Stå på i kampen om økologiske frø og så alle typer frø du vil

Stå på i kampen om økologiske frø og så alle typer frø du vil

kategori: natur

Du bestemmer hva du vil ha

Bønder har gjennom lang tid over hele verden laget et kjempemessig mangfold av frøtyper, ofte kalt genetiske ressurser. Bønder har studert åkeren sin, tenkt på hva de skal ha av egenskaper i avlingen sin, sett hva som er mulig, gjort valg av det som er best lokalt. Resultatet av alt dette er planter med mengder av egenskaper og store antall sorter. Slik ønsker vi å kunne fortsette.

Fremdeles dyrkes opp mot 70% av all mat i verden av småbønder, og deres rolle som forvalter av kunnskap om riktig dyrking med god lokal tilpasning er grunnleggende for en god matframtid. Men denne måten å drive jordbruk på er truet av store kommersielle interesser som vil ha hånd om alt dette med hjelp av sterkt begrensende regelverk. Det er en kamp om selvbestemmelse og for lokal kvalitet.

Opprinnelsen til de fleste av våre frø er andre områder, og de er tilpasset lokale forhold og det er laget fornuftige ordninger for utvikling. Planteforedlerne er nå kommet inn med sine sterke krav og gode finansiering, lover og regler lages for smale særinteresser, og det er press på det som en gang var selvfølgelige av rettigheter innen egne sorter og utveksling mellom brukere.

Forbudt å bytte frø og planter - les om bonderettighetene som forsvant.

Det foregår en kamp om patenter på frø (og dyr også), og det europeiske patentkontoret EPO gir mer og mer patenter på planter som kommer fra konvensjonell avling. Dette har innflytelse på hele matkjeden vår, og tjener bare begrensende kommersielle interesser.

Patenter på frø er en uting og tjener bare kommersielle interesser og hemmer bruk av lokale frø.

Lokal rett og kunnskap er kjernen i alt

Småbønder vet at frø er fantastiske og kan alt om sine frø. En plante vokser, lever, vi høster og får mat, de visner og etterlater seg frø, frukter, kjerner, fruktsteiner og belger. Frøene gir oss nye planter, og ny mat og nye frø skapes. Slik fortsetter det år etter år, generasjon etter generasjon i plantenes syklus.

Les mer: Du og den lille bonden og gartneren bestemmer bruken av frø i biologisk mangfold.

Men frø gir også store forretningsmuligheter - det er mulig å tjene mye penger på frø, og de store frøgigantene presser med alle midler for å overta, helst monopolisere, omsetningen av frø.

Les mer: Hagen i boks: Oversikt over nettbutikker som selger frø.

Herlig med så mange valgmuligheter

Det finnes millioner av forskjellige frø, og du kan få planter av nesten alle sammen. De fleste planteslag finnes i mange varianter, og naturen har gitt oss en enestående mulighet til å velge og få det som vi vil. Lokale frø er best for de kjenner brukerne og vet hvordan de vokser på stedet.

Hampfrø viktig for mange. Vannet i plantemediet - vanligvis jord - må komme forbi det harde ytre skallet så vokseprosessen kan starte.

Det er viktig at hver av oss bestemmer alt selv for det er det eneste viktige prinsipp i livet ditt. Dette gjelder også frø der mulighetene til å velge selv er nesten uendelige, og ingen kan få lov å begrense deg i dine valg. Kjente frø gir oftest best resultater i stedets jord og med stedets forhold.

Den store kampen står nå om økologiske frø

Skal vi få nok økologiske frø, eller skal vi gå over til teknologiske skrekkscenarier med hybrider og genmodifiserte frø som leveres av multinasjonale selskaper. De har redusert artsmangfoldet til noen få egne sorter, kan ha patenter på sortene, er avhengige av sprøytemidler og lettoppløselig kunstgjødsel. De er kort sagt ikke økologiske.

Bier har vanskeligheter med produkter fra Bayer, Monsanto: Bayer ble bøtelagt for genetisk forurensing, vil kjøpe Monsanto og fortsetter kjemisk genetisk galskap innen frøhåndtering.

Økologisk jordbruk i vårt område

Kampen vil i økende grad dreie seg om lokale økologiske frø, og vi trenger å bygge ut fagkompetansen innen økologi og bruk av økologiske metoder. Vi har bare en økologisk jordbruksskole Sogn Jord- og Hagebruksskule, og dens viktighet er grunnleggende. Du kan styrke den ved å bli venn, gi et bidrag til driften eller bare følge med

Økoskolen i Aurland er den eneste av sitt slag i vårt område, den trenger hjelp og det trengs flere slike.

Frø er geniale

Frø og deres utvikling er et fenomenalt system med mange muligheter for tilpasning til lokale forhold med jordsmonn, klima, smak, hvor lett det vokser, hvor motstandsdyktig planten blir mot sykdommer, vær og vind, temperatur og insekter.

Regelverket er ødeleggende

De fleste følger reglene og de blir strammere og strammere, og mer og mer uakseptable, mer og mer styring ovenfra og utenifra. Det finnes en tro på at regler er nødvendige, men det som er nødvendig er kompetente praktiserere i jordbruket. Å sitte bak et overtungt regelverk som gir fordeler til de store korporasjoner og firmaer er en komplett sløsing med andre folks tid.

Fortjeneste er alt

Frø er næring og handelsvare, og det er knyttet store økonomiske interesser til frø. I økende grad kommer de frøene vi spiser fra andre land. Nøtter, krydder, kaffe, sjokolade, oljer fra frø importeres alt sammen, samt bønner og erter, mange maisprodukter, nå også genmodifisert mais med Roundup i seg.

Frø til dyrking av planter er også truet av regelverket og de store kommersielle interessene som ønsker sine frø brukt i alle sammenhenger. Begrensninger i regelverket kan bli hemmende og virke mot lokale interesser med sine forbud, sertifisering og godkjenningsordninger.

Frø er business og fortjeneste, og dette elementet overskygger nå alt annet. Lokale sorter av god kvalitet, kanskje noe du har lyst på, kommer bak i leksa hvis du ikke bestemmer deg for å gripe inn og styre selv. Det er faktisk mulig å gjøre det ennå. Frø er viktig for maten vår og lokal selvbestemmelse er selvfølgelig riktig metode.

Gode frø for lokale bønder på Bali i utviklingsprogram.

Ny fokus på egen dyrking, gartneren og den lille bonden

Vi blir knust av dårlig politikk, internasjonal jakt på fortjeneste, regler som favoriserer de store og vår egen stilltiende aksept og sløvhet ved ikke å følge med.

Ny fokus med økologisk lokal dyrking, tilpasning til jordsmonnet og været og med den smaken du vil ha er det som trengs. Det blir slik hvis mange av oss går i gang og krever det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Antall patenter på frø i EU øker, men det er i mot intensjonene og helt uønsket.

Ikke bare matfrø, men blomster også: Hent frø i naturen selv.

Frøpolitikk er matvarepolitikk. EU-regler kan lage uønskede begrensninger.

Les også: