Svært høye trebygg er laget av solen

Svært høye trebygg er laget av solen

kategori: teknologi

Tre tas mer i bruk i store bygninger

Nå kan vi fokusere på en positiv utvikling for treforedlingsindustrien fordi store og små hus av tre øker markant i store deler av verden.

Treforedlingsindustrien har vært preget av mange nedlegginger de siste årene. Sødra Cell på Tofte ble eksempelvis stengt tross mange redningsforsøk. Papirforbruket går ned, men veien fram for treforedling er kanskje allerede tegnet opp. Den kan ligge i massivtre brukt til stadig større og høyere bygninger, samt i urban tetthusbebyggelse. Et sentralt element for å lykkes er utvikling av bærende konstruksjoner i store bygninger, samt bymessig tett bebyggelse med sikte på brannsikkerhet .

Vanlige boliger i massivtre er populære.

Nye visuelt lette byer

Ved å utvikle løsninger som utnytter treets tekniske og arkitektoniske muligheter får vi en mulig ny bybebyggelse med et mer variert, lett og tidløst uttrykk. Det arbeides med utvikling for tre i bygg gjennom Innovasjon Norges satsing på det urbane markedet gjennom prosjektet "Tre og by".

Slik god bebyggelse kan bygges i tre med nye metoder - vi bygger for høyt nå, altfor høyt.

Naturlig materiale er å foretrekke

Tre vokser fram fra sollyset, oksygen, vann, CO2 i naturlige prosesser. Når tre høstes i takt med hvor fort det vokser har vi et godt redskap i forhold til å møte krav om godt miljø og bærekraftig virksomhet. Våre nåværende byggemetoder har store økologiske svakheter. Nye designmetoder gjør at vi kan bli i stand til å bygge store og høye bygninger av tre, og mange eksempler finnes allerede.

Trebygg 14 etasjer i Bergen

Vi har god lavhustradisjon - høyhus av tre nytt område

En gammel tradisjon med trebygninger finnes i det over 1000 år gamle templet i Nara i Japan og våre egne stavkirker. Byggene settes opp av søyler, dragere i massivt laminert tre, og vegger, tak og gulv er laget i massive laminerte konstruksjoner. Lyd- og varmemessig kan konstruksjonen måle seg med vanlige bjelkelag, tak og vegger. Massivtre er også svært egnet til å lage hull i, skru og spikre i, og rekkverk, himling og gulv kan bare skrus rett inn hvor som helst. Åpne spenn kan gjøres mye større enn med tradisjonelle bjelkelag.

Det blir mer trebygg i Europa

Brannaspektet er omstridt, og skal ikke overses. Brannvern i dag og da trehusbyer brant på 1600- og 1700-tallet er kommet videre, men en helhetlig brannløsning kan finnes. Det er et faktum at kraftige massive trekonstruksjoner brenner langsomt, og kan brukes til brannseksjonering i kombinasjon med tradisjonelle teknikker som vannsprinkling eller spray.

Prosjekter i gang

Bildet øverst er fra et forslag til nytt trebygg i Kirkenes. Arkitekter og bygningsingeniører går spennende tider i møte når nye behov skal møtes i de neste hundreårene. I mange land jobbes det nå med utvikling av tre som framtidas materiale. Bærekraftige bygninger er hovedkravet, og stål og betong får alvorlig konkurranse fra tre. Det er flere prosjekter i Norge, og BOBs boligblokk i Bergen er innflyttet. Den ble kalt verdens største trehus, og er ca. 50 meter høyt. I Stockholm, Wien og andre steder er man i gang med prosjekter.

5 ganger høyere trehus enn noen har våget å tenke. Høyblokk ved Mjøsa.

Bolighus er allerede bygget med massive konstruksjoner, og ser ut til å fungere godt. Brannfare har alltid vært holdt mot trebygg, men massive konstruksjoner har god brannmotstand i de fasene som teller for liv og helse.

Statsbygg har nå et forskningsprosjekt for mer bruk av tre i offentlige bygg og et 4-årig prosjekt med en ramme på 21 mill. kroner dras nå i gang.

25 etasjer skyskraper i Wien

Framdriften

Mye formelt arbeid må gjøres før dette tar av, blant annet må funksjonsbaserte bygningskoder legges til rette, og alle nødvendige definisjoner av dragere, søyler, paneler og skiver som skal til for eksisterende og nye treprodukter. Designerne må kunne utnytte treets egenskaper fritt og nye uttrykk som krysslaminering, laminerte spiler og laminert overflate treverk bringes til klarhet. Limet som brukes i laminerte konstruksjoner introduserer en risikofaktor ved brann, og er en miljøfaktor.

Tre og tradisjon: Borgund stavkirke trematerialer tåler tidens tann.

Tre er attraktivt materiale

Trematerialer til bolig, møbler, innredning vil fortsette å vokse, solen driver dem fram og annen bruk av som papir av treverk reduseres. Miljø og energifaktorer er positive så utsiktene for massivtre er gode. Langsiktig innovativ tenking gir ny bruk av tradisjonelle materialer.

Linker

Verdens høyeste trebygg i Kirkenes

Statsbygg vurdere mer tre i offentlige bygg

Todaiji templet i Nara

Metropol Parasol Sevilla - Seville largest wooden construction I

Metropol Parasol Sevilla - Seville largest wooden construction II

Nara templet

Tredagen 2019

Wood Innovation Design Center

Kjell Gilje massivtre

Zero emission buildings

Arkitekt: Vanvittig å bygge høyhus i tre.

Naturlig skog er alltid grønn, oftest bærekraftig, og veksten drives fram av solen.

Les også: