Stopp flyktningene før de forlater landet sitt

Stopp flyktningene før de forlater landet sitt

kategori: frihet

##Den enorme innvandringen er organisert som påskudd for overvåking og terror Vi blir angrepet med ukonvensjonelle våpen i form av en flom av innvandrere. Det strømmer innvandrere til landet, innvandrere som ikke vet hva de skal her, og som går vanskelige tider i møte med å etablere seg i en fremmed kultur. De er lurt hit av skremsel om sin egen verden og vakre historier om vår verden, og de har fått lov å krysse mange landegrenser i transitt før de havner her. At det kan skje i denne del av verden viser tydelig at flyktningestrømmen er et organisert samarbeid mellom aktører som ikke vil vise seg. Vi må ta inn over oss at dette er mennesker som presses og lokkes til å flytte fra sine egne land. De vet ikke hvorfor de er her, for de er lurt hit av fortellinger som er laget helt bevisst. Vi vet ikke hvem de som driver denne strømmen av uskyldige mennesker er.

Dette kan ikke fortsette.

Innvandrerne fremstår som asylsøkere, men at hele nasjoner er asylsøkere er jo et klart lureri. De som organiserer dette har laget en dreiebok om en utvikling som skal rokke ved fundamentet i vårt samfunn, ved våre liv. Det skal bli strid her mellom naboer. Vi ser en bevisst organisert flytting av folk hit for å gi grunnlag for overvåking, mer politi og kamp mot terror. Å snakke om et flerkulturelt samfunn er tøv, ingen skal underkaste seg fremmede levesett, lover og levemåter.

Fullstendig uten kontroll - bare bevisst press forklarer dette.

Innvandringskaos nå, senere kaos i samfunnet

Det er fullt kaos omkring innvandring, det er anklager om religiøse motsetninger, rasisme, fremmedfrykt, terrorisme og andre farer. De som styrer denne historien liker seg, for det går akkurat som de vil: Det er full forvirring her, og det vil de ha.

Det flerkulturelle samfunn som vi nå skal arbeide fram, er en tankerekke uten substans. Alle gode samfunn har bare en kultur, men store individuelle variasjoner, for de som bor i en god kultur kan gjøre hva de vil - de har stor grad av frihet. Prinsipper om full likestilling mellom kjønnene, religion som lov hører ikke hjemme her.

Vi må nå fatte at vi angripes med ukonvensjonelle våpen

De som styrer flyktningestrømmen har gått til krig mot oss for å svekke oss. De som bor i et område har en naturlig rett til å bestemme hva som skal skje. De må selv få sette betingelsene, og nye fremmede må finne seg i å bli møtt med krav om innordning i det samfunnet som finnes. Vil de ha det annerledes må de finne seg at det kommer senere, når de klarer å etablere dialog. Vi kan ikke la alt flyte fordi vi skal tilfredstille feilaktige tanker om flere nye kulturer som skal inn.

Australia er brutal og setter flyktninger i leir og lar dem bli der.

Islam har fått øket trykk, og islam inneholder store begrensninger i forhold til det vi er vant til, og de som ikke vil skal selvsagt ikke tvinges til noe som helst.. Det er vanskelig for oss: Profeten er hellig og kan ikke tegnes, lover er religion også, kvinner er annenrangs innbyggere, det er ikke OK å si at Jesus ikke var Allahs sønn, klesdrakter som ikke skal være her får dominere debattene.

Vi skal ikke bort herfra og vi skal fortsette å bestemme selv

Det som nå skjer her minner om det Kina gjør i Tibet og Øst-Turkestan i revers: De sender store mengder Han-kinesere inn i området og etter en eller to generasjoner er populasjonsmønsteret et annet - det er Han-kineserne som styrer. Her er det asiatiske og afrikanske muslimer som kommer, men for tiden uten politiske meninger, de skal bare finnes her i store mengder først. Ingen sier noe om hensikten med å få dem hit, men det er åpenbart at det finnes et formål med det som skjer. Norsk kultur og samfunn skal endres. Det er bestemt av de som har laget dreieboken for denne aktiviteten.

Først transitt gjennom mange land, sykkel de siste meterne.

De strømmer inn her

Det er nå massiv innvandring til de europeiske land fra Asia og Afrika. Store antall afrikanere med islam som religion kommer til Europa, særlig Spania, som asylsøkere. Det dreier seg om hundretusener som kommer til Europa hvert år. Dette er åpenbart organisert i full bredde. De mottakende lands myndigheter og politikere er enten med på spillet eller er paralysert av det enorme omfanget på innvandringen. Det riktige ville være å stoppe dette ved kilden - før det oppstår. Det er naturlig å kontakte de aktuelle land, og få i gang en dialog.

Innvandringen knyttes sammen med terrorisme, skremsler om religiøs overkjøring og forvirringen er total.

Vi skal selvsagt ikke ta i mot så mange som dette

De fleste av de som kommer har ingen problemer, ingen forfølgelse å snakke om - de er her som ledd i en prosedyre som er satt i verk for å få dem hit, et organisert og villet prosjekt med hensikt å skape uro i området vårt. De er våpen i en ukonvensjonell krig.

Mediene kaller det hatefulle og reaksjonære handlinger når folk nå klart sier fra at dette går ikke lenger. Det viser igjen at mediene er styrte og ikke til å stole på, de jobber mot oss.

Kina holder på å overta Tibet med ukonvensjonelle våpen.

Det er ikke hat her

Vi lider ikke av fremmedhat, rasehat eller xenofobi, vi er ikke redde for religioner, for de er her allerede, men samfunnet vårt er i ferd med å miste sin normalitet og verdighet på grunn av det voldsomme presset vi utsettes for. De som har startet dette kjøret gjør det med velberådd hu. De vil at vi skal stresses og de vil ha uro, for de har andre store planer.

Slike tanker er ikke en reaksjon mot immigrasjon, men det går opp for stadig flere at vi holdes for narr og det skal lages problemer her. Det snakkes om at dette er som en trojansk hest. Integrasjonen fungerer ikke, det er for mange til det, og det oppstår kolonier av fremmede med sin egen tilværelse. Når alt er betalt av oss framstår vi som nyttige idioter.

Norge har plass til mange innvandrere uansett hvor de kommer fra, ikke noe problem med det, og velkommen skal de være, men det som nå skjer er et angrep på vårt område. Tiisvarende angrep finner sted over hele Europa.

Medienes vinkling er feil

I alle mottakerlandene presses myndighetene til ressursbruk fordi menneskelige hensyn tilsier det. De vestlige land presenteres som truet og nær kollaps på grunn av flyktningestrømmen. Det er mange historier som veves sammen, de sier terrorister finnes og kommer hit, og myndigheter trapper opp overvåking og militærvesen. Samfunnet blir enda mer ufritt. Man pisker opp stemningen med hjelp fra de styrte mediene vi har.

Mengdeinnvandringen er en konstruert problemstilling

La reelle behov styre hvem som skal hit, og la oss her bestemme hvor mange. Da kan vi ta oss av dem og få dem integrert i samfunnet vårt - til beste for alle. Problemer i andre land må løses der de finnes. Det er gjort en del, vi trenger mye mer. Kilden til problemet ligger i de land de kommer fra, og kontakt med de aktuelle land er det eneste som kan stoppe dette. Det aller viktigste er å innse at dette er en krig med ukonvensjonelle våpen rettet mot vår frihet.

Les også: