Å vaksinere deg er risikofylt farlig og kan gjøre deg syk for livet

Å vaksinere deg er risikofylt farlig og kan gjøre deg syk for livet

kategori: helse

Vaksinasjon trengs ikke, teorien holder ikke

I 2009 og 2011 ble det erklært pandemi i vårt land: Forbered dere på influensapandemi fra fugleinfluensaviruset, sa statens propaganda-apparat gjennom massemedia. Det blir store antall som blir syke. Som vi nå vet var det en stor skremselsaksjon uten basis i virkeligheten. De løy for oss og skapte panikk i befolkningen.

Les mer: Korona covid-19 falsk pandemi for kontroll - vaksiner og virus brukes til å skremme oss.

Vi må være åpen for at virus rett og slett ikke finnes og at hele teorien er feil. De sier virus er submikroskopiske partikler, men ingen har noen gang sett dem. Når vi søker på nettet etter virus finner man bare masse datagrafikk. Ingen kan vise oss et ekte virus. Kan noen vise fram et bilde av HIV-viruset for eksempel?

Vi kan ikke tro på at virusvaksiner finnes og virker før vi har sett et virus. Man kan vanskelig lage et virkestoff mot et virus man ikke kan se, og alt man har å vise til er såkalte "antistoffer". Hele historien om virus og vaksiner er ikke troverdig, og årsaken til at vi blir syke kan være noe helt annet enn det de sier. Hva er det som foregår?

Les mer: Si nei til HPV-vaksine.

Verdens vaksineprogrammer er aggressive

Vaksiner er en pengemaskin verdt NOK 600 milliarder. Sannheten er at ingen trenger å vaksineres for det hjelper ikke. I dagens samfunn er sykdom ikke lenger et en-årsaks fenomen som vi kan ta en vaksine for. Sykdom inngår i komplekse sammenhenger der mange negative effekter samler seg: Bruk av kjemikalier i mengder, urent miljø, vaksiner, overdreven medisinbruk, stråling, stress, plantevernmidler i mat og elendig industriell prosessert mat. Vi trenger kartlegging av risiko for sykdom, forebygging, behandling og store endringer for å komme videre. Vaksiner gjør dette verre, og bør bli historie.

Vaksine mot tuberkulose er borte fordi sykdommen er borte. De få som blir syke får behandling. I dag vaksinerer vi oss mot sykdommer som blir funnet opp i media, mange av dem fins det ingen bevis for at eksisterer.

En av mange påviste bivirkninger av å ta vaksiner: Symmetriske ansikter blir skjeve etter nerveskader forårsaket av vaksine.

Manglende virkning av kjemiske medisiner

Det påstås også at vi ser en økning i manglende respons på medisiner. Antibiotikaresistens er den mest framtredende fordi medisinen brukes alt for hyppig, og maten inneholder antibiotika fra kjøttet til dyrene/fiskene vi spiser. Med resistens mangler vi midler til behandling av infeksjoner i dagens kjemibaserte medisinske system. Det kan bli problemer med å gjennomføre alle vanlige operasjoner, og vi kan komme til å se slutten på kjemisk medisin fortere enn vi aner.

Når det er sagt, antibiotikaresistens nevnes ofte i media, og er noe som brukes for å få oss til å tro at vaksiner er mer nødvendig enn før. Hva er løsningen hvis antibiotika ikke hjelper? Som vanlig får vi ikke noe bevis for det vi blir fortalt, og som alltid er det bare medisin som er kuren. Det snakkes ikke om kosthold og livsstil som medisin i det hele tatt.

Les mer: Media lurer deg og har alltid en agenda

Kjemiske medisiner som penicillin blir fremhevet som det beste som noensinne har skjedd innen medisin, selv om det kan gjøre mer skade enn godt. Penicillin dreper også de gode bakteriene som kroppen trenger. Mange får nedsatt helse i månedsvis etter en antibiotikabehandling fordi det gjør kroppen forsvarsløs fra opportunistiske mikrober. De fleste som blir syke trenger ikke medisin hvis de har et godt immunforsvar. Man blir ikke syk hvis man lever sunt. Kombinasjonen av usunn mat og stress gjør oss åpen for angrep, og det blir lettere å selge ideen om at vaksiner er noe du trenger.

Vaksinasjon er basert på bevisst utvikling av frykt

Når det gjelder vaksiner er vi under press av medisinkorporasjoner og helsemyndigheter. De har skapt en fryktkultur for å sikre at vi og våre barn tar alle vaksiner. Vaksineringen begynner ved 6 ukers alder, og fram til man er 15-16 år. De som går i mot kalles dumme, selviske, ansvarsløse og respektløse. De sier at å nekte vil føre hele landet og verden ut I en katastrofe. De sier at ingen har rett til å gjøre livet for andre farlig ved ikke å ta vaksiner. Dette er vill og hensynsløs propaganda. Sannheten er at vaksiner, slik som nesten all kjemisk medisin, skader mer enn de hjelper.

Vi stiller grunnleggende spørsmål ved den vaksinepraksis som følges i dag, og mener vi skal slutte med vaksiner. Det har aldri vært bevist at vaksiner virker, og forbedringene i sykdomsbildet henger sammen med bedre hygiene og mer kunnskap. Det finnes vaksiner mot mer enn 25 virus- eller bakteriesykdommer til bruk på mennesker. Med det komplekse helsebildet vi ser er en-årsaks sammenhengen som vaksiner bygger på ubrukelig.

Plutselig sovner de vaksinerte med narkolepsi, vaksine er akseptert som sannsynlig årsak.

Ser vi isolert på vaksiner er de negative virkningene overveldende

Alle som får vaksine skades. Man få høre at det er midlertidig, at de negative reaksjonene går over. Men slik er det ikke: talevansker, ADD og ADHD, hyperaktivitet og lærevansker blir sett på som normale etter vaksine. Tilstander som allergi, astma, og fordøyelsesproblemer er “den nye normalen”.

Det er ingen uenighet om at vaksiner fører til store antall skader. Vaksineskader er kommet i folks oppmerksomhet i alle land fordi de er en realitet. Vi har bare sett begynnelsen. Vaksineskader kan i Norge meldes til Norsk Pasientskadeerstatning NPE, og erstatningsordninger for helseskader finansiert av skattebetalerne finnes i mange land. I Norge utbetales skadeerstatning etter skader forårsaket av Influensavaksinen Pandemrix, MMR-vaksine og meningokokk vaksine.

Skader og dødsfall som følge av feilmedisinering og bivirkninger av medisiner er i dag et kjempeproblem i helsevesenet. Ved mistanke om alvorlige bivirkninger av medisiner/vaksiner meldes dette til Folkehelseinstituttet som samarbeider med Statens Legemiddelverk om overvåkningen av medisin- og vaksinebivirkninger.

Industrien hevder at negative reaksjoner på vaksine er tilfeldige, for den påståtte hendelsen er aldri relatert til vaksinen. Men reaksjoner finnes, og for tusener av barn går ikke reaksjonen over noen gang. De vokser ikke fra skaden vaksinen har gitt dem.

Vaksiner kan lages av egg, men også andre metoder finnes for å lage virkestoffer. Eggintoleranse forekommer.

Helseskader inklusive vaksineskader er kumulative

En mild reaksjon som kommer ved første gangs vaksinasjon eller kombinert med kjemikalier fra mat kan synes ubetydelig, men den kan føre til at den neste reaksjonen er voldsom og kanskje livstruende. Resultatet er at flere og flere vaksiner tas helt til man når et vendepunkt i helsetilstanden. Sammen med andre faktorer som gir sykdom kan resultatet av vaksinen bli elendighet.

Negative effekter av vaksiner kan ødelegge immunsystemet, lage hjerneskade, gi lammelser og mange kroniske sykdommer. De vaksinerte er mennesker i alle aldre som har et spektrum av kroniske lidelser og tilstander. Vi kan nevne lærevansker, forsinket utvikling, autisme, anfall, redusert mental tilstand, diabetes, astma, revmatisme, multipell sklerose og flere tilstander forbundet med nervesystemet. Vaksinereaksjonene er mye mer omfattende enn du tror.

Vaksiner er satt sammen av drepte eller reduserte virus/bakterier og kjemikalier

Denne kjemiske suppa sier de kan immunisere mot den ene sykdommen den aktuelle vaksine dekker. Kombinasjoner av vaksiner finnes med eksempelvis 6 vaksiner i samme stikket.

De kjemikalier som finnes i vaksiner skal man ikke ta inn i kroppen. En adjuvant er et stoff som skal fremme opptaket av virkestoffet i kroppen og styrke immunresponsen. Aluminiumsforbindelser brukes som adjuvant, og er skadelig for kroppen på mange måter. Aluminium er en årsak til demens og Parkinson.

Konserveringsmidler og emulgatorer er andre stoffer som brukes. Antibiotika, formaldehyd, sukker, amino syrer, proteiner, gelatin, konserveringsmidler, serum fra dyrefoster og menneskeblod er med, og egg brukes til å dyrke fram bakteriene i vaksinen. Thimerosal brukes som konserveringsmiddel og inneholder kvikksølv, og er anklaget for å være årsaken til den økende autismen i verden

Amish i USA vaksinerer seg ikke og har ingen autisme.

Det framstilles nå vaksiner ved rekombinant DNA-teknikk (bioteknologi, genteknologi) for å få antigener med bedre immuniserende evne og uten de skadelige komponentene fra mikrobene i vaksineproduktene. Dette er en innrømmelse av at dagens produksjon er risikofylt og spekulativ.

Det er ingen grunn til å bruke vaksiner

Vaksiner bygger på en utgått gammel historie, de inneholder bakterier eller virus og mengder med kjemikalier. Alt dette sprøytes inn i kroppen din gjentatte ganger fra du er bitteliten, og de vil at du senere skal fornye vaksinen jevnlig. De fleste gjør jo slett ikke det, for vaksiner trengs ikke.

Ser man vaksiner i sammenheng med en massiv bruk av kjemikalier i hele samfunnet, sterkt overdreven medisinbruk, stråling, stress og elendig mat, så er den samlede effekten helt klart skadelig og kanskje drepende. Vi blir ikke friske av alt dette, men gradvis mer syke.

Et aspekt vi ikke skal glemme er at når alle mennesker i verden vaksineres systematisk er veien åpen for gradvis depopulasjon. De kan ha hva som helst i vaksinene uten at vi vet det, vi merker det ikke, og de bare lager en gradvis reduksjon i befolkningen over hele kloden.

I noen land finnes store grupper som aldri er vaksinert. De har ingen problemer av den typen som de vaksinerte har. La oss slutte oss til dem.

Virus er små smittende submikroskopiske partikler. Ingen har tatt bilde av virus. Illustrasjoner av virus lages i mengder med Photoshop og brukes til å skremme oss.

Helsearbeid er mer komplisert enn vaksiner

Vi kommer ikke videre før vi tar inn over oss at helse er en mange-faktor sak: En rekke forhold virker inn i dagens samfunn og skaper uhelse. Vaksiner bidrar ikke positivt i dette komplekse sykdomsbildet. Til å supplere og muligens erstatte den kjemiske medisinen med alle dens bivirkninger har vi sunne levemåter, mat og naturlige stoffer med varierte antibiotiske, antiseptiske og antimikrobielle egenskaper. Disse stoffene har få skadelige bivirkninger og resistens forekommer sjelden.

Tvangsvaksine er terror og må stoppes

Det har vært fremmet forslag om tvangsvaksinering av hele befolkningen, og våre politikere er positivt innstilte. Dette viser mangel på innsikt, null moderne tenking, uvitenhet, ettergivenhet for propaganda og sløvhet satt i system. Det er totalt uakseptabelt og ekte terror mot befolkningen. Skal vi vaksineres ihjel?

Skrekkpropaganden fra medisinindustrien går videre med støtte fra helsebyråkratene: Fugleinfluensa som ikke finnes, plante og dyrevirus i milliontall som de sier kan ramme oss og virus som muterer gener. Nå skal det vaksineres mot fire varianter dengue-feber i tillegg til alt det andre vi allerede vaksinerer oss for, og vi blir bare sykere.

De kjemiske medisiners svakheter og utilstrekkelighet er avslørt igjen. Medisinindustriens dominans og helsebyråkratiets underdanighet har ført oss inn i en helsemessig katastrofe. Gjør det motsatte av hva staten sier hvis du vil være frisk, ikke ta vaksiner.

Linker

Les også: