Bestem full kontroll spill alltid hardt nå dine mål

Bestem full kontroll spill alltid hardt nå dine mål

kategori: frihet

Ideen om en hard ball topp symbolet på handlingsdrevet liv

Tenk hardt, tenk symbolsk og spill med en hard ball. Utfordre deg selv, hold alltid fokus, og å holde øynene på ballen er en god regel. Skal du få til noe må du ta hardt i. I spill vil en hard ball ofte nå fram, til en medspiller, gå i mål eller dit den ellers skal avhengig av spillet.

Den harde ballen du skal ha med deg til en hver tid er et symbol på dette og på kjernen i livet ditt. Du har den alltid med deg, holder ballen i hånda, griper hardt om den og tenker på hvem du er og hvordan du lever, om du har kontroll på livet ditt, om du styrer det selv, om du har mål som du er bevisst på og som du er aktiv for å nå. Hele livet skal du ha en slik ball.

Ideen er det viktige

Du holder den i hendene dine, den kan være laget av tre, metall, stein, glass ... Den gir deg en sterk følelse av forbindelse med jorda, naturen og universet. Det oppstår et bånd mellom symbolet den harde ballen og den som holder den.

Les mer her om hvordan du skaper ditt liv sammen med kosmos

Den harde ballen skal gi deg et symbol på at du må ta hardt i for å nå dine mål. Du kan svikte deg selv eller andre kan motarbeide deg, men uansett holder du alltid fokus.

Se ballens symbolkraft og la den hjelpe deg. Slår man hardt når man fram.

Dine mål bestemmer du selv fullt og helt uten ytre påvirkning

Alt i livet ditt skal komme til deg innenfra deg selv, din indre kilde, din indre energi eller sol, din indre sprudlende aktivitet. Disse indre kreftene er du født med, de er der hele ditt liv og utfordringen er å bruke dem til det fulle. Noen klarer å bruke de indre kildene aktivt og komme nær sine mål, andre lar seg styre av ytre påvirkning eller passiviseres i støyen omkring oss.

Symbolsk kraft

Den harde ballen gir deg symbolsk kraft til å finne din indre kilde til egen utvikling, bruke den aktivt, styrke den og hjelpe deg til å handle.

Den symbolske kraften i den harde ballen viser deg at du må ta i for å nå målene du finner ved hjelp av den indre kilden din. Grip hardt om ballen, tenk nøye og gjør det din indre kilde sier deg. Det blir vanskelig, men det gir vekst.

Bruk din indre kilde

Din egen indre kilde er forbundet med det store verdens systemet, og den harde ballen lærer deg å finne bevissthet i tanke og handling og gjør deg integrert og sterk.

Skaff deg en hard ball og bruk dens symbolkraft. Alt kommer innenfra, men gjennomføringen er ofte tøff.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: