Storskala gruvedrift skremmer mange

Storskala gruvedrift skremmer mange

kategori: natur

Viktig å ha minst mulig gruvedrift/inngrep i naturen

Slike inngrep i naturen er slik at de varer en tid, kanskje noen tiår eller noen ganger mer, så er naturen ødelagt for alltid, og lokalbefolkningen er taperne og sitter igjen med regningen - eller må dra der i fra. Det snakkes om arbeidsplasser, men slike arbeidsplasser er som å tisse i buksa - det er bare varmt en kort stund.

Regjeringer går og kommer, og den rødgrønne presenterte sin melding "Offensiv mineralstrategi" der 75% av Norge skal kartlegges for mineralressurser. De snakker om verdens mest miljøvennlige gruvedrift. [Se pressemelding] (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2013/offensiv-mineralstrategi.html?id=717090)

Lokalbefolkningen er meget urolig

Kommunestyret i Kautokeino har avvist konsekvensutredninger. Reineierne er redde for at gruvedrift kan ødelegge for 1000 års reindrift. Miljøvernorganisasjonene ser for seg at hva politikerne sier og hva som skjer i virkeligheten kan være forskjellig, og lader opp til kamp. Jerngruvene i Sør-Varanger er et eksempel på hva det kan bli til. Mulige sjødeponier skremmer også. Det siste er at saken er stoppet - for nå.

Deponiet i Førdefjorden

Nordic Mining fikk tillatelse for utvinning av rutil og utslippstillatelse for deponi av inntil 4 millioner tonn avgangsmasse per år. Rutil brukes til å framstille titandioksid, det skal brukes kjemikalier og livet i fjorden - blant annet koraller, svamper og villaks - er i fare. Det er stor uenighet i saken, det er inngitt klager og antydes mulighet for sivil ulydighet dersom vedtaket står.

Naturen tas bort for å komme til

Nanopartikler er ukjent fare

Det kan finnes nanopartikler i avfall fra gruver. Hva som vil skje i naturen ved slike utslipp har vi fått et forvarsel om allerede, og det er konstatert store miljø-ødeleggelser ved utslipp av nanopartikkelavfall fra gruver, og både fisk og planter er rammet.

Her kan du lese hele artikkelen om at nanopartikler er farlige.

Gruvedrift/store naturinngrep er miljøutfordringer for alle

Statoils aktivitet i tjæresanden i Canada er et grelt eksempel. Ikke overlat dette til de få, sett deg inn i saken og bli med videre.

Vi eier alle Statoil: Grav opp hele Jotunheimen for det kan være mineraler/olje der

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: