Teknologisk skrekkfantasi tar av en drone kommer på døra di

Teknologisk skrekkfantasi tar av en drone kommer på døra di

kategori: teknologi

Lufta kan bli full av droner for lek, militære, politi, næringsliv

Singapore firmaet Infinium Robotics har sendt på markedet droner som leverer mat og drikke til kundenes bord på restauranter. Flere restauranter, også i Europa, har tatt dem i bruk. Den robotstyrte dronen kommer med mat og drikke fra kjøkkenet, henger i lufta ved siden av bordet så man kan ta sakene sine, og flyr så tilbake til kjøkkenet etter mer. Snart kan vi velge servering med kelner eller drone.

I juni 2020 er Amazons Prime Air klar til å levere pakker under 2.5 kilo innen 30 minutter eller mindre med elektriske droner som kan fly opp til 25 kilometer. Men de har mange praktiske problemer internt og eksternt - vi får se hva det blir til.

Prime Air drone - på vei til deg?.

Luft farts administrasjonen i USA har godkjent kommersielle droner

Per 30.8.2016 gjelder følgende for akseptabel kommersielle bruk av droner eller små ubemannede luft fartøyer i USA:

Her blir det penger å tjene når lufta oversvømmes av droner. Antatte inntekter på omtrent USD 700 milliarder og over 100.000 nye jobber det neste tiåret.

Les mer: Frihetslandet Norge lærer betjene militære snikmord-droner mot fremmede land. Nå er de første militære dronene innkjøpt av oss.

Dronesvermer i nabolaget ditt er idioti satt i system. Teknologi som dette er en sann plage og totalt unødvendig.

Les mer: Dronene kommer snart hjem til deg.

Det har vært et krav om at kommersielle droner skal operere med visuell kontakt fra operatør, men de siste meldingene fra USA - her omkring klarer vi knapt å ha en mening om dette - går ut på at man kanskje vil forlate dette kravet. Da kan horder av droner med mat fra restauranter og pakker fra nettbutikker styres fra hvorsomhelst. Bakgrunnen for at kravet om visuelt oppsyn droppes er alle de kommersielle mulighetene som åpner seg innen småtransport, visuelle inspeksjoner, redningsarbeid, politietterforskning, sprøyting i landbruket og mye mer.

Alle vil ha droner, og også her i landet er droner på vei inn i nye bruksområder, og det ruller fram uten stopp.

Teknologirådet anbefaler droner for å effektivisere overvåking og innsats for politiet, men det vokser på seg. Det blir lett å sitte på baken og se på dronebilder heller enn å gripe inn.

I Norge er det kjent at flere politidistrikter vil ha droner til overvåking. Et politihelikopter koster opp mot hundre millioner, mens droner kan man få for 10 - 100 tusen kroner. Det sier seg selv hva valget da blir.

En privat drone filmet brannen i Lærdal og kom i veien for redningsarbeidet.

Amazon en av mange som driver fram droner

Den multinasjonale giganten Amazon utvider stadig, men mange kaller det de nå gjør rart. Men det går fort hos dem, og dette blir presset fram, så følg med.

Amazon har introdusert Prime Air, foreløping på testbasis, for å kunne bruke droner til å levere varene som bestilles. 86% av varene veier under 2,5 kg. De understreker at dette bare er i testfase ennå, og at det kun er lokal trafikk det er snakk om med drone operatøren innen visuell distanse av adressen der dronen skal levere det som er bestilt.

Amazon skal bruke droner til alle leveranser snart.

Amazon depotet er maksimalt 15 km unna, dronen er miljøvennlig med elektriske motorer og batteridrevet. Potensialet er enormt med Amazons 225 millioner kunder over hele verden. Du kan om kort tid ikke gå ut uten å se en Amazon drone.

Amazon har laget forslag for myndighetene til framtidige kjøreregler

Enkle konsument/privatdroner holder seg i en lav hastighets sone under 200 fot, det er en høy hastighets transitt sone fra 70-130 meter for avanserte droner og en ikke-fly sone mellom 130-160 meter for å få en buffersone med bemannede fly. Systemet tillater også en person å holde på med mange automatiserte droner utenfor sitt sikt-område, men forbyr drone-trafikk rundt flyplasser.

Google arbeider med det samme, og tester for tiden utstyr.

Dronesvermer blir større og større

Dette er sært

Alle som ser dette kaller det et sært påfunn, men leveranser fra luften med droner er ikke lenger science fiction. Luftfarts-myndighetene i USA har fått søknad om å teste et stort antall droner utendørs, og ser nå på sakene.

Forbud overalt

Det er i de fleste land et forbud mot kommersiell bruk av droner, men Amazon søker nå om å få fly kun over sin egen eiendom i Seattle. Amazon har forsikret om at dette kan gjøres på en sikker måte. Små batteridrevne droner vil ikke fly høyere enn 130 meter over bakken, hele tiden være synlig fra operatøren, og ha en krasj-bryter hvis noe går galt. Kollisjoner og farlige situasjoner er utelukket, hevder de.

Utviklerne sier at disse luftfartøyene vil ha en hastighet på omtrent 80 km i timen og ha en nyttelast på 2.5 kg. Målet er å kunne levere pakker til kundene innen 30 minutter fra de er kjøpt.

Privatlivets fred og gleder er mer usikre enn noen gang. Ha luftpistolen klar og skyt dem ned.

Lobbying

Amazon har sluttet seg til en lobbying gruppe for selskaper interessert i kommersiell utnyttelse av droner. De vil at luftfartsmyndighetene skal få fart på godkjenningen av små droner. De er redd for at andre land vil gjøre dette først, og USA havner i en teknologisk baklekse.

Bøndene i USA arbeider nå med å bruke lavt-flygende droner til sprøyting av kjemikalier over jordene sine. Disse dronene blir ventelig ganske store, da nyttelasten kan være flere hundre kilo.

Det er stort press i markedet for å få bruke sivile droner til mange formål som tekniske inspeksjoner, vaktrunder, fotografering, presisjonsjordbruk, filmopptak, overvåking.

Ekspertene er positive

De ser store muligheter innen søk- og redningsarbeid, med direkte overført video med varmesøkende kamera. Politiet kan bruke droner ved skogbranner, ras og skarpe oppdrag uten å sette egne mannskaper i fare.

Drone brukt i redningsarbeid er mulig, her i forbindelse med brann for å holde oversikt.

Darpa er i gang med dronesvermer

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i USA er i full gang med utvikling av væpnede droner og dronesystemer.

Teknologi kan bli en forbannelse

I Oslo er politiet stadig ute med sitt helikopter som henger over byen i timesvis til stor egrelse og ingen nytte. Når de får droner skal de øve mer, og opptrappingen er i gang.

Det teknologiske samfunn kan ikke få utvikle seg uten motforestillinger. Privatlivets fred er hellig, et samfunn som vårt skal være slik at man ikke lager unødig bråk for hverandre. Pizza og bleier levert med drone er teknologisk idioti, og politi som leker seg med maskiner gjør ikke jobben sin.

Darpa slipper ut svermer av droner og samler dem opp igjen når de har sluppet bombene sine

Droner ukritisk brukt er galskap: Terminator 2 er her, intet forsvar mulig mot skjulte angrep, ikke varsel om noe, ingen krigserklæring eller informasjon for de bare kommer og zapper deg, intelligente bomber som kan treffe deg og alt annet ut fra et bilde de har lagret, droner og roboter i luftkrig. det meldes allerede om stadige "feil" i bruken av droner.

Vi har et etisk problem, men hvis en part skal stå igjen enerådende tilslutt er overlegen teknikk måten å knuse de andre på.

Alminnelig kommersielt privat bruk eller som leketøy er uakseptabelt, så ta ned de du ikke liker eller som forstyrrer deg.

Ekkel og slapp tenking om droner

Vi ser nå et diarépreget ønske om ukritisk aksept av droner til alt mulig - det ligner full sprut rett på. Det er penger å tjene, og da gjør vi det uten tanke for konsekvensene. Teknologi kan lett bli en forbannelse, og her blir det snart overfylt og plagsomt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: