Ta tak i deg selv, barna og foreldrerollen

Ta tak i deg selv, barna og foreldrerollen

kategori: frihet

Åpne skolen for foreldre og kjente bredere undervisning

Det er noen ganger skole streik og andre ganger ferie.Da har man sjansen og et pådytt til å dra barna inn i en positiv og selvstendig retning. Du vet det kanskje ikke, men man har en biologisk rolle som man ikke fyller – man overlater barnet til andre og deltar i en ødeleggende prosess i samfunnet. 85% av alle barn er nå hele dagen på institusjon fra de er 1-2 år gamle og til de er voksne 65-70 åringer, for mange er dette hele livet.

La barna få det barna trenger

Hva med barn som tenker sjøl, er våkne og interesserte og på lag med deg, barn som har et biologisk tilhold i en utvidet familiekrets og lokalmiljø?

Du vet at alt barna dine trenger å vite kan de lære av deg og din partner, altså foreldrene til barnet, eller slekt og naboer. Lærerne har i sitt yrke ikke hørt om eller tid til å tenke på barnas tilhørighet. De har hodet fullt av pensum og instrukser som andre politisk har bestemt og det hindrer dem i å gjøre en god jobb for barnet ditt. Lærerne er satt på skinner og kjører på. De har også som målsetting å undertrykke barnets individualitet og få henne til å sitte rolig, høre etter og sluke pensum uten variasjon.

Lær barna å fiske.

Nå har du sjansen

Det er helt grei teori barnet skal lære og som du er godt innforstått med. Her kommer det barna skal kunne:

Kan barnet alt dette vil det gå bra, men perspektivet er videre enn som så.

Det er mye barn skal kunne, og foreldre er godt skikket til å lære dem det.

Grunnlaget for samfunnet kan tas tilbake igjen

Vi har glemt at vår etikk er biologisk basert på en utvidet familiesirkel, for da fungerer vi aller best. Men det industrielle, bedriftsbaserte samfunnet - som er et ganske nytt påfunn som i Norge bare er vel 50 år gammelt - har svekket familien og lokalsamfunnet, isolert individene, fremmet utnyttelse av alle mennesker og ført til tap av all kunnskap man hadde for å greie seg selv og sørge for familien. De fleste har ikke breddekompetanse på vanlige interessante ting, og jobben er slitsom fysisk og/eller psykisk så man blir trett.

Jobb ødelegger barnet ditt og gjør det til et redskap

Nå gjør alle noe som kalles å gå på jobb hver dag. Denne dagens dårlige situasjon stammer fra dette upersonlige og svære bedrifts industrielle systemet som er tredd ned over hodene våre og kveler sosiale og foreldreorienterte instinkter og demper vår biologiske moral. Dette forsterkes ytterligere ved at et stort antall kvinner aldri blir mødre, flere mennesker enn noen gang lever alene, fedrene og mødrene er på jobb lenger og lenger og samfunnet bryter gradvis sammen. Alle er borte, og barna overlates til betalte funksjonærer og sin skjebne.

Foreldre har mange roller, alt tar tid, men lar seg løse.

Manipuler vekk sannheten og tving folk til å jobbe

De rådende psyko-industrielle komplekser behandler sosialt liv og den menneskelige psyke som produkter som kan manipuleres med opptatthet, normalisering av stress, shopping, propaganda, reklame, ferier og ideologi, og et slikt industrielt system skaper ondskap.

Ved å levere barna fra deg i barnehagen og på skolen støtter du dette industrielle onde systemet og gradvis sendes samfunnet inn i spinn og ødelegges – fordi vi ikke tar vare på hverandre og innser viktigheten av å ta vårt biologiske grunnlag tilbake.

Hallo, hallo er det noen der

Dine barn kan lett lære seg det som står ovenfor og de ville bli glade hvis de kunne vise deg hva de kan. Men den massive svikten som du bidrar til og som vi nå kan se i samfunnet fortsetter. Foreldrene er borte, de er på jobb og barna er alene. Hvor bevisst er du egentlig på det som foregår med dine barn og samfunnet? Og du selv da – hva holder du egentlig på med?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: