Terror provosert uro i alle land er den nye normalen

Terror provosert uro i alle land er den nye normalen

kategori: frihet

”Vi må krige overalt hele tiden”

Mediene forteller kontinuerlig om krig, for det er deres oppgave som totalstyrte medier. Vi skal ikke vite at fred finnes, vi skal tro at krig er normalen. Budskapet presses på oss, godt støttet av våre statlige myndigheter. Men tenningsmekanismen for denne småbomben kan selvsagt lett slås av og den kan lett legges bort. Da kan vi bevege oss mot den beste framtid: Freden. Vår stat og våre myndigheter vil ikke ha fred. De vil ha uro så de kan innføre mer kontroll og utvikle samfunnet dit de vil.

Sikkerhetsarbeid kaller medienes propaganda krigene

Om morgenen har det vært sedvane at USAs president får en oppdatering om sikkerhetsutviklingen i verden fra de 16 amerikanske etterretningsbyråene, og om skjulte programmer drevet av CIA i mange deler av verden. Summen av slike opplysninger fører store penger inn i det militær-industrielle kompleks ved å lage en "vi må krige overalt hele tiden" mentalitet. Vi ser også en ny type krig de kaller fjerde generasjonskrig, verdensdekkende nettverks oppreisninger eller total krig mot terror. Den norske stas myndigheter er helhjertet med på dette. Norsk våpenindustri er blant de store i verden. Det er helt tråd med den norske planen som er under realisering.

Mediene våre har med sin ensidige koordinerte propaganda innført og holder levende en frykt for at situasjonen skal bli stadig verre, at det er ute av kontroll. Det er urolige tider og mange føler angst. Dette er helt ideelt for staten myndigheter som fullt ut koordinerer mediene slik at planene kan bli virkelighet.

Lastebil brukt til å kjøre ned folk. Fylt med sprengstoff - ikke tenk på det for staten myndigheter har rutiner for slikt.

Fjerde generasjons krig er fryktutvikling satt i system av statens myndigheter

Begrepet "4GW fourth generation war" handler om fjerde generasjons krigføring som brukes mot oss for å skape uro og forvirring. Det er en form for krigføring hvor geografi er borte, linjene mellom sivile og stridende er slukt, økonomiske, politiske og militære mål blandes, våpnene som skal brukes i kampen er uklart, og det er vanskelig å identifisere hvem som er med i krigen eller uroen. Det er total forvirring for oss som sitter utenfor, og det er en perfekt situasjon for de som styrer.

Dette er en nøye utviklet form som skal svekke alle innbyggere og gjøre dem medgjørlige. En slik måte å drive krig på er en drøm for alle statlige myndigheter som vil skape uro i verden, få mer kontroll og styre oss alle slik de vil. Vi skal ta inn over oss at det er statlige myndigheter som organiserer og driver all denne aktiviteten.

Her sitter "soldater" med sine uniformer og datamaskiner: Krig???.

Les mer: Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder. Alle aktiviteter i samfunnet er koordinert av statens myndigheter for kontroll over alle.

Bak det hele finner vi fortsatt mengder med bombeflyaksjoner der man i årevis kjører bombefly inn over områder i mange land, og dette har de deltatt i herfra også. Vi skal ikke vite hva som egentlig foregår, for vi skal bare vite om uroen og at den kan komme til oss også en dag. Derfor må statens myndigheter bygge ut sin utøvelse av kontroll slik at de har full styring for alle tilfelle. Vi vet ingenting om virkeligheten, og bombing og tusenvis av droneangrep er holdt utenfor det vi skal vite om.

Les mer: Krigen mot verdens befolkning hardner til. Danske og norske soldater snart til krig og død i flere nye områder.

Resultatet totalt utenfor vår kunnskap, det finnes ikke direkte krigshandlinger, store og små terrorhandlinger og alt er bare produksjoner i media. Men overalt er det dyp uro og forvirring.

Vi glemmer aldri ham, men en dag får vi vite alt.

Hør hva de sier 4GW fjerde generasjonskrig er

Dette er presentert fordi det er tanker vi skal ha surrende i hodene våre - uten begrep om hva som egentlig foregår. Slå av mediene totalt og sannhetene kommer: Alt er konstruert propaganda for å skape uro, innføre mer kontroll og teknologi. Til slutt skal alt bli rolig i en totalkontrollert verden.

I 2015 har man talt opp at det var mindre aksjoner i 95 land. Dette er helt klart organisert av folk med statens myndigheters ressurser tilgjengelig.

Pengeinnsamler til terror sier de, men det er ikke sant.

4WG krigføring er en blanding av våpen, taktikk, kulturer, steder, ideologier og lederskap. Fienden er der ikke, og kan ikke taes, for alt er propaganda. Det er usannsynlig at de konstruerte angrepene vil stoppe snart, kanskje ikke i vår levetid, kanskje vil de alltid fortsette. Dette er bare gjort for å skape frykt, og det skjer i en kontrollert nesten minimalistisk form. Det skjer som små aksjoner nesten over hele verden, i 2015 ble det registrert terror i 95 land. De enste som var til stede under terroren var filmfotografene.

Alle hendelser er alltid satt i scene av ressurssterke myndighets organisasjoner

Vi må slutte å feil-identifisere konflikten som Islam kontra Vesten. Det blir sølt kunstig blod i Irak, Syria, Libya, Afghanistan, Tyrkia, og det er muslimer som slåss mot muslimer. Den overforenklede delingen av sidene i sunni mot shia, sekulær mot fundamentalistisk, og etniske grupperinger som kurder mot tyrker, og arabisk mot kurder er skapt av mediene for propagandaformål.

Hva vet de, hva er de med på, hva gjør de, vi kan ikke stole på dem.

Først skrem dem så berolige dem

Den nåværende taktikk for sikkerhetsstyrker som alltid er til stede etter terrorangrep ser ut til å være å sette opp et stort militær show med oppvisning av makt. Horder av tungt væpnet politi med pansrede kjøretøyer vises på alle steder der det finnes mye mennesker og i offentlige rom. De skal vise at situasjonen er farlig, men under kontroll, og at vi må har mer kontroll. Dette er nøye koordinert og ren propaganda.

Men propagandaen sier at tilfeldigheten i valg av mål, variasjonen av våpen som brukes, og angripernes tilsynelatende vilje til å dø for sin sak gjør disse angrepene umulig å forsvare seg mot.

Det blir mer propaganda uro i lang tid

Slike hendelser vil sannsynligvis være med oss i overskuelig fremtid, men vi vet ikke sikkert hvem som står bak, vi vet bare at konflikten åpenbart er laget av bevisste statlige myndigheter. Menneskeheten er den mest selvdestruktive arten på Jorda, og vi fortsetter å investere i stadig mer kreative måter å drepe våre medmennesker på og for å beskytte oss mot nye trusler.

Det er lite nasjonalstatene med alle sine etterretningstjenester og militær makt gjør for å stoppe 4GW fiender, for de fleste ganger er de med på spillet selv i en rolle vi ikke får kjennskap til. Alt de trenger er en mann med vilje til "å gi sitt liv" for noe vi egentlig ikke vet hva er. Historiene ruller fram, og alt er konstruerte produksjoner.

Vi vet ikke hva som egentlig foregår, terrorisme er totalt ulogisk.

Liten fysisk skade for det er ikke krig

Skaden terroristene gjør er vanligvis begrenset og åpenbart laget for å skremme. Det blir ikke kjempesvære aksjoner, og det er ikke sant at alt er mulig. Jihadister med atombomber, eller som blåser opp et bensinlager i nærheten av et befolkningssentrum, eller bomber et stort arrangement er ikke trolig. Det vil ta mer enn en galning som kjører en lastebil eller bruker en AK-47 til å sette i gang slike scenarier.

4GW vil fortsette å skape uro ved å holde angrepene på så lavt nivå at den fysiske skade er liten. Men uroen er skapt, den vil holdes ved like, og nye hendelser på 9/11 eller 22/7 nivå eller større er snart igjen en reell mulighet. De statlige myndigheter som styrer dette har planer klare, og nok ressurser til å gjennomføre dem.

Hensikten med dette er å gi et perspektiv på fjerde generasjons krig. Det perspektivet er nødvendig fordi hovedmediene våre sensasjonaliserer hvert angrep, selv om det bare involverer en enkelt knivstikking eller liten bilbombe. Ved å gjøre dette har de effektivt gjort oss alle til angsbitere. Terrorisme er en bekymring, men mesteparten innebærer propaganda produksjoner i et svært begrenset antall land. Hensikten er å utvikle planen om total kontroll.

Media skal skape frykt.

Mediadekningen er hinsides enhver fornuft, helt meningsløs, men intens og stadig gjentagende. Oppdraget deres er å skape frykt og uro. Alt de skriver får de tilsendt som email og oversetter med Google translate, klipper og limer det på plass.

Terrorstatistikk finnes

US State Department har laget statistikk over terror. De sier terrorist angrepene fant sted i 92 land i 2015, men områder der det skjedde noe alvorlig var sterkt konsentrert geografisk. Mer enn 55% av alle angrep fant sted i Irak, Afghanistan, Pakistan, India og Nigeria, og 74% av alle dødsfall på grunn av terrorangrepene fant sted i Irak, Afghanistan, Nigeria, Syria og Pakistan. Det er ingen grunn til å tro på dette.

Konsekvensen er et lukket samfunn

Hendelser som lastebilangrep i Nice og i Berlin får mye oppmerksomhet i media, men tallmessig er de små. Ha riktig perspektiv, fordi overdreven frykt i befolkningen gir mulighet for staten til å utvide sin myndighet og trampe på rettighetene til den enkelte i arbeidet med å øke sikkerheten til et nivå som det ikke er grunnlag for.

Pengene som brukes samlet i dette terror- og militær-spillet er enorme, betalt av skattebetalerne, og går opp i tusentall milliarder. I tillegg til pengene ser vi et tap av personlig frihet og etableringen av uutslettelige stalige myndighetsbyråkratier som vokser i kraft hver dag.

Lokal deltakelse hindres, hvorfor blander vi oss egentlig opp i hva de holder på med i Afghanistan.

De spiller et maktspill med oss

Denne statlige myndighetsterrorismen med så små tap er et velorganisert spill med mange aktører som har mange planer som vi ikke kjenner. Det er bare de virkelig ressurssterke som kan tenke ut og drive slik aktivitet. Det er lett å se hvem har ressursene - NATO som vi er med i har mer enn halvparten av alle militære ressurser i hele verden - men hvem som tenker ut planene og styrer det hele ovenifra vet vi ikke.

Det gjelder å se hva som skjer og søke verden som den virkelig er, være årvåken, men rolig og samlet, og huske på å ha et godt liv. La oss alle samle vettet vårt.

Vi trenger ikke 4GW, men første generasjon fred 1GP.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: