Telepati er mulig

Telepati er mulig

kategori: natur

Alle har hatt fantastiske telepatiske opplevelser - innrøm det

Vi har alle hatt opplevelser der kommunikasjon med andre synes å ha funnet sted. Det riktige er å jobbe videre med slike opplevelser, å finne forståelse og forbedring.

Psykisk og psykiatrisk forskning jobber nå med å komme til kjernen av telepati og konkretisere slike opplevelser. Telepati betyr fjernfølelse, og er vår mulighet til å utveksle følelser med andre, kanskje også tale. Det er vist at tanker kan sendes over lange avstander. Et eksempel er et vellykket dokumentert forsøk med tankeoverføring mellom India og Frankrike.

Synapser er overføring av signaler mellom hjerneceller, og de er basis for all hjerneaktivitet, som kontroll av bevegelse, minne, oppfattelse og følelse. Cellene er forbundet i et nettverk og hjernen produserer en synkronisert elektrisk bølge kalt en hjernebølge. Vi kan ta i mot hjernebølger fra andre.

Telepati er normalt og vi bruker det ofte

Telepati er virkelig, hjernen sender virkelig ut elektromagnetiske bølger som kan tas i mot av andre mennesker og dyr, og som kan måles. Dette er normalt, det foregår hele tiden, også når vi sover. Det er ikke et paranormalt fenomen, men en måte å kommunisere på mellom grupper av mennesker og dyr i felles sosiale grupper, og et fast biologisk aspekt av mennesker og dyr.

Facebook har en gruppe som arbeider med telepati.

Facebook vil hjelpe oss til å kunne lese hva vi tenker på, de utvikler teknologi for å lese hjernebølger så brukere kan sende tanker til hverandre. Eller?

Mange eksperimentere har sett positive resultater i i tester med telepati, og fått fram tall om gjentakelser som beviser "vitenskapelig" det som skjer. Kanskje helt nye måleparametre kan løse gåtene om teknikken eller kjemien i telepati og bringe oss videre. Vi skjønner ennå ikke helt de konkrete mekanismene, men flere tester vil gi resultater.

Undersøkelsene må legges bredt opp for silotenking er begrensende

Psykisk forskning handler om både telepati, bevissthet, underbevisshet og følelser og hva som egentlig skjuler seg bak kunnskapen om det fysiske. Det har til uminnelige tider vært spekulert i om vi kan kommunisere med hverandre via tankeoverføring eller kommunikasjon av følelser.

Mennesker har felt rundt seg - energi, tanker, følelser

Vi deler hjernefunksjonen med andres hjerner

"Hjernefunksjonen sitter ikke bare i vårt eget hode for vi kan kommunisere med andres hjerner". Dette hevder Rupert Sheldrake og ble først møtt med total mistillit. Hans forskning på telepati hos dyr som er oppsummert i boken "Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home" førte ham til å se telepati som noe helt normalt og ikke paranormalt. De samme prinsippene gjelder for menneskelig telepati som for eksempel telepati mellom mor og barn, telefontelepati eller at noen du nettopp har tenkt på ringer deg eller email telepati. Han har laget flere automatiske telepatitester og noen av disse kan du prøve via hans website - se linkene.

De arbeider med å finne ut hvordan de får fatt i andres hjernebølger og tanker via såkalte grensesnitt.

Ånd eller immaterielle krefter - eller hva vi skal kalle det - finnes

Dagens vitenskap er helt materialistisk, har bare med ting å gjøre. Alt skal måles med de fysiske konstantene vi kjenner: størrelse, temperatur, puls og mer. Vitenskapen tar ikke inn over seg at det finnes immaterielle eller åndelige krefter. Men et nytt felt av vitenskapen er nå under utvikling tross motstand, og resultatene kan bli spennende. Her er det bare å henge seg på og skaffe seg sin egen informasjon om det som skjer. Google eller Bing telepati eller telepathy og man vil finne mye interessant.

De etablerte undersøkerne kommer sjelden med noe nytt - se hva du kan finne ut selv. Tvilere skal ikke kunne stoppe utviklingen av ny kunnskap. Vi vet ikke alt, og da er løsningen å jobbe videre. Hjernebølger finnes, de går fra mennesker, dyr, kanskje planter, og kan tas i mot. De kan bli til nytte, så følg med.

Linker

Rupert Sheldrake: Finn ut at telepati virker.

Brain-To-Brain Interfaces: The Science Of Telepathy.

Telepati finnes: Noetisk vitenskap.

Ikke sikkert telepati er i konflikt med "vitenskapen".

Les også: