Ta kontroll over egen tid og gjøremål bestem alt selv

Ta kontroll over egen tid og gjøremål bestem alt selv

kategori: frihet

Skillet mellom jobb, fritid og privat tid er kunstig ødeleggende

Forfatteren Frits de Bourg fra Drammen skriver i en av bøkene sine med miljø fra 1950-tallet: " Klokken var fire og kontorene stengte. Folk flommet ut av bygningene og hastet hit og dit på vei hjem til kjøttgrytene og ønskekonserten i radio. De så trøtte og sinte ut, og minnet meg på hvorfor jeg ikke hadde en jobb med stemplingsur."

Bestem selv: Ta en tur ut med fotoapparatet, en tur i klatrefjellet, reis og møt noen, lag et par sko, finn ut noe du lurer på eller gjør noe annet man synes er gøy, og bestem selv når det skal skje. De færreste kan fritt gjøre det - de er på jobben.

Les mer: Utvid mulighetshorisonten for livet hele tiden.

Jobben krever mye av alle, men vi har såkalt fritid og privat tid som gjør at vi greier å holde det gående. Livet for de fleste i dag er at man sliter med balansen jobb og fritid. Noen er pålogget jobben hele døgnet, men er det ens ønskefor et godt liv kan det være ens liv. Men de fleste liker dessverre fritiden sin bedre enn tiden de er på jobb. Full frihet er en grunnleggende dimensjon som nesten alle savner i dagens samfunn.

Undervise barn kan være et ønske for livet

Tenk annerledes på det, tenk at all tid er ens egen og man skal bestemme selv fullt ut hvordan den skal brukes. Tenk videre og finn ut hvordan man kan skape et slikt perfekt liv. Man har opptil 20 timer våken tid daglig for en selv når man er i praktslag, kanskje noe mindre som hovedregel, i snitt kanskje 16-17 timer når en regner 7-8 timer for vanlig soving.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Riktig tanke er at man har 16 - 17 - 18 - 20 timer hver dag som man selv bestemmer over

Tenk at all sin tid skal man disponere fritt til å sove eller være våken. Alt er best fritt og når man bestemmer selv: jobber, sover, trener, leker, spiser, spiller, ser på film, alt kan man ta fatt i som man selv helt og holdent har planlagt det - alt. Et fritt liv blir oftest et energisk liv, for da kan planene fritt realiseres.

Men problemet er at den enorme plikten kalt jobben tar omtrent 10 timer av ens dag hver dag, selv om fleksitid og annet hjelper noe. Deltakelse i et slikt fast jobb regime styrt av andre enn en selv er helt ødeleggende for det perfekte liv.

Reise bort når lysten tar en

Alt en ønsker å gjøre tas inn i ens liv som er uten tidsskiller

Å jobbe slik det er bestemt nå er et falsk begrep som brukes for å holde oss fast i et pliktarbeid. Det støttes av gjennomført propaganda om at det er nødvendig. Men man skal ikke finne seg i at andre bestemmer at noe skal kalles arbeid og noe skal kalles fritid eller noe annet de finner på, og at det skal være et skille i mellom disse.

Noen ganger er livet slik at man tvinges til å utføre aktiviteter som binder en fast i gjøremål, tid og sted og som det er vanskelig å komme ut av. Men når dette blir fast og tyngende hver dag og det eneste man greier, blir det helt feil.

Livet man lever er udelt og ett

Det er best når alt er tenkt og gjort i egen tid ut fra egne frie valg. Å styre all tid selv er best.

Når vi er våkne kalles det vi gjør å leve, og vi gjør mye som kalles lek, fritidsaktivitet, kamp, tjene penger og annet. Glem alle disse begrepene for når vi er våkne lever vi, og det er bare én tilstand og det er livet der en gjør det man ønsker og trenger.

Sko: Lære håndverk og skaffe noe inntekter

Å balansere jobb og fritid er feil tanke

Skillet mellom jobb, fritid, helg, ferie og annet med fast tidsinndeling skaper forvirring og er fullstendig kunstig. I et godt liv er det slik at når man vil eller må gjøre noe for å få et godt liv da jobber man, og ellers kan man hvile, leke, skape, sosialisere eller tenke eller hva man behager. I et godt liv styrer man tiden sin og aktiviteten sin selv. Man kan stå opp tidlig eller sent, være aktiv eller bare ha tidløse stunder. Noe liker og velger å gjøre ting de tjener penger på hele tiden - og det er OK.

Man kan bruke livet best når man velger tid og aktivitet selv

Velger man selv hva man vil gjøre og når, blir kreftene bedre disponert og med det følger overskudd til å delta i alle ting så mye man vil, og det er ingen kunstig tid-deling som slår inn.

Forske på naturens under som vi ikke kjenner: Virvelstrømmer i vann

Vit hva det er å leve i frihet

Å leve er å være våken og nysgjerrig og undersøkende og gjøre det man tenker og vil. Alt man tenker og gjør er alltid en del av livet aldri noe annet.

Å bli presset til å tenke og gjøre noe for penger uten glede og mot egen vilje eller lyst reduserer alltid livets kvalitet. Det finnes alle grader av press fra litt ulyst til slaveri. Å måtte jobbe i 40 år for å overleve er moderne slaveri, og slik er livet for de fleste nå. Å jobbe med ulyst et helt liv er en pine man skal slippe. Argumentet om at man trenger penger er propaganda og kan oftest løses via tanke og handling.

Når man er klar over at skillet er kunstig er grunnlaget for et godt liv lagt, og tanken om det perfekte liv er sådd. Det neste er å virkeliggjøre det perfekte liv. Det er ikke lett, men for mange er det mulig, og det starter med tanken om det.

Når man er mye våken og tenker og gjør mye man selv har bestemt kan man få et godt liv. Å jobbe som plikt for andre er et falsk begrep, og det er ikke bare bra. Alt er ens liv og det skal man bruke til glede for en selv og da skal man - hør etter nå - bestemme alt selv.

Fritz de Bourg: En kald død (krim)

Les også: