Storebror ser deg realiseres nå

Storebror ser deg realiseres nå

kategori: frihet

Alle kan spores fullstendig i en verden uten privatliv

Storebror er ikke den man tror han er: Han har mange navn, for eksempel Whatsapp, eller en annen app som samler dataene om en. Antikamuflasje er en løsning kanskje, men algoritmer trenes opp til å bli bedre hver dag. Gi opp eller trekk deg helt ut.

Man er ikke trygg lenger på internett for alle data man bruker ligger der til evig tid (så lenge de vil ha dem) og kan brukes mot en når som helst. Det er bare en måte å unngå dette på, og det er å holde seg unna. Ingen greier det. Det er bare å vente på at noen angriper en, for de har alt de trenger.

Kamufler fjeset for fred og privatliv.

Personvernet betyr i teorien at man selv kan bestemme hva slags informasjon som skal finnes om en i dataregistre. Men nesten ingen av oss bryr oss i det hele tatt om slikt innhold og metodene som brukes. Vi er alle helt uvitende, uinteresserte og redde for å spørre. Hvor dataene samles og hva de reelt brukes til er vi også uvitende om.

Vi etterlater oss elektroniske spor overalt: apper som whatsapp og alle de andre, reising, helseopplysninger, betaling, epost, telefon, adgangskontroll, grensekontroll og sikkerhetskameraer. Alt vi gjør blir fanget opp i databaser av myndigheter, Google, Bing, Twitter, Facebook etc. Det er lett å sammenstille disse dataene og analysere dem. Det blir gjort, og ingen aner noe som helst.

nytt_norge_spore Helseinformasjon er stort - lett å få fatt i

Nettet tettere og tettere snart er alt med

Sikkerhets- og kontrollfunksjoner bygges kontinuerlig ut med skanning, kameraer og kroppskontroll stadig flere steder. Ansiktsgjenkjennelsens algoritmer er under utvikling. Snart er det slik at hvis man ser ut som en terrorist - slik algoritmen vurderer det - kan man skytes ned direkte.

Vi kartlegges i detalj og har gitt fra oss privatlivets fred. Datalagringsdirektivet med lagring av all digital informasjon om hver enkelt av oss i lang tid viser tendensen, og utviklingen er staket ut: Databasen man har i stordatasystemet vokser og vokser.

Storebror ser deg gjelder mer enn noen gang.

De som vil dette gjør hva som helst

Alt er såkalt lovbasert med myndighet og tvangsmidler bak, og alle lover er absolutte: De gjelder alltid.

Styrende myndigheter av alle slag er villige til å gå langt for å få det som de vil, og er i ferd med å bygge et altomfattende system for framtidig overvåking. Internasjonale organer som EU og FN som har overtatt styringen som går via stadig nye lover og regler. EU, som egentlig bare skulle være en handelsavtale, har i dag en ikke-demokratisk utnevnt president og har utarbeidet over 50 000 (!) lover. De store bedriftene ligger bak med sine lobbying milliarder og pusher nye overgrep til sin fordel.

Informasjonsinnhenting overalt øynene hviler aldri

Nye metoder og tenkemåter støttet av teknologi

Både Google og CIA investerer i ny teknologi i firmaer som Recorded Future som kan forutse hva som vil skje basert på innsamlede data. Nye overvåkingskameraer har ikke bare ansiktsgjenkjenning, de har oppførselsgjenkjenning og.

EU og Norge er kontinuerlig inne i diskusjoner om personvernet, men det går bare en vei: personvernet krymper og bagatelliseres for det skal bort.

Det styrte fellesskapet tar over - ens egen identitet kartlegges i detalj og kan siden styres eller angripes - det som passer for det som skal skje med en. Bare helt bevisste mennesker vil slippe unna og kunne styre seg selv.

En agent på jobb: Snowden vil få deg til å tro at du ikke har en sjanse og det er feil. Han er en skuespiller som har fått en rolle som disinformant.

Linker

Er EØS en handelsavtale eller er det mye mer?

Vern om dine digitale data.

Securitysatsingen utfordrer personvernet.

Google samler alt i felles database

Google, CIA Invest in ‘Future’ of Web Monitoring.

De følger en tett hvis man ikke hindrer det, og alle er med.

Les også: