Teknologi undergraver våre relasjoner kreativitet produktivitet

Teknologi undergraver våre relasjoner kreativitet produktivitet

kategori: teknologi

Å ta tilbake ansikt-til-ansikt samtaler kan hjelpe oss

Vi lever nå i et teknologisk univers der vi alltid kommuniserer via teknologi. Det gjør verden umenneskelig og skadelig.

De gode samtalene er fjernet og byttet ut med tilkobling til nettet. Vi er forledet til å tro at teknologi alltid lar oss høres, at vi kan flytte vår oppmerksomhet hvor som helst vi ønsker det ved hjelp av teknologi og at vi med hjelp av teknologi aldri trenger å være alene.

Teknologi har en stor og problematisk konsekvens

Hjemme, på jobb, i politikken, i kjærlighet og overalt ellers bruker vi teknologi til å komme rundt og unngå personlige samtaler. Vi er alltid fristet av mulighetene til å bruke en effektiv tekst-melding eller en rask e-post. Der trenger vi ikke å se mennesket, lytte til dem, vite noe om dem, bry oss eller avsløre oss selv.

Les mer: Tingenes internett The internet of things IOT skrekkfylt teknologisk framtid, og du øyner skrekkframtida allerede.

nytt_norge_samtale Nye medarbeidere vokst opp med teknologi glemmer samtalen fullstendig.

Vi utvikler stadig bruken av tilkobling via teknologi

Ved middagsbordet konkurrerer alle med hverandres telefoner om oppmerksomhet. Vi lærer strategier for å holde samtaler i gang når bare noen få av oss ser opp fra sine telefoner. På jobb trekke vi oss tilbake til skjermene våre selv om det er samtalene ved kaffemaskinen, vannkjøleren og de gode personlige møtene som er sentrale. Samtalene her øker produktiviteten og gir oss impulser for å fortsette å arbeide. Når vi er online vil vi bare ha meningsytringer som er enige med oss, og vi skyr å dele vanskelige emner og saklighet. Dermed fjerner vi oss fra de virkelige konflikter og de gode løsninger av felles anliggender.

Gode samtaler begynner med tilstrekkelige doser av ensomhet og selvrefleksjon

Disse er truet nå, fordi vi er alltid tilkoblet, og vi ser ensomhet som et problem. Vi er blitt redde for å være alene, vi er alltid online og vi er avhengige av andre menneskers teknologiske input for å gi oss en følelse av oss selv. Vår evne til empati og mellommenneskelige forhold lider.

Les mer: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid.

Vi ser effektene og kostnadene ved flukten fra de personlige samtalene overalt. Samtale er den sosiale hjørnesteinen for all virksomhet. I den private sfære bygger det empati, vennskap, kjærlighet, læring og produktivitet.

nytt_norge_ Samtalens kunst er god å ha, og læres best tidlig.

Men vi er motstandsdyktige, og vil finne botemidler for de manglende samtalene. Vi er utvilsomt kommet til en bedre forståelse av hvor vår teknologi kan og ikke kan ta oss. Tiden er inne til å ta tilbake samtalen, som er den mest menneskelig ting vi gjør.

Nytten og behovet for kvalitet i person-til-person samtaler er tidløs

Vår mest grunnleggende teknologi er å snakke og høre. Det gir svaret på våre moderne teknologiske utfordringer. Vi har alt vi trenger for å starte å snakke sammen igjen, vi har hverandre og våre sanser.

nytt_norge_ Samtalens kunst som holdes ved like er til beste for alle.

Tenk på Facebook hvor det er lett å engasjere seg, og lett å trekke seg. Å utvikle teknologi lover mer nærhet, men mye av vårt moderne teknologiske liv gjør oss mindre koblet opp mot andre mennesker, og mer knyttet til upersonlige bilder og simuleringer av dem.

Kraften i våre nye teknologiske verktøy og leker har dramatisk endret våre sosiale liv. Vi trenger en gjennomgang av hva vi er ute etter i livene våre, og hva vi ofrer i en verden av elektroniske maskiner og plattformer for sosiale nettverk. Dagens selverklærte profeter for utvidet bruk av teknologi og firmaer som selger teknologiske produkter og tjenester lokker oss inn i den teknologiske fremtiden hvor det upersonlige lett kan bli dominerende.

nytt_norge_ Person til person er det beste i det lange løp. Se hverandre i øynene og få reaksjoner.

Menneskelig dominans over teknologi

Den neste generasjon mennesker vil søke etter og finne balansen mellom teknologisk isolasjon og fornyet menneskelig kontakt og tilknytting. Vi skal bruke våre teknologiske dippedutter med fornuft, for stadig og evig er menneskelige relasjoner det viktige. Det gir bedre liv, mer kreativitet og større produktivitet.

Les også: