Ta tilbake friheten din og få det gøy

Ta tilbake friheten din og få det gøy

kategori: frihet

Livet ditt er delt i to: en fin frivillig del du elsker og en tvungen del som stresser deg

De supernasjonale overtoner i området vi bor er et middel for å holde deg på plass i myndighetenes harde grep. De har laget et system der prioriteringene helt ut følger myndighetenes behov. De har sugerør inn i pengepungen din, og de forsyner seg mer og mer. Det egentlige gode frie livet er blitt en bi-ting, noe man gjør i ferien og i helgen etter at man har fått hvilt seg.

Den frivillige delen er private ting du kan gjøre selv, som bestemme bolig, ekteskap, anskaffelser, aktiviteter av mange slag, og der alt går slik du vil, og denne måten å gjøre ting på elsker vi. Det gjør oss glade.

Les mer: Ta kontroll over egen tid og gjøremål. Skillet mellom jobb, fritid og privat tid er kunstig og ødeleggende tenking.

Den tvungne delen er stor, og der bestemmer myndigheten som sitter over deg det du skal gjøre. Du er nødt til å arbeide, de tar fra deg pengene du tjener, bestemmer alt, og politikere og byråkrater lager regler og tvinger deg til å følge dem. Maktmisbruk er vanlig og det kan foregå ting i det skjulte. Du er holdt utenfor alt som bestemmes, og du er en slave. Hvis du ikke liker det, så spiller det ingen rolle for du har ikke noe valg. Du kan flytte bort.

Les mer: Politikk på alle områder er tvangsmekanisme og veien til anonym ufrihet.

Luftig bryllup: Å få ring på er en fin hendelse og selve seremonien kan også være fenomenal.

Vi er lurt til å tro at det blir kaos

Du er satt på sidelinjen og er bare råstoffet de spiller seg med når de former samfunnet ut fra sine ideer. Du kan stemme om noen år, og kanskje vil noen høre på deg da, og kanskje de gjør noe du liker.

Alt er basert på antakelsen om at vi ikke kan greie oss uten politikere, regler, byråkrater og det er underbygget av frykt, for dersom vi ikke har alt dette vil samfunnet styrtes ut i kaos. Men det finnes ikke et fnugg av bevis for at det vil skje.

Vi har fått et samfunn bygget på merkelige forutsetninger som er helt feil.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Alle kan delta

Det kan helt klart bygges opp samfunn som er basert på individuell frivillighet, aksept, samtykke, frivillig aksept for alle i alle spørsmål, og at det er i orden at man ikke deltar når man ikke vil. I et slikt samfunn blir alle spurt om sin mening, alle kan delta eller ikke, og vi har det slik på noen private områder i dag. Vi har frihet i dagliglivet til valg av arbeid, stifting av familie, private finansielle beslutninger, men på viktige områder er vi tvunget av myndighetens beslutninger. De kaller det det demokratiske flertallet.

Hvis myndigheten fortalte deg hvordan du skal tjene penger, hvor du skal bo, og hvem du skal gifte deg med ville du klart si nei. Hva ville skje hvis myndigheten skulle overta produksjonen av all mat, og gi deg beskjed om hva du skal spise og stiller makt bak kravet? Tør du la være å gjøre som de sier? Vi er allerede på vei dit - all mat må godkjennes av myndighetene før du spiser den.

Spis dette for vi har gjort handelsavtaler om at slik mat skal vi spise.

Vi tvinges til lydighet

Det finnes en myndighet som styrer oss gjennom innkreving av skatter, regler som begrenser alt vi gjør og bruk av maktmidler for å sikre gjennomføring. Myndigheten har allerede makt på en rekke områder, innflytelsen på disse områder skjerpes stadig og det gjøres jevnlig utvidelser av myndighetsområdet. Vi får mindre og mindre eget spillerom. Et slikt samfunn mister tillit og er ikke bærekraftig. Uroen vokser i takt med myndighetsutøvelsen.

Frivillighet er naturlig, men vi lar myndigheten styre

Vi er delte i synet på frivillighet og samarbeid for vi elsker frivillighet og samarbeid der det er etablert, men vi frykter det på mange andre områder og har latt myndigheten holde styringen der selv om det klart går ut over vår egen frihet.

Myndigheter styrer i dag samfunnet vårt etter strenge regler innen velferd, skole, kommunale boliger, veier, offentlig transport, politi, militærvesen, sykehus, vann og avløp, elektrisitet, fengselsvesen, kultur og mye mer. Det finansieres ved at opp til 70% av pengene våre dras inn, reglene håndheves bestemt og uten nåde, og alternativer er vanskelige å få til. Det hele er et diktatur som vi finner oss i, og mange opplever at dette er et hardt diktatur.

Flyving forbindes med frihet - seil avgårde som du vil i fri flukt, men innen rammer gitt av myndighetene.

Kriminaliteten i samfunnet forsvinner ikke selv med denne harde styringen, og voldtekt, mord, tyverier og ran er helt vanlige. De materielle forskjellene mellom menneskene her øker stadig. Det finnes i dette myndighetsstyrte samfunnet en underverden der kriminalitet er vanlig, og det viser at sterke regler håndhevet av en myndighet ikke gjør livet bra for alle og fjerner kriminalitet.

Frihet gjør oss lykkelige og energiske

Vi er svært fornøyd med friheten vi har på noen områder, men vi er presset av en bevisst plantet frykt om kaos som hindrer oss å gå videre og bli helt frie. I dag vingler vi fra det ene til det andre og er forvirrete. Sann frihet får vi ikke før alle kan gjøre som de vil i alle spørsmål, og og vi kan selvsagt utvide antallet områder der vårt liv er basert på frivillighet til å omfatte alt vi gjør. Hvis vi ikke kan diskutere vårt delte syn på dette får vi problemer med å komme videre mot målet som er individuell frihet. Samfunnet sprenges i mange retninger, og tiltakene for konformitet blir hardere og hardere, og friheten reduseres stadig.

Det er myndigheter og autoriteter som lager trøbbel

Vi har hatt mange typer samfunn, men mesteparten av elendigheten som har skjedd er i regi av myndigheter. Kriger, vold, sammenstøt i stor skala har skjedd i samfunn med sterk grad av styring av en myndighet, og vi har hatt omfattende grovt slaveri. Alt har vært basert på myndigheter som bestemmer, skattlegging og tvang av innbyggere til å avfinne seg med disse grusomme aktivitetene.

Hvor mange millioner som er drept av sine myndigheter anslås i det 20ende århundre til mer enn 250 millioner mennesker, og målt mot et slik skyhøyt tall er det vanskelig å forstå hvorfor samfunn basert på alles deltakelse, samtykke og frivillighet ikke skal prøves engang. Mesteparten av drepingen og tyveriene i et samfunn foregår i regi av dets myndigheter.

Det er alltid en såkalt myndighet som legger folk flate i store antall.

Frihet fjerner maktmisbruk

Individuell frivillighet og samtykke holdes unna fordi det fjerner rom for individuell og lokal frivillighet, privat aktivitet og personlig utfoldelse. Derfor er organisert frykt og usikkerhet blitt de bærende elementer i samfunnet, og de politiske ledere mener de fjerner usikkerhet og frykt selv om sannheten ofte skjules. Dette har vi hittil gått med på.

Alt taler for frihet for det gjør oss glade

Vi tvinges til ufrihet ved å arbeide for myndigheten som sitter over oss, betale skatt, følge reglene og bli styrt av folk med sin egeninteresse i fokus. Det er rent idioti å finne seg i dette.

Det er klart for nye tanker, og ny praksis basert på glade mennesker. Individuell frivillighet, samtykke, at andre valg er en selvfølge og rett til egne alternativer er noen av stikkordene for deg i livet du skal jobbe for. Stå på for nå er gleden snart helt borte.

Lykke til som fri person med full styring på livet ditt. Det frivillige livet er bærekraftig til evig tid.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: