Statlig terror i falske flagg operasjoner var og er vanlig

Statlig terror i falske flagg operasjoner var og er vanlig

kategori: frihet

Husk at kampen om full kontroll over oss er den egentlige krigen

Bildet viser den valgte iranske statsminister Mossadeq som fra omtrent 1950 ble systematisk satt til side av britisk og amerikansk etterretning, blant annet fordi han nasjonaliserte iransk oljeproduksjon. Britene og amerikanerne organiserte hans fall, og satte inn sine egne lakeier i en falsk flagg operasjon.

Hva skjer i Iran, Syria, Tyrkia, Afghanistan .... nå? Rett og slett umulig å vite, men kanskje man aner konturene av noe fordekt eller uklart: En falsk flagg operasjon?

Falske flagg operasjoner er operasjoner som myndigheter setter i verk for å få det til å se ut som om de er utført av andre, eksempelvis terroristgrupper, aktivister, politiske motstandere eller for å lage en provokasjon som de må rykke ut og ordne opp i etterpå.

Når noe voldelig hender tenk først: Dette er en atter en ny falsk flagg operasjon, for det er helt overveiende sannsynlig at det er riktig. Mediene vet alt med en gang, som er et tydelig tegn på at de får beskjed om hva de skal vise av bilder, skrive og si. Det er alltid noen som er klare med kamera og sendeutstyr umiddelbart når noe skjer, uansett hvor og når det er.

Les: All terror er laget av den ene styrende makten.

Presidenter, statsministre, folkevalgte representanter, generaler, soldater og politiet innrømmer alle å ha utført falske flagg operasjoner når det trengs eller når det kan være nyttig i en sak de holder på med. De bruker ofte innbilte og lagede personer/organisasjoner som Osama bin Laden og nå Boko Haram som straks "påtar oss skylden" for det som skjer.

Krigen mellom Kina og Japan i 1937 var et påfunn satt i scene av myndigheter. Soldatene - stakkars dem - de er lurt av propaganda til å delta.

Det er mye dokumentasjon om falske flagg aksjoner gjennom uttalelser, vitneforklaringer og konkrete bevis. De praktiske realitetene taler for seg, og det er rike velorganiserte enheter - stater - som står bak alt dette.

Les mer: Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder.

Følger en fastlagt oppskrift

Krystallnatten i Berlin er et eksempel. Ofte bruker de en frontfigur (patsy), som de lærer opp og støtter og som tar på seg skylden. Patsyer etterlater seg ofte store ekstreme dokumenter eller manifest som skal begrunne og dokumentere deres syn. Anders B. Breivik etterlot seg et slikt manifest, og her kan man lese det.

Det er mange ubesvarte spørsmål rundt ABB. Det høres usannsynlig ut at han skal ha greid å skyte så mange helt alene i kommandostil uten trening. Hvor kom ressursene fra? Hvordan lærte han å lage bomber? Hvorfor er alle bevis holdt unna offentligheten? Er han i det hele tatt ekte? De fleste av oss har bare sett ham på bilder og i video på nettet.

Bildet kommer fra ABB's Facebook-profil, og ser ut til å ha blitt tatt i et studio, og så photoshoppet. Uniformene ser autentiske ut. Mannen er gal og det er også de som helt åpenbart må ha hjulpet ham.

De bygger også opp store armeer og forsyner dem med ressurser. Et eksempel er Irak der minst 50.000 mann ble rekruttert og betalt for å kjempe mot Saddam. ISIS er rekruttert og gitt ressurser på samme måte. Avsløringene i Tyrkia som involverer tyrkiske myndigheters leveranser av olje, våpen og penger og forbindelsene til Saudi Arabia, USA og Russland viser dette tydelig.

Aksjonene i Brussel, Paris og de mange skyteepisodene i USA følger alle en kjent formel for falske flagg operasjoner. Andre eksempler er 9/11, Sandy Hook og Anders B. Breivik. Mange av dem kan ha vært helt arrangert med skuespillere og skript der ingen døde, vi kan ikke stole på noe i media i det hele tatt.

Les mer: Tror du bilder og nyheter i media viser deg virkeligheten?

Alt passer inn i den store planen om full kontroll over oss alle

Den store striden - og en kan se bort se bort fra alle småkrigene i verden eller en mulig tredje verdenskrig - er kampen om våre hoder og kontroll over verdens ressurser inklusive menneskene som bor her. Alle nasjoner deltar i dette spillet, og de som styrer det står over nasjonene. De bruker nasjonene i sin aktivitet for å skape uro og økonomisk kamp. Det endelige målet er full økonomisk kontroll over alle. Det blir en “fredelig” verden der vi alle er passive slaver som gjør bare det vi får lov til å gjøre.

Les mer: Krigen mot verdens befolkning hardner til.

Riksdagen i Berlin ble brent av de som styrte Tyskland. Slike mennesker forstår ikke rekkevidden av det de er med på.

Se bare: Her 10 eksempler på falske flagg operasjoner som er klart dokumentert

(1) Japanske myndigheter organiserte sprengning av et tog i Mandsjuria i Kina i 1931. Feilaktig la de skylden på Kina for å rettferdiggjøre en invasjon av Mandsjuria. Dette er kjent som "mukden hendelsen" eller "Mandsjuria hendelsen". Den internasjonale militære domstolen i Tokyo støtter dette. Flere av deltakerne i planen, inkludert den høytstående offiseren Hashimoto har ved flere anledninger innrømmet sin rolle i handlingen, og har uttalt at formålet med hendelsen var å finne et påskudd for okkupasjonen av Mandsjuria med Kwantunghæren.

(2) En offiser i tyske SS innrømmet under Nürnbergprosessen at - etter ordre fra sjefen for Gestapo - han og andre tyske offiserer forfalsket angrep på sitt eget folk og tyske ressurser der de skyldte på polakkene for å rettferdiggjøre invasjonen av Polen.

(3) Den tyske general Franz Halder som vitnet under Nürnbergprosessen sa at Hermann Göring innrømmet å ha satt fyr på den tyske parlamentsbygningen i 1933, og deretter la de feilaktig skylden på kommunistene for brannstiftelse.

(4) Den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov innrømmet skriftlig at Sovjetunionens Røde Armé beskjøt den russiske landsbyen Mainila i 1939 og skyldte angrepet på Finland som grunnlag for å lansere Vinterkrigen mot Finland. Russlands president Boris Jeltsin var enig i at Russland hadde vært aggressoren i Vinterkrigen.

(5) Det russiske parlamentet, dagens russiske president Putin og den tidligere sovjetiske lederen Gorbatsjov innrømmer alle at den sovjetiske lederen Josef Stalin beordret sitt hemmelige politi til å henrette 22.000 polske offiserer og sivile i 1940, og deretter feilaktig skylde på tyskerne.

Sannheten om 9/11 er helt klar - en stor organisasjon gjorde alt, og fikk oss inn i en evig krig mot "terror". Flyet her var bare datagrafikk, det hadde eksplodert på utsiden av bygningen. Hva mer var falskt? 3 bygninger falt på 9/11, men rapporten nevner bare 2. Er ikke det litt rart?

(6) Den britiske regjeringen innrømmer at mellom 1946 og 1948 bombet de 5 skip som førte jøder til Palestina. De satte opp en falsk gruppe kalt "Forsvarerne av et arabisk Palestina", og deretter hadde denne kvasigruppen feilaktig påtatt seg ansvaret for bombingen.

(7) Israel innrømmer at i 1954 plantet en israelsk terrorcelle som opererer i Egypt bomber i flere bygninger, inkludert amerikanske diplomatiske bygninger. Deretter etterlot de "bevis" som impliserte araberne som de skyldige. En av bombene eksploderte for tidlig slik at egypterne greidde a identifisere de som plantet bombene. Flere av israelerne innrømmet senere at de hadde vært med å plante bombene.

(8) CIA har innrømmet at det leide inn iranere i 1950 for å posere som kommunister og sette i scene bombeangrep i ​​Iran for å vende landet mot den demokratisk valgte statsministeren Mossadeq.

(9) Den tyrkiske statsministeren innrømmet at den tyrkiske regjeringen i 1955 gjennomførte bombing på et tyrkisk konsulat i Hellas, og samtidig skadet det nærliggende fødestedet til grunnleggeren av det moderne Tyrkia Mustafa Kemal Atatürk. De la skylden på Hellas for å provosere fram og rettferdiggjøre anti-gresk vold.

(10) Den britiske statsministeren og hans forsvarsminister innrømmet at de og den amerikanske president Dwight Eisenhower godkjente en plan i 1957 for å utføre angrep i ​​Syria. De skulle legge skylden for dette på den syriske regjeringen for å få gjennomført et regimeskifte.

Eisenhower brukte alle midler mot sine egne også

Listen over myndighets-styrte falske flagg operasjoner er lang

Følg med - vi skal vise dere flere falske operasjoner, også fra vår egen tid. Alle er godt dokumenterte - i den grad vi kan stole på historien i det hele tatt - og likhetene mellom dem alle er påfallende store. Det er ressursterke organisasjoner som står bak alt, men de forstår ikke at de er alle nyttige idioter i kampen om våre hoder.

Det verste er langsiktigheten og koordineringen i dette arbeidet for det er åpenbart at de som styrer arbeider mot et langsiktig mål om kontroll. Medienes rolle er styrt, og stol aldri på det de sier for de er redusert til løpegutter for makten, og vet ingenting.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Hva Obama pønsker på er det ingen som vet, men hans rådgivere har mange ideer, og alt gir ufred og skaper et bilde av en uutholdelig verden. Han pøser på med droner og dreper vanlige mennesker uten grunn, og gjør jobben sin for de som vil ha kontroll over hodene våre.

Les også: