Sunn økologisk mat som en liten baby å regne

Sunn økologisk mat som en liten baby å regne

kategori: økonomi

Økologi krever stor respekt for naturlige systemer

Ville hester som drikker vann er ikke det første man tenker på når det er snakk om økologisk mat, men vinklingen er de uberørte og stabile økosystemene slike hester trenger for å leve. Det finnes ennå mange ville hestestammer på Jorda, men mange av dem er under press når de økologiske systemene de lever i trues.

Norske sauers sommerbeite kan også - kanskje ennå en stund - vurderes som et økosystem der dyrene lever praktisk talt uten annet enn det de finner selv. Samenes reinsdyr kan også - ennå en stund? - sies å beite økologisk.

Industrifjøs: Et industrieventyr er et sant helvete for dyra. Melken og osten kommer fra slike anlegg, og dyrene som står på bås her er ofte antibiotikaresistente.

Norsk mat er nesten bare industriell mat

Vi importerer 60% av maten vår, og mye norsk mat lages industrielt i andre land. Norske studenter som skal lage mat for oss tar mastergrad i industriell matproduksjon. De lærer hvordan de skal ta et stykke kjøtt, innholdet i en melsekk og mye annet og lage et industriprodukt som er godkjent i forhold til regler og forskrifter. Alt er basert på at bedriften de jobber i kan tjene penger på det industrielle produktet de lager.

Det ferdige produktet blir markedsført og distribuert til konsumenten, og økologi-begrepet er langt, langt borte. Industriell mat er per definisjon aldri økologisk, og den tilsettes kontrollstoffer for holdbarhet, utseende, smak og mer. Økologisk brennevin for eksempel er en stor spøk man bare kan le av. En våpenfabrikk er utenfra helt lik en matfabrikk, og inne er det også helt likt, bortsett fra råstoffene.

Les mer: Åpen strid om økologisk landbruk fordi det overtar markedet.

nytt_norge_naturlig_system La marken leve og formere seg år etter år. De er nyttige skapninger som er viktige for maten vår.

Økologiske systemer er naturens systemer som er uberørte av menneskers inngrep

Økologiske systemer er avhengige av stabilitet og muligheter for å fortsette sin produksjon over lang tid. Store endringer tåles ikke.

Økologiske systemer er sårbare i vid forstand. Alle dyr og planter, jordsmonn, klima og vann, temperatur og så videre teller, og gjør man en liten endring kan det være nok til å destabilisere hele økosystemet. En liten art som forsvinner eller blir for stor kan svekke hele systemet. Arbeidet med å holde økosystemer i live må legges bredt opp for å være nyttig.

I alle økosystemer er det mange forskjellige arter av insekter, bakterier og andre organismer som sopper, planter og dyr tilstede samtidig, og de lever i balanse med hverandre.

Økologisk tenking og praksis er på begynnerstadiet - vi bruker ikke vår kunnskap om kompleksiteten i økologiske systemer og viser ingen respekt for økosystemer.

Maskiner lager ikke økologisk mat

Mange vil ha økologisk mat, men utenfor dundrer maskinene. Jordens økologiske systemer er frikoblet det meste av matproduksjonen på jorden. Nesten alt er industrialisert. Maten er billig, men usunn. Dyr plages og drepes i massevis, og produksjonen blir stadig mer effektiv. Nye land kommer stadig med i denne måten å produsere kjøtt, frukt og grønt på, og det er nesten ingen som bryr seg om dyrenes velferd.

nytt_norge_mat_naturlig Mat her? Ja, slik begynner det og er vi varsomme og lærer oss hva som foregår kan vi finne mat her og.

Alle kan bidra, men må gjøre det selv for motkraften er dagens industrialiserte matprodusenter

Vi tenker på dyrevelferd og økologi, men de fleste har ennå ikke satt seg inn i hva det går ut på eller engasjert seg. Det er ikke nok å la være å sprøyte kjemikalier på plantene vi spiser eller la kuene få ligge på en gummimatte når de er trøtte.

Arbeidet med å holde økosystemer i live må være langsiktig og bredt

Vi har ennå ingen mastergrader i økologisk matproduksjon. Det er de intense amatørene som driver det fram, og forståelsen blant vanlige folk øker.

nytt_norge_sau_natur Naturlig produksjon av sau, heløkologisk?

Dyrk mat selv og se om du får det til. Begynn enkelt, og du blir rikt belønnet. Test også ut om et fellesprosjekt er noe for deg. Andelslandbruk er populært, og de gir muligheter for de som vil noe nytt og bedre.

Spør alltid etter naturlig økologisk mat i butikken, og vi vil gradvis få det.

Linker

Dyrevernalliansen: Sammen hjelper vi dyrene som trenger det aller mest!

Dyrevelferdsloven: Lov om dyrevelferd.

Biotime: Industrielt eller bærekraftig jordbruk.

Les også: