Test selv vannet du drikker og lev trygt

Test selv vannet du drikker og lev trygt

kategori: helse

Vannkultur viktig for helsa - lær deg mye om drikkevann

Begrepet rått vann er meningsløst. Alt vann inneholder stoffer hentet i vannets naturlige omgivelser, og kommunevann er tilsatt mange kjemikalier og gjennomgår rensing for å gjøre det helsemessig trygt for en befolkning. Mange av tilsetningene, for eksempel klorforbindelser, har effekter som man kan hevde svekker helsa. Dette er et vanskelig tema å få klarhet i. Her må man bare lære seg hva det dreier seg om, og hva man selv vil ha. Man skal ikke drikke mengder med vann, for matens fuktighet er som regel nok. Drikk litt når du er tørst.

Norsk vannkultur er ikke bevisst

Konkurranse om beste kommunale drikkevann gjør Narvik og Alta til vinnere: de har Norges beste kommunale drikkevann, sier de. Men det vannet er sterkt behandlet, blant annet med klor. Alt er korrekt i følge lover og forskrifter, men ikke drikk det eller annet kommunalt vann.

Naturlig vann vil alltid, enten det befinner seg i atmosfæren, på jordoverflaten eller under den, inneholde oppløste mineraler og gasser som et resultat av sin samhandling med atmosfæren, mineraler i fjell, kjemiske reaksjoner, organiske stoffer og levende organismer. Det er ingen enighet om hva sunt vann er og hva vannet skal inneholde, men de fleste regner destillert vann som uegnet som drikkevann, både på grunn av dårlig smak og på grunn av virkningen på helsa. Vi har lenger nede i artikkelen angitt noen gode verdier for vann.

Vann er lett magnetisk: Pumpe drives av fri energi med permanente magneter for å transportere vann.

Best med fuktig mat

Det er verdt å huske på at rå mat inneholder fra 55% til 92% rent vann H2O som kan tas opp på cellenivå i mellom 92-100%. Dehydrering er umulig for de som spiser mye rå mat, for eksempel i form av rått kjøtt og grønnsakjuice. Dette gir oftest nok væske, men når man trener kan det være bra med litt ekstra vann.

Les mer: Nanopartikler i miljøet kan gi nanopartikler i vannet vårt, og mulig farlig utvikling. Nanopartikler er oversett høyrisiko.

Vann er et flott, nesten magisk stoff

Vann kan nesten inneholde alt mulig for det er mange ting som er vannløselige og kan sveve i vann, og vann tar med seg alt dette på sin ferd, inklusive reaksjoner med kjemikalier det møter. Naturen er også et stort rensesystem som etterlater mange av disse stoffene underveis. "Naturlig vann" er funnet med spor - minimale mengder - av opptil 60 stoffer som mineraler, salter, metaller. Det kan også finnes alt mulig annet fra naturen og fra de som befinner seg i naturen i "naturlig vann".

nytt_norge_ Trondheim Kommune tester vannet grundig etter normene som gjelder.

Ikke drikk offisielt behandlet vann

Behandlet vann fra et vannverk kan inneholde minimale mengder av opptil 56 tilsatte kjemikalier, samt rester etter jord og planter, humus, bakterier, div. små dyr. Mange blir ubekvemme av vannet de får gjennom springen. I Oslo og Bergen blir folk syke jevnt og trutt, og i Bergen var det en stor sak for noen år siden med hundrevis av alvorlig syke og ett dødsfall. Flaskevann er neppe farlig, det kan være sunt, men det kan noen ganger være dårlig på smak. Oslo Kommune anbefaler koking av vannet deres hvis du får problemer. De kaller likevel vannet sitt sunt, selv om det er i beste fall ikke alltid sant. De fleste drikker vann fra springen uten refleksjon og uten sykdom. Men husk at norsk kommunalt vann alltid er tilsatt klor i små mengder, og det påvirker bakteriene i tarmfloraen din.

Les mer: Med mengder gode bakterier i tarmen blir du sunn og tenker klart. God tarmfunksjon bidrar til energi og god hjernefunksjon.

Rådet er er å teste alt vann du drikker selv så er du sikker - vanskelig i praksis, spesielt hvis man reiser rundt. Generelt skal man unngå kjemikalier, bakterier, jord-, dyr- og planterester hvis man ikke er sikker på hva disse er.

nytt_norge_ Drikk vann, mann, men vær sikker på hva du drikker.

Viktige faktorer for vann

Fra mange kilder ser det nå ut til å være enighet om at de viktigste faktorene å passe på for drikkevann er

Det er mange kilder for vann, og vi drikker nesten ingenting

Ferskvann kommer fra grunnen, overflatevann via bekker, elver, basseng og brønner av mange slag. Vann kan brukes til mat og drikke, vaske, spyle og vanne. Kravene til vann er svært store i forbindelse med helse og sikkerhet, og nå er flaskevann også kommet til med mange nye krav og ønsker. Vann er mat og derfor komplisert.

Det arbeides mye med vannet i Norge, og vannreservoarer, ledninger og håndtering av råvann er en av de store utgiftspostene på kommunale budsjetter. Vannforbruket er i snitt 199 liter pr. dag pr. person i følge Statistisk Sentralbyrå, andre sier 350 liter, og herav drikker vi omtrent 1-6 liter pr. dag. Det er mange som drikker 2-4 liter vann pr. dag av nøye kontrollert kvalitet fordi de mener det er godt for kroppens mekanismer. Andre mener det beste er å bruke mye fuktig mat og få vannet inn sammen med mat.

Vannforbrukets fordeling antas å være slik:

Svært lite brukes til drikke og mat, men det er viktig.

Arbeidet med vann styres av vannforskriften og EUs vanndirektiv.

Helsevann

Helsevann og vannets funksjon i forbindelse med din helse blir viktig framover. Vann er ikke bare enkelt vann, for det er mat også. Norsk vann inneholder for eksempel klor som de fleste drikker hele sitt liv. Dette er godkjent av myndighetene, og er gjort for å kontrollere smitte og annen spredning. Det er all grunn til å sjekke hva kommunene holder på med innen vannbehandling, for ofte er budsjettene stramme og driften av renseanleggene variabel eller forfulgt av uhell.

95% av et foster er vann, voksne mennesker 70-80%, gamle mennesker kanskje nede i 60-70%.

Det er ikke bra med tørr kropp. Spiss fuktig mat eller drikk vann, ikke tørk ut, hold vannprosenten i kroppen høy. Fuktig mat er bedre enn mye vann.

Vannets konduktivitet eller evne til å lede joner

Konduktivitet er evnen til å lede elektrisitet - joner - og dette måles i Siemens per meter. Konduktiviteten øker når innholdet av oppløste faste stoffer øker. Begrepet TDS Total Dissolved Solids eller samlede oppløste stoffer SOS måler i praksis mengden av joner i vannet. De mest aktuelle stoffene er kalsium, sodium, magnesium, sulfat, jern, fluor - det er testet opp til 60 oppløste stoffer i vann ut fra hvor det kommer fra.

Konduktivitetens betydning for vannet vi drikker er omstridt og det må man i praksis selv finne ut av. Det er sannsynlig at mengden oppløste stoffer i vann har stor betydning for ens helse og ikke minst vannets smak. Her er man i praksis overlatt til egne forsøk og studier. Studer mye og forsøk forsiktig er vår hovedregel. Vann er ekstremt interessant og viktig for naturen og helsa.

Vannets evne til å lede elektrisitet har med smak og helse via antioksidanter og cellers permeabilitet å gjøre.

Vannets kompleksitet

Vann er et kompleks stoff som inneholder hydrogen som kanskje er vår neste store energibærer, det har hukommelse og det kan ta opp i seg en mengde stoffer og organismer. Det har kanskje vært mest fokus på bakterier, smådyr og smakstoffer, men mange er opptatt av vannets pH, mineralinnhold og vitaliseringsgrad. Mange kjøper utstyr for å sikre seg at vannet de drikker er førsteklasses sett fra et helsesynspunkt.

Eksempel på utstyr til å lage godt matvann.

Test vannet ditt

Vanntester er i ferd med å blir populære i Norge, og det skyldes større bevissthet hos forbrukerne, bedre teknologi og tilgjengelighet. En vanntest kan måle mange parametre som vannets surhetsgrad, innhold av partikler og løse salter, fargede forbindelser, nitrat, kalsium og magnesium.

Mange vil også vite om det finnes tungmetaller, aluminium, strontium, molybden og andre stoffer av betydning. det er mange faktorer man kan måle, og et råd er å begynne forsiktig og lære etterhvert.

Du kan ta en vanntest for å sikre deg og din familie fra langvarig eksponering av helsefarlige stoffer. Det er ofte lave nivåer vi snakker om, og mange stoffer vil du bare finne ved målinger fordi de er usynlige eller uten smak og lukt. Det kan derfor ta lang tid før man blir syk. Det er først og fremst folk med egne brønner som bør gjøre dette

Ta en vanntest selv, det finnes mye fint utstyr.

Sjekk det kommunale vannet også hvis du har mistanke

En test fra et laboratorium koster penger, men kan være vel verdt bryderiet hvis du har mistanke om feil. Det har vært mange hendelser med vann i Norge, så følg med.

Mystisk vann

Det er nye ideer om vann også, og noen kaller det oppspinn, men andre tror fullt på det. Vann og hukommelse er to av disse.

Grander enhet installert vitaliserer vannet.

Jaques Benveniste (1935–2004) har påvist at vann både kan oppta og utsende elektromagnetiske vibrasjoner eller frekvenser. Vann kan ta et slags «avtrykk» eller kopi av et molekyl eller substans eller en bestemt frekvens det har vært i kontakt med, og huske denne informasjonen. Vann vibrerer med en egenfrekvens som kan programmeres, og kan derfor overføre informasjon i langt større grad enn vi har forstått.

Østerrikske Johann Grander oppfant i 1982 en spesiell magnetmotor. Han oppdaget at frekvensene motoren produserte på 100 kHz kunne overføres til vann og gjøre vannet levende — et «høyfrekvent» eller strukturert vann. Det fikk en ny molekylstruktur og dette vannet kunne kopiere sine egenskaper til vann i levende celler i kroppen og bli informasjonsvann.

Flere tyske forsøk har bekreftet disse mekanismene, men almenheten har ikke akseptert dem ennå.

Kommunalt vann er ikke sikkert.

Maridalsvannet i Oslo inneholder parasitter som går ut til byens innbyggere, Svartediket i Bergen det samme. Drikkevannsbasseng er store og vanskelige å holde rene, det er en krevende jobb og vannet er ikke helt trygt å drikke. De fleste kommunale vann lukter dessuten klor.

Fokus på drikkevann

Hardt rent vann med høy pH er sunt. I EU oppgir nå leverandørene pH på flaskevann, og mange tar også med mengden av tørrstoffer i vannet. Retningsgivende verdier for pH for drikkevann er over 7.4, og noen pHer er over 9. Noen mener tørrstoffet i godt drikkevann bør være over 300 mg pr. liter.

Alle må ha rikelig med vann ettersom kroppen består av ca. 75% vann. Du er derfor en levende sekk med vann. Hvis vi får for lite vann går det ut over helsen. Dette løser vi med å spise fuktig og rå mat som kjøtt og grønnsaker, og å drikke vann hvis man trenger mer. Avhengig av hvor stor du er, og hva du gjør, så få i deg omtrent 1.5 - 2.5 liter pr. dag. Hvis du spiser rå mat som inneholder 70 - 90 % vann vil du naturlig få mye vann tilført til kroppen. Det kan være nok å drikke nesten ingenting eller kanskje 1-1.5 liter for de som spiser mye fuktig mat. Fysisk aktivitet spiller stor rolle.

Husk også at vanns surhet eller pH spiller rolle. Dusjer eller vasker man seg med acidisk/surt vann blir huden glattere og mykere.

Det er nok vann til alle

Ferskvann prøves framstilt som et globalt mangelprodukt, men det er helt feil. Det er alvorlige mangler mange steder, men det er i alt vesentlig menneskets egen skyld. Det er strid om vann i verden. Det forekommer grotesk feilbruk, noen stjeler vann fra andre, uvær rammer noen ganger, men nok vann finnes i sirkulasjonssystemet og brukes ikke opp.

Dråper har ofte en fenomenal form - interessant og krevende for fotografer.

Det er vanskelig å lage en komplett og god artikkel om vann for emnet er meget omfattende. Vi kan alle sammen som vanlig for lite, så det er bare å begynne å sette seg inn i saken. Det er vist at vann og vanndamp påvirkes magnetisk, men det er lite informasjon om hvordan dette på virker naturen og kroppene våre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Norsk Vann hjemmeside for vannindustrien.

Vanntest: ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg.

Her kan man lese om strukturert vann - interessant.

Den internasjonale flaskevannorganisasjonen - se hva de sier men ikke stol på dem, sjekk alt selv.

Les også: