har nest mest thorium er India, og de har sterke ønsker om å få i gang energiproduksjon for lys i heimen basert på thorium. Men kanskje tenker de og vi for stort om thorium, og vi skal begynne med bilmotorer heller enn reaktorer. Grunnen er at reaktorer er store og skremmende.

Kanskje thorium ikke finnes i det hele tatt

Selv om thorium vises fram i Norge med prøver fra Sogn og store forekomster også andre steder, kan det jo være juks når det aldri blir til noe praktisk noen steder i hele verden.

Det er jo direkte merkelig at et stoff som har så mange gode egenskaper: lav radioaktivitet, stor energitetthet, svære forekomster over store deler av verden, praktisk talt umulig å lage våpen av, null risiko for at en reaktor skal løpe løpsk slik som uranbaserte reaktorer, og lett å produsere likevel ikke blir tatt i bruk. Thorium er i dag bare en idé, men prøveprosjekter finnes sier de.

Atomdrevne krigsbåter som denne har uranbaserte reaktorer sier de, men hvorfor brukes ikke thorium?

Uran er full av problemer, men foretrekkes framfor thorium. Er det våpenmuligheten, atombomber laget av anriket uran, som lokker? Men hva vet vi egentlig om atombombene - de kan være trusler diktet opp som propaganda for å skremme oss, og er egentlig bare store brannbomber. Vår reelle kunnskap er ikke dyp, for alt kommer fra styrte medier.

Les mer: Alt du ser i media har alltid en agenda, de hypnotiserer deg.

Men tenk deg i fullt alvor en bil som nesten aldri trenger påfyll av energi

Thorium drevne bilmotorer, dersom det er sant at de kan lages, trenger å fylles bare en gang hvert århundre. Det er drømmen til thoriumentusiastene, og det har faktisk vært utført seriøs forskning rundt dette temaet. Ford har bygget en prototype som det testet, men så forsvant alt helt magisk.

Les mer: Elbilers framtid handler om energi. Elektrisk drift i transport blir større og større.

Biler drevet med thorium energi.

Fordi thorium er så energitett har det potensiale til å produsere store mengder varme. Det skal bare en tynn aluminiumsplate til for å beskytte verden mot den svake strålingen som kommer fra thorium metallet under oppvarming. Dette thorium elementet kan ikke brukes til våpen, og man kan tro eller håpe at thorium brukt slik er perfekt til å lage energi for verdens biler.

Rent og billig kan det bli

Det er nå over en milliard biler som ruller på veiene rundt om i verden, og direkte og indirekte koster et stort antall billioner kroner i materielle ressurser, tid og skadelige utslipp. Tenk deg at alle disse bilene kjører helt rent og utslippsfritt i 100 år på bare 8 gram drivstoff fra naturen.

Reaktor under bygging: Thorium bestråles med laser og frigjør mengder med energi.

Laser Power Systems (LPS) prøver seg, men ......

LPS fra Connecticut, USA utvikler nå en ny metode for bilindustrien for fremdrift av biler med thorium. Fordi thorium er så energitett har det potensial til å produsere enorme mengder varme. Selskapet LPS har eksperimentert med små biter av thorium, og har laget en laser som varmer vann, produserer damp og driver en mini turbin som lager elektrisitet slik at bilens framdriftsmaskineri er en liten kraftstasjon. Her er en artikkel om thorium minikraftverket.

Ford var tidlig ute

Fords tidlige thoriumbil Nucleon.

Fords atom/thoriumbil Nucleon er fra 1958 - de var tidlig ute, og diesel og bensindrevne biler har alttid vært dyre i drift, så andre løsninger har alltid vært ønsket.

Cadillac og moderbedriften GM er med

Cadillac har nå laget et verdenskonsept til en bil basert på thorium brensel. Nåværende modeller av motoren veier 250 kg og passer lett inn i motorrommet i et konvensjonelt utformet kjøretøy. Ifølge Cadillac vil bare ett gram av stoffet gir mer energi enn omtrent 28000 liter bensin og 8 gram ville drive en typisk bil i et århundre.

Thorium er tilbake, har vært her før

Ideen om å bruke thorium er ikke ny. I 2009 designet Cadillac en konseptbil de kalte Thorium Fuel Concept Car. LPS er nå i gang med å utvikle teknologien slik at den kan bli masseprodusert og kostnadene kan falle.

Cadillacs thorium drømmebil - blir det bare med drømmen?

Videre konsekvenser av thorium

Energikilder med lave utslipp av forurensning som skal erstatte bensin og diesel må være billigere enn fossilt brensel. USA bruker 20% av verdens energi i dag, og selv om de kutter sine utslipp og forurensninger til null vil 80% fortsatt være produsert av andre land. Med utslipp som stiger voldsomt og hinsides alle grenser er forurensningene store. Vi trenger nye dristige ideer for rene biler, og generelt ren energi.

Thorium og atomenergi

Thorium kan også være svaret på verdens atomenergi problemer, og det har i lengre tid foregått en debatt om dette. Australia, India og Norge har de store forekomstene av thorium. Det er beregnet at Norge innehar 15-25% av alt thorium i verden, rundt 200.000 tonn, og USA har omtrent det samme. Mange land forsker nå på thoriumreaktorer, spesielt Kina og India, og i Nederland bygger de en testreaktor.

Den nederlandske atomkraft leverandøren NRG gjennomfører eksperimenter med en thorium reaktor.

I følge Egil Lillestøl som er professor i fysikk ved Universitetet i Bergen har de norske thorium-reservene en verdi på rundt 250 000 milliarder dollar. Det største problemet med tradisjonelle kjernekraftverk er at anriket uran som er brenselet som brukes kan opprettholde en kjernereaksjon av seg selv. Da er det alltid en fare for at reaksjonen skal komme ut av kontroll og løpe løpsk. I en akseleratordrevet kjernereaktor basert på thorium, er ikke brennstoffet i seg selv fissilt, eller i stand til å opprettholde en kjernereaksjon av seg selv. For å drive kjernereaksjonen, må thoriumet bombarderes av en protonstråle. Thoriumreaktoren er også uegnet til å lage materiale til atomvåpen, i motsetning til tradisjonelle atomkraftverk.

Ny interesse etter energikrise

Det har vært debatt om Norge skal utvikle atomreaktorer basert på thorium. Det hevdes mye for og i mot om thoriumreaktorer, og akkurat nå står det helt stille på det området. Løsningen for positiv bruk av thorium kan være å utvikle bilmotorer, for da blir det lite, praktisk og jordnært.

Ideer som lever og utvikles er et gode i seg selv. Et viktig moment er at vi egentlig ikke kan nok om materialers energitetthet. Vi er også redde for store installasjoner, så la oss begynne i det små med biler og vise at teknologien virker...

Thorium har store muligheter, men ingenting skjer. Kjenner du forklaringen? Er det noen som holder thorium tilbake, eller finnes det ikke?

Les også: