Store banker redde for kryptovaluta Bitcoin Ethereum Litecoin

Store banker redde for kryptovaluta Bitcoin Ethereum Litecoin

kategori: økonomi

Bitcoin blockchain desentraliserte apper kan sette banker ut av spillet

Kryptovalutaer er hete for tiden, og nå er de på vei inn i handelen i the pits eller dataskjermhallene på varebørsene. Framtidig verdi for Bitcoin noteres allerede på varebørsen i Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE), og kryptovalutaene er kommet for å bli. Med oppgjør av futures handel i kontanter (USD) blir Bitcoin handel snart en akseptert klasse verdipapirer. For andre typer verdier har futures handel vist en klar tendens til å lede prisene oppover.

Seks nye Bitcoinprodukter er til godkjennelse hos The Commodity Futures Trading Commission CFTC, og Winkelvoss-brødrene presser på for sine Bitcoin produkter. De første Bitcoin kontraktene med oppgjør i februar mars 2018 ble satt med priser over USD 20.000. Dette blir gøy.

Les mer: Materiell fra CFTC om Bitcoin.

CBOE er den mest innovative varebørsen - med utvidet varebegrep.

Myndighetene i alle land liker omsetning som gir skattegrunnlag, og et nytt pengesystem kan være under utvikling. Men bankene er skremte, for kryptovalutaenes store ide er desentralisering, kryptering av avtaler mellom likemenn og fjerning av mellommenn. Sentrale myndigheter i alle land er i tenkeboksen, for de har også vanskeligheter med utvikling av sine kontroll- og innkrevings-systemer når kryptovaluta i ren form slår igjennom. Det står ingenting i skattelovene om kryptovaluta.

Når blir det handel med kryptovaluta derivater, opsjoner, terminkontrakter på Oslo Børs? Er du klar?

Les mer: Ethereum markerer seg overfor Bitcoin.

Kryptovaluta futures er en del av utviklingen

Hvis du ønsker å handle Bitcoin Futures i USA trenger du en lisensiert og registrert bank som vil støtte Bitcoin Futures som nå er satt i gang (desember 2017). Følg nøye med på det som skjer i tiden framover, for de store bankene som Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Inc., JP Morgan Chase og Royal Bank of Canada er nå blitt dørvoktere, og de sier at de “nekter” å liste bitcoin futures for kundene sine. Flere bankdirektører i de store bankene sier kryptovaluta er useriøst, og vil ha det stoppet. I Norge sender SBank Skandiabanken ut positive signaler i forhold til Coinbase som etter våre tester fungerer, men noen ganger med ventetid.

Bankene prøver å holde kundene unna kryptovaluta.

En av lobbygruppene for disse bankene heter Futures Industry Association og den har skrevet brev til kontrollorganet CFTC og bedt dem sørge for at innføring av Bitcoin futures tilfredstiller kravene til offentlig åpenhet og riktige risikovurderinger.

Økende press, det går jo så det suser

Men for eksempel har meglerhuset Goldman Sachs latt noen av sine kunder drive handel i Bitcoin futures med begrenset eksponering. Det kan være starten på at bankene må gi etter for presset man nå ser, og dette er ganske dramatisk. Goldman forsker på hva de kan tjene på dette, spesielt innen market making. Goldman vil avgjøre hvem som får handle Bitcoin futures for kunder individuelt. Goldman Sachs er den største futures megler i USA innen mange andre områder, for eksempel råvarer som olje, griser, korn, og de vil nok jobbe for å beholde sin posisjon. I første omgang er det såkalte ”long traders” som vil få handle med Bitcoin futures i Chicago. Regn med at "short traders" snart kommer etter - handelen må jo balanseres. Kryptovaluta entusiaster har noe å glede seg til framover, for det kommer mer.

Oslo Børs med framtid i kryptovaluta.

Bankenes nye store problem: vi trenger dem ikke

Realitetene i saken for bankene er at de står overfor en ny og uoverskuelig framtid der store banker ikke behøves lenger. Den samlede markedsverdi på alle kryptovalutaene nærmer seg 500 milliarder dollar. Det er all grunn for bankfolk til å passe på og ikke få panikk nå. Bankene kan fortere enn de aner bli foreldete og ikke nødvendige å ha. Banknæringen ser nå at Bitcoin, Ethereum og Litecoin, konseptene bak dem og måten blockchain fungerer på kan sette bankene ut av spillet. Flere nye coins er under utvikling med helt spesifikt innhold. Utviklingen av desentraliserte apper hører også med.

Les mer: Monero is a secure, private, and untraceable cryptocurrency.

De store bankene krever en egen clearing organisasjon for kryptovalutaer, de ønsker å fjerne noen kryptovalutaer eller derivater på grunn av uklar eller manglende risikovurdering, og ha et eget oppgjørssystem isolert fra andre produkter. Samtidig planlegges også lansering av terminkontrakter.

Framtidige priser futures for griser noteres også.

Stabilitet og forutsigbarhet ønskes

Hva vil skje med volatiliteten framover - kan kursene bli mer stabile? Flere Bitcoin futures børser planlegges, eksempelvis LedgerX som allerede er godkjent og regulert av amerikanske Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Enda mer vil komme i løpet av 2018.

Les mer: LedgerX is a CFTC-regulated Swap Execution Facility (SEF) and Derivatives Clearing Organization (DCO).

Institusjonelle investorer er kommet på banen, og det blir spennende å se hvordan deres penger vil påvirke Bitcoin og prisene på de andre kryptovalutaene. Vil noen av de mindre kryptovalutaene kunne bli storslagere, eller blir det bobler av alt sammen?

Hva vil tavlene vise framover?

Det skrives nå penge historie

Historien om kryptovalutaene er under utrulling - dette kan bli verdenshistorisk. Markedet har kortsiktig reagert negativt, men større ting kan være i gjære. Det røde kan fort snu i vår verden. Følger du med? Blir Bitcoin snart verdt USD 50.000, Ether USD 3000? Hva med Litecoin? Eller...?

Bare de som jobber aktivt med kryptovaluta får være med på reisen som er startet nå.

Les mer: Ethereum Development Tutorial.

Les også: