Storskala fiskeoppdrett mot stupet

Storskala fiskeoppdrett mot stupet

kategori: økonomi

Utrolig nok får havbruk med laks fortsette sin gale ferd

Miljøet i alle norske fjorder er i fare og villaksen er truet. Helsen til de som spiser laks fra oppdrett kan bli rammet. Lakseoppdrett eller havbruk er et høyrisiko prosjekt med miljøskade og sykdom som konsekvens. Men mengden fisk som produseres skal femdobles i årene som kommer. Nordmenn bringer også aggressivt sin teknologi til andre land og sprer derved en miljøskandale. Over hundre familier blir søkkrike, politikerne legger opp til store økninger, og veien til enda større rikdom og skade kan ikke stoppes.

Men vi mennesker skal spise fisk som hele sitt liv lever lykkelig i naturlige omgivelser og fanges og slaktes med humane metoder. Oppdrettslaks lever i et sant helvete.

Lakseoppdrett i norske fjorder og kyststrøk som i propaganda- og tilsløringshensikt kalles havbruk, er klar en aktivitet uten framtid i sin nåværende form.

Firmaer herfra er ledende i verden, og har med sine metoder skapt grunnlaget for store miljøprotester i mange land.

Trusler er våre statlige lakseselskapers virkemiddel (siden overtatt av Mitsubishi)

Massive miljø- og helseproblemer

Lakseoppdrett plager dyr, forurenser havet, er generelt miljøsvineri, fisken er utrygg å spise og det åpnes for genetisk manipulering for profittmotiv, noe som gjør fisken enda mer utrygg å spise.

Det gis i dag penger over statsbudsjettet til å forske på plantevernmidler i laksefôr, noe som er skadelig for fisken, og alt som lever i havet, for deg og naturen generelt. Politikere og industrien investerer kraftig i oppdrettsanlegg, og hele industrien er korrupt. Vill-laksen blir systematisk drept med svovelsyre i elvene, for fisken man tjener store penger på skal komme fra mærene i fjordene. At lakse-parasitter egentlig fins, fins det ikke noe bevis på, men hensikten er å skape tvil om villaksens egenskaper og framtid.

Folk er informert om konsekvensene, men ser ikke ut til å forstå at det har noe med dem å gjøre. GMO laks er OK laks, selv om hensikten er å tjene mer penger på patentert risikofisk.

nytt_norge_laks_oppdrett Nå er GMO laksen her

Nå kommer GMO genmodifisert laks

Amerikanerne har nå fått fram og godkjent en genmodifisert laks med merkenavn "AquAdvantage" som aldri er blitt testet på mennesker. Dette kommer etter mange år med steinhard lobbying og full neglisjering av effekten på økosystemer og mennesker.

Hva vil skjer her: Kaos om genmodifisert mat i Norge.

Ressurs sløsingen er pervers

4kg fór av laget av fisk gjøres om til 1 kg laks er prinsippet i moderne lakseoppdrett. Det er helt utrolig at dette virkelig er en akseptabel formel. Industrien søker nå etter "bedre" løsninger for fóring av fisk. En kan tenke seg plantebasert fór, restprodukter, avfall etc. Arbeid med dette er nå i gang, men resultatene lar vente på seg, det er bare tomt snakk for å få tiden til å gå.

Utviklere av plantebasert fiskefór sier at fisken blir syk av slikt fór, for eksempel får den betennelser i tarmen av soya og erter. Betent tarm gir nedsatt fettfordøyelse og lavere vekst, og det går ut over fiskens velferd.

Fiskeoppdrett i små dammer er framtida?

Nye tanker finnes men samme gamle råtne praksis får kjøre på

Åpne sjøanlegg gjør at man tømmer medisin, avføring, matrester rett ut i sjøen under mærene. Dette fører til kraftig forurensing av omliggende vannområder. Rømming av laks befengt med store mengder lakselus er ødeleggende for villfisk og miljøet. Løsningen er lukkede landbaserte anlegg basert på plantefor med mye mindre mengder fisk: småskala.

Marerittet for naturen tar ikke slutt

Sykdommer og lakselus med massiv rømming av fisk er problemer som laksenæringen strir med. Det er ofte opphetet debatt, og blant annet har aktivisten Kurt Oddekalv fått gjennomgå. Land som Canada og Chile ser med misnøye på utviklingen av norsk lakseindustri. Norske Marine Harvest er verdens største produsent.

nytt_norge_laks_havbruk Lukket som en pissepotte: Big bigger er lukkede anlegg egentlig bedre?

Å være milliardær er ikke nok - bli multi

Det er planer om en 5-dobling av dagens produksjon, og da har vi en virkelig svær økologisk katastrofe foran oss. Dette er politisk undertrykte spørsmål her hos oss, men realitetene trenger seg på, og de vil ikke legge seg ned og dø.

De politiske og økonomiske cowboyenes gullrush kan være over, og de seriøse basert på bærekraftige prinsipper venter på å få slippe til - eller det politiske rotteracet kan være gått for langt.

Slik lakseindustri som vi har i dag er det ingen som trenger, og det er katastrofalt for naturen. Enorme ressurser brukes for å fore oppdrettslaks - en type høyverdig mat brukes til lage en annen type mat aldeles unødvendig. Å drepe fisk i slike mengder er også mot humane og dyrevelferdsprinsipper. En pengemaskin er skapt, og de kjører alltid på til de krasjer.

Kystfiske i liten skala og fiske av laks og ørret i våre vassdrag i naturlige miljøer som gir fisk som selges som ferskfisk er det naturlige og riktige. Kanskje forhistorisk, men ikke grotesk som dagens metode.

Linker

"På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag"

Kan plantevernmiddel hamne i laksen?

Ønsker større vilje til problemløsning i laksesaker.

Norsk sjømat en suksess.

Forskere: - Norsk lakse-virus la chilensk oppdrett i ruiner.

Grønn mat for fisk er vanskelig.

nytt_norge_laks Naturlige metoder er de beste og sikreste - og vil fortsette å være det

Les også: